Học TậpLớp 10

https://tailieumoi.vn/bai-viet/49505/complete-each-sentence-using-the-correct-form-of-the-word-in-brackets-hoan-thanh-moi-cau

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề https://tailieumoi.vn/bai-viet/49505/complete-each-sentence-using-the-correct-form-of-the-word-in-brackets-hoan-thanh-moi-cau

Với giải 3 trang 29 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 4 Vocabulary giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 4 Vocabulary

Bạn đang xem: https://tailieumoi.vn/bai-viet/49505/complete-each-sentence-using-the-correct-form-of-the-word-in-brackets-hoan-thanh-moi-cau

3 (trang 29 SBT Tiếng Anh 10): Complete each sentence using the correct form of the word in brackets. (Hoàn thành mỗi câu bằng cách sử dụng dạng đúng của từ trong ngoặc.)

1. If you are (interest) in this volunteer project, contact us for more information.

2. Donating food and other essential items is practical and (help) to the local people.

3. Members of our volunteer clubs are (excite) about raising money for charity.

4. You made so (care) mistakes. Please check the detailed record of all the donated things.

5. Volunteering can be (tire) sometimes, but it can help us find a purpose in life.

6. Homeless children are (help) victims. We need to protect them.

7. We are looking for volunteers for an (interest) project in our local area.

8. If you want to volunteer, there are (end) opportunities for getting involved.

Đáp án:

1. interested

2. helpful

3. excited

4. careless

5. tiring

6. helpless

7. interesting

8. endless

Hướng dẫn dịch:

1. Nếu bạn quan tâm đến dự án tình nguyện này, hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

2. Quyên góp thực phẩm và các vật dụng thiết yếu khác là thiết thực và hữu ích đối với người dân địa phương.

3. Các thành viên của các câu lạc bộ tình nguyện của chúng tôi rất hào hứng với việc gây quỹ từ thiện.

4. Bạn đã mắc sai lầm quá bất cẩn. Vui lòng kiểm tra hồ sơ chi tiết của tất cả những thứ được tặng.

5. Tình nguyện đôi khi có thể mệt mỏi, nhưng nó có thể giúp chúng ta tìm thấy mục đích sống.

6. Trẻ em vô gia cư là nạn nhân không nơi nương tựa. Chúng ta cần phải bảo vệ chúng.

7. Chúng tôi đang tìm kiếm tình nguyện viên cho một dự án thú vị trong khu vực địa phương của chúng tôi.

8. Nếu bạn muốn tình nguyện, có vô số cơ hội để tham gia.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

1 (trang 28 SBT Tiếng Anh 10): Find the following EIGHT words in the word search (Tìm 8 từ sau trong tìm kiếm từ)….

2 (trang 29 SBT Tiếng Anh 10): Complete the sentences using the correct forms of the words in the box. (Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng các dạng đúng của các từ trong hộp.)…..

 

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học https://tailieumoi.vn/bai-viet/49505/complete-each-sentence-using-the-correct-form-of-the-word-in-brackets-hoan-thanh-moi-cau. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button