Học TậpLớp 10

https://tailieumoi.vn/bai-viet/47662/tong-hai-so-xay-dung-ham-kiem-tra-voi-3-so-a-b-c-cho-truoc-tra-ve-gia-tri-true-neu-ton-tai

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề https://tailieumoi.vn/bai-viet/47662/tong-hai-so-xay-dung-ham-kiem-tra-voi-3-so-a-b-c-cho-truoc-tra-ve-gia-tri-true-neu-ton-tai

Với giải Câu F51 trang 36 SBT Tin học lớp 10 Cánh diều chi tiết trong Bài 10, 11 (Cánh diều): Chương trình con và thư viện chương trình con có sẵn – Thực hành lập trình với hàm và thư viện giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tin học 10. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Giải SBT Tin học lớp 10 Bài 10, 11 (Cánh diều): Chương trình con và thư viện chương trình con có sẵn – Thực hành lập trình với hàm và thư viện

Bạn đang xem: https://tailieumoi.vn/bai-viet/47662/tong-hai-so-xay-dung-ham-kiem-tra-voi-3-so-a-b-c-cho-truoc-tra-ve-gia-tri-true-neu-ton-tai

Câu F51 trang 36 SBT Tin 10Tổng hai số

Xây dựng hàm kiểm tra với 3 số a, b, c cho trước, trả về giá trị True nếu tồn tại một số là tổng của hai số còn lại, ngược lại trả về giá trị False.

Viết chương trình nhập từ bàn phím ba số nguyên trên cùng một dòng, các số cách nhau ít nhất một dấu cách, sử dụng hàm đã tạo để kiểm tra trong ba số này có số nào là tổng hai số còn lại hay không và đưa ra thông báo “Yes” hoặc “No” tương ứng.

Ví dụ:

Input

Output

4        12      8

Yes

Gợi ý: Kiểm tra cả ba trường hợp có thể xảy ra (vét cạn): a = b + c hoặc

b = a + c hoặc c = a + b.

Trả lời:

Tham khảo chương trình sau:

Xem thêm lời giải sách bài tập Tin học 10 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Câu F45 trang 33 SBT Tin 10Các ước thực sự…

Câu F46 trang 34 SBT Tin 10Số nguyên tố…

Câu F47 trang 34 SBT Tin 10Tổng chữ số…

Câu F48 trang 35 SBT Tin 10Cấp số cộng…

Câu F49 trang 35 SBT Tin 10Cấp số nhân…

Câu F50 trang 35 SBT Tin 10Sai số…

Câu F52 trang 36 SBT Tin 10Vị trí của hàm…

Câu F53 trang 37 SBT Tin 10Tìm lỗi…

Câu F54 trang 37 SBT Tin 10Đọc hiểu…

Câu F55 trang 37 SBT Tin 10Tính giai thừa…

Câu F56 trang 37 SBT Tin 10Tìm bội chung nhỏ nhất…

Xem thêm các bài giải SBT Tin học lớp 10 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Bài 8, 9: Câu lệnh lặp thực hành câu lệnh lặp

Bài 10, 11: Chương trình con và thư viện chương trình con có sẵn – Thực hành lập trình với hàm và thư viện

Bài 12, 13: Kiểu dữ liệu xâu kí tự – xử lí xâu kí tự – Thực hành dữ liệu kiểu xâu

Bài 16: Kiểm thử và gỡ lỗi chương trình

Bài 17, 18: Thực hành lập trình giải bài toán trên máy tính

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học https://tailieumoi.vn/bai-viet/47662/tong-hai-so-xay-dung-ham-kiem-tra-voi-3-so-a-b-c-cho-truoc-tra-ve-gia-tri-true-neu-ton-tai. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button