Học TậpLớp 10

https://tailieumoi.vn/bai-viet/49418/read-the-text-and-choose-the-best-answers-doc-van-ban-va-chon-cau-tra-loi-dung-nhat-umb98

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề https://tailieumoi.vn/bai-viet/49418/read-the-text-and-choose-the-best-answers-doc-van-ban-va-chon-cau-tra-loi-dung-nhat-umb98

Với giải 1 trang 18 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 3 Reading giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 3 Reading

Bạn đang xem: https://tailieumoi.vn/bai-viet/49418/read-the-text-and-choose-the-best-answers-doc-van-ban-va-chon-cau-tra-loi-dung-nhat-umb98

1 (trang 18 SBT Tiếng Anh 10): Read the text and choose the best answers (Đọc văn bản và chọn câu trả lời đúng nhất)

Gilberto Gill is a Brazilian singer and guitarist, and one of his country’s most (1) songwriters. As a young (2) in the 1950s, he was influenced by the style of Joao Gilberto, but he didn’t release his first album, Louvacao, (3) 1967. He travelled in the 1970s, recorded an album in English, (4), in 1980, introduced reggae to Brazil when he released his version of Bob Marley’s song. No woman, no cry’. He has played (5) many musicians, while continuing his career as a solo artist. In all, he has produced over 40 albums. His music appeals to people because of its rhythms and (6) but people also admire him for his work in politics and for social causes.

SBT Tiếng Anh 10 trang 18, 19 Unit 3 Reading | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. C

2. D

3. B

4. C

5. B

6. A

Hướng dẫn dịch:

Gilberto Gil là một ca sĩ và nghệ sĩ guitar người Brazil, đồng thời là một trong những nhạc sĩ tài năng nhất của đất nước anh. Là một nhạc sĩ trẻ vào những năm 1950, ông bị ảnh hưởng bởi phong cách của Joao Gilberto, nhưng ông đã không phát hành album đầu tiên của mình, Louvacao, cho đến năm 1967. Ông đã đi du lịch vào những năm 1970, thu âm một album bằng tiếng Anh, và vào năm 1980, giới thiệu reggae đến Brazil khi anh phát hành phiên bản bài hát của Bob Marley. ‘Không có phụ nữ, không được khóc. Anh ấy đã chơi với nhiều nhạc sĩ, trong khi tiếp tục sự nghiệp của mình với tư cách là một nghệ sĩ solo. Tổng cộng, anh ấy đã sản xuất hơn 40 album. Âm nhạc của ông hấp dẫn mọi người bởi nhịp điệu và giai điệu của nó, nhưng mọi người cũng ngưỡng mộ ông vì công việc của ông trong chính trị và các hoạt động xã hội

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

2 (trang 19 SBT Tiếng Anh 10): Read the text and decide whether the statements are true (T) or false (F). (Đọc văn bản và quyết định xem câu trả lời là đúng (T) hay sai (F).)…..

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học https://tailieumoi.vn/bai-viet/49418/read-the-text-and-choose-the-best-answers-doc-van-ban-va-chon-cau-tra-loi-dung-nhat-umb98. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button