Học TậpLớp 10

https://tailieumoi.vn/bai-viet/44274/tinh-giai-thua-viet-chuong-trinh-nhap-vao-mot-so-nguyen-duong-n-va-in-ra-gia-tri-giai-thua

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề https://tailieumoi.vn/bai-viet/44274/tinh-giai-thua-viet-chuong-trinh-nhap-vao-mot-so-nguyen-duong-n-va-in-ra-gia-tri-giai-thua

Với giải Câu F42 trang 32 SBT Tin học lớp 10 Cánh diều chi tiết trong Bài 8, 9 (Cánh diều): Câu lệnh lặp thực hành câu lệnh lặp giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tin học 10. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Giải SBT Tin học lớp 10 Bài 8, 9 (Cánh diều): Câu lệnh lặp thực hành câu lệnh lặp

Bạn đang xem: https://tailieumoi.vn/bai-viet/44274/tinh-giai-thua-viet-chuong-trinh-nhap-vao-mot-so-nguyen-duong-n-va-in-ra-gia-tri-giai-thua

Câu F42 trang 32 SBT Tin 10Tính giai thừa

Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương n và in ra giá trị giai thừa của n.

Trả lời:

Giai thừa của n (kí hiệu n!) là tích của các số nguyên dương từ 1 tới n. Ta cũng có thể định nghĩa quy nạp như sau:

Lưu ý: 0! = 1, đây là quy ước của hàm giai thừa.

Để tính n!, ta có thể khởi tạo một biến số nguyên F = 0 ứng với giá trị 0! Sau đó với mỗi i từ 2 tới n, ta nhân F lên i lần (F= F*i). Tham khảo chương trình sau:

Xem thêm lời giải sách bài tập Tin học 10 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Câu F35 trang 31 SBT Tin 10In ra các số lẻ…

Câu F36 trang 31 SBT Tin 10In ra các số chẵn…

Câu F37 trang 31 SBT Tin 10In ra tổng các số chia hết cho 3 hoặc chia hết cho 5…

Câu F38 trang 31 SBT Tin 10In ra tổng các số chỉ chia hết cho 3 hoặc 5…

Câu F39 trang 32 SBT Tin 10Đọc hiểu chương trình…

Câu F40 trang 32 SBT Tin 10: Tìm lỗi cho cấu trúc lặp…

Câu F41 trang 32 SBT Tin 10Tổng chữ số…

Câu F43 trang 32 SBT Tin 10Tìm ước chung lớn nhất…

Câu F44 trang 32 SBT Tin 10Liệt kê ước số…

Xem thêm các bài giải SBT Tin học lớp 10 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Bài 6, 7: Câu lệnh rẽ nhánh – Thực hành câu lệnh rẽ nhánh

Bài 8, 9: Câu lệnh lặp thực hành câu lệnh lặp

Bài 10, 11: Chương trình con và thư viện chương trình con có sẵn – Thực hành lập trình với hàm và thư viện

Bài 12, 13: Kiểu dữ liệu xâu kí tự – xử lí xâu kí tự – Thực hành dữ liệu kiểu xâu

Bài 16: Kiểm thử và gỡ lỗi chương trình

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học https://tailieumoi.vn/bai-viet/44274/tinh-giai-thua-viet-chuong-trinh-nhap-vao-mot-so-nguyen-duong-n-va-in-ra-gia-tri-giai-thua. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button