Học TậpLớp 10

https://tailieumoi.vn/bai-viet/47651/so-nguyen-to-so-nguyen-to-la-so-nguyen-lon-hon-1-chi-chia-het-cho-1-va-chinh-no

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề https://tailieumoi.vn/bai-viet/47651/so-nguyen-to-so-nguyen-to-la-so-nguyen-lon-hon-1-chi-chia-het-cho-1-va-chinh-no

Với giải Câu F46 trang 34 SBT Tin học lớp 10 Cánh diều chi tiết trong Bài 10, 11 (Cánh diều): Chương trình con và thư viện chương trình con có sẵn – Thực hành lập trình với hàm và thư viện giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tin học 10. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Giải SBT Tin học lớp 10 Bài 10, 11 (Cánh diều): Chương trình con và thư viện chương trình con có sẵn – Thực hành lập trình với hàm và thư viện

Bạn đang xem: https://tailieumoi.vn/bai-viet/47651/so-nguyen-to-so-nguyen-to-la-so-nguyen-lon-hon-1-chi-chia-het-cho-1-va-chinh-no

Câu F46 trang 34 SBT Tin 10Số nguyên tố

Số nguyên tố là số nguyên lớn hơn 1, chỉ chia hết cho 1 và chính nó. Xây dựng hàm prime kiểm tra số nguyên không âm n (0 ≤ n ≤ 1012) có phải là số nguyên tố hay không, trả về True nếu n là số nguyên tố và False trong trường hợp ngược lại. Viết chương trình nhập số nguyên không âm (0 ≤ n ≤ 1012) vào từ bàn phím, sử dụng hàm đã xây dựng đưa ra màn hình kết quả kiểm tra n có phải là số nguyên tố hay không.

Ví dụ:

Input

Output

31

True

Gợi ý:

– Số 2 là số nguyên tố.

– Số 0, 1 và các số chẵn lớn hơn 2 không phải là số nguyên tố.

– Các số lẻ lớn hơn 2: n là hợp số khi và chỉ khi tồn tại một ước pn (với 0 ≤ n ≤ 1012). Ở trường hợp này chỉ cần kiểm tra có tồn tại p hay không.

Trả lời:

Tham khảo chương trình sau:

Xem thêm lời giải sách bài tập Tin học 10 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Câu F45 trang 33 SBT Tin 10Các ước thực sự…

Câu F47 trang 34 SBT Tin 10Tổng chữ số…

Câu F48 trang 35 SBT Tin 10Cấp số cộng…

Câu F49 trang 35 SBT Tin 10Cấp số nhân…

Câu F50 trang 35 SBT Tin 10Sai số…

Câu F51 trang 36 SBT Tin 10Tổng hai số…

Câu F52 trang 36 SBT Tin 10Vị trí của hàm…

Câu F53 trang 37 SBT Tin 10Tìm lỗi…

Câu F54 trang 37 SBT Tin 10Đọc hiểu…

Câu F55 trang 37 SBT Tin 10Tính giai thừa…

Câu F56 trang 37 SBT Tin 10Tìm bội chung nhỏ nhất…

Xem thêm các bài giải SBT Tin học lớp 10 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Bài 8, 9: Câu lệnh lặp thực hành câu lệnh lặp

Bài 10, 11: Chương trình con và thư viện chương trình con có sẵn – Thực hành lập trình với hàm và thư viện

Bài 12, 13: Kiểu dữ liệu xâu kí tự – xử lí xâu kí tự – Thực hành dữ liệu kiểu xâu

Bài 16: Kiểm thử và gỡ lỗi chương trình

Bài 17, 18: Thực hành lập trình giải bài toán trên máy tính

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học https://tailieumoi.vn/bai-viet/47651/so-nguyen-to-so-nguyen-to-la-so-nguyen-lon-hon-1-chi-chia-het-cho-1-va-chinh-no. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button