Học TậpLớp 10

https://tailieumoi.vn/bai-viet/49138/complete-the-sentences-using-the-correct-present-simple-or-present-continuous-forms-ej6kv

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề https://tailieumoi.vn/bai-viet/49138/complete-the-sentences-using-the-correct-present-simple-or-present-continuous-forms-ej6kv

Với giải 1 trang 4 -5 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 1 Grammar giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 1 Grammar

Bạn đang xem: https://tailieumoi.vn/bai-viet/49138/complete-the-sentences-using-the-correct-present-simple-or-present-continuous-forms-ej6kv

1 (trang 4-5 SBT Tiếng Anh 10)Complete the sentences using the correct present simple or present continuous forms of the verbs in brackets. (Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng các dạng hiện tại đơn hoặc hiện tại tiếp diễn đúng của các động từ trong ngoặc.)

1. Nick and Dave (visit) their parents twice a month.

2. You can’t talk to my grandfather now. He (watch) the evening news.

3. I can’t shop for groceries today. The local shops (not open) on Sunday.

4. Lan sometimes (meet) her friends after school.

5. Be quiet! My younger brother (study) for his exam.

6. Chris (look) stressed, because he (look) for a new job.

7. Anna often (walk) to work, but her husband (drive) her to her office this morning.

8. What you (cook)? The food (smell) so good!

Đáp án:

1. visit

2. is watching

3. do not open

4. meets

5. is studying

6. looks; is looking

7. walks; is driving

8. are you cooking; smells

 

Hướng dẫn dịch:

1. Nick và Dave gặp bố mẹ họ 2 lần mỗi tháng.

2. Bạn không thể nói chuyện với ông tôi bây giờ. Anh ấy đang xem tin tức buổi tối.

3. Tôi không thể mua hàng tạp hóa hôm nay. Các cửa hàng địa phương không mở cửa vào Chủ nhật.

4. Thỉnh thoảng Lan gặp bạn bè sau giờ học.

5. Hãy im lặng! Em trai tôi đang ôn thi.

6. Chris trông có vẻ căng thẳng, bởi vì anh ấy đang tìm kiếm một công việc mới.

7. Anna thường đi bộ đến nơi làm việc, nhưng chồng cô ấy đã chở cô ấy đến văn phòng của cô ấy sáng nay.

8. Bạn đang nấu món gì? Thức ăn có mùi thơm quá!

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

2 (trang 5 SBT Tiếng Anh 10): There is a mistake in each sentence. Find and correct it (Có một sai lầm trong mỗi câu. Tìm và sửa nó)…..

3 (trang 5-6 SBT Tiếng Anh 10): Choose the best answers to complete the sentences. (Chọn các câu trả lời đúng nhất để hoàn thành các câu.)……

 

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học https://tailieumoi.vn/bai-viet/49138/complete-the-sentences-using-the-correct-present-simple-or-present-continuous-forms-ej6kv. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button