Học TậpLớp 10

https://tailieumoi.vn/bai-viet/44272/tong-chu-so-viet-chuong-trinh-nhap-vao-so-nguyen-duong-n-va-in-ra-tong-cac-chu-so

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề https://tailieumoi.vn/bai-viet/44272/tong-chu-so-viet-chuong-trinh-nhap-vao-so-nguyen-duong-n-va-in-ra-tong-cac-chu-so

Với giải Câu F41 trang 32 SBT Tin học lớp 10 Cánh diều chi tiết trong Bài 8, 9 (Cánh diều): Câu lệnh lặp thực hành câu lệnh lặp giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tin học 10. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Giải SBT Tin học lớp 10 Bài 8, 9 (Cánh diều): Câu lệnh lặp thực hành câu lệnh lặp

Bạn đang xem: https://tailieumoi.vn/bai-viet/44272/tong-chu-so-viet-chuong-trinh-nhap-vao-so-nguyen-duong-n-va-in-ra-tong-cac-chu-so

Câu F41 trang 32 SBT Tin 10Tổng chữ số

Viết chương trình nhập vào số nguyên dương n và in ra tổng các chữ số trong biểu diễn thập phân của n.

Trả lời:

Thuật toán có thể áp dụng cho bài này là “tách” từng chữ số của n, với mỗi chữ số được tách ra, ta cộng dồn vào một biến S. Cụ thể là:

– Khởi tạo S = 0.

– Lặp cho đến khi n còn chữ số.

– Lấy chữ số hàng đơn vị của n, gọi là d.

– Đặt S = S + d.

– Loại bỏ chữ số hàng đơn vị của n.

Một số vấn đề kĩ thuật cần làm rõ:

– Để lấy chữ số hàng đơn vị d của n ta có thể dùng phép tính d = % 10.

– Để loại bỏ chữ số hàng đơn vị của n ta có thể gán n //= 10.

Với quy tắc tính như vậy, điều kiện “n còn chữ số” có thể viết thành n == 0. Bởi khi n chỉ còn một chữ số thì phép gán n = n // 10 sẽ cho n == 0.

Tham khảo chương trình sau:

Xem thêm lời giải sách bài tập Tin học 10 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Câu F35 trang 31 SBT Tin 10In ra các số lẻ…

Câu F36 trang 31 SBT Tin 10In ra các số chẵn…

Câu F37 trang 31 SBT Tin 10In ra tổng các số chia hết cho 3 hoặc chia hết cho 5…

Câu F38 trang 31 SBT Tin 10In ra tổng các số chỉ chia hết cho 3 hoặc 5…

Câu F39 trang 32 SBT Tin 10Đọc hiểu chương trình…

Câu F40 trang 32 SBT Tin 10: Tìm lỗi cho cấu trúc lặp…

Câu F42 trang 32 SBT Tin 10Tính giai thừa…

Câu F43 trang 32 SBT Tin 10Tìm ước chung lớn nhất…

Câu F44 trang 32 SBT Tin 10Liệt kê ước số…

Xem thêm các bài giải SBT Tin học lớp 10 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Bài 6, 7: Câu lệnh rẽ nhánh – Thực hành câu lệnh rẽ nhánh

Bài 8, 9: Câu lệnh lặp thực hành câu lệnh lặp

Bài 10, 11: Chương trình con và thư viện chương trình con có sẵn – Thực hành lập trình với hàm và thư viện

Bài 12, 13: Kiểu dữ liệu xâu kí tự – xử lí xâu kí tự – Thực hành dữ liệu kiểu xâu

Bài 16: Kiểm thử và gỡ lỗi chương trình

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học https://tailieumoi.vn/bai-viet/44272/tong-chu-so-viet-chuong-trinh-nhap-vao-so-nguyen-duong-n-va-in-ra-tong-cac-chu-so. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button