Học TậpLớp 10

https://tailieumoi.vn/bai-viet/43492/trong-nguyen-phan-su-phan-chia-nhan-te-bao-trai-qua-may-ki

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề https://tailieumoi.vn/bai-viet/43492/trong-nguyen-phan-su-phan-chia-nhan-te-bao-trai-qua-may-ki

Với giải Bài 19.2 trang 56 SBT Sinh học lớp 10 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 19: Quá trình phân bào giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Sinh học 10. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Giải SBT Sinh học lớp 10 Bài 19: Quá trình phân bào

Bạn đang xem: https://tailieumoi.vn/bai-viet/43492/trong-nguyen-phan-su-phan-chia-nhan-te-bao-trai-qua-may-ki

Bài 19.2 trang 56 sách bài tập Sinh học 10: Trong nguyên phân, sự phân chia nhân tế bào trải qua mấy kì?

A. 1 kì.

B. 3 kì.

C. 2 kì.

D. 4 kì.

Lời giải:

Đáp án đúng là: D

Trong nguyên phân, sự phân chia nhân tế bào trải qua 4 kì gồm: kì đầu, kì giữa, kì sau và kì cuối.

Xem thêm các lời giải sách bài tập Sinh học 10 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Bài 19.1 trang 56 sách bài tập Sinh học 10: Nguyên phân không xảy ra ở loại tế bào nào dưới đây?…

Bài 19.3 trang 56 sách bài tập Sinh học 10: Thứ tự nào sau đây được sắp xếp đúng với trình tự phân chia nhân trong nguyên phân?…

Bài 19.4 trang 56 sách bài tập Sinh học 10: Quá trình nguyên phân không bao gồm kì nào sau đây?…

Bài 19.5 trang 56 sách bài tập Sinh học 10: Trong kì đầu của nguyên phân, nhiễm sắc thể có hoạt động nào?…

Bài 19.6 trang 56 sách bài tập Sinh học 10: Trong quá trình nguyên phân, các nhiễm sắc thể co xoắn cực đại, có hình thái đặc trưng cho loài và dễ quan sát nhất ở kì nào sau đây?…

Bài 19.7 trang 56 sách bài tập Sinh học 10: Ở kì giữa của nguyên phân, các nhiễm sắc thể kép sắp xếp thành mấy hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào?…

Bài 19.8 trang 56 sách bài tập Sinh học 10: Sự phân chia vật chất di truyền trong quá trình nguyên phân thực sự xảy ra ở kì nào?…

Bài 19.9 trang 56 sách bài tập Sinh học 10: Trong quá trình nguyên phân, sự phân chia vật chất di truyền được thực hiện nhờ…

Bài 19.10 trang 56 sách bài tập Sinh học 10: Trong quá trình nguyên phân, các nhiễm sắc thể phân li về hai cực của tế bào nhờ hoạt động của yếu tố nào?…

Bài 19.11 trang 56 sách bài tập Sinh học 10:Trong quá trình nguyên phân, thoi phân bào dần xuất hiện ở kì nào?…

Bài 19.12 trang 57 sách bài tập Sinh học 10: Trong quá trình nguyên phân, thoi phân bào đóng vai trò gì?…

Bài 19.13 trang 57 sách bài tập Sinh học 10: Sự phân chia tế bào chất diễn ra rõ nhất ở kì nào của nguyên phân?…

Bài 19.14 trang 57 sách bài tập Sinh học 10: Trong phân bào, tế bào động vật phân chia tế bào chất bằng cách nào?…

Bài 19.15 trang 57 sách bài tập Sinh học 10: Trong phân bào, phân chia tế bào chất bằng cách thắt eo màng tế bào ở giữa tế bào chất có ở tế bào nào?…

Bài 19.16 trang 57 sách bài tập Sinh học 10: Trong phân bào, tế bào thực vật phân chia tế bào chất bằng cách nào?…

Bài 19.17 trang 57 sách bài tập Sinh học 10: Vì sao trong nguyên phân, tế bào thực vật phân chia tế bào chất bằng vách ngăn?…

Bài 19.18 trang 57 sách bài tập Sinh học 10: Từ một tế bào mẹ (2n) ban đầu sau một lần nguyên phân sẽ tạo ra…

Bài 19.19 trang 57 sách bài tập Sinh học 10: Sự khác nhau trong nguyên phân ở tế bào thực vật và động vật là gì?…

Bài 19.20 trang 58 sách bài tập Sinh học 10: Có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về điểm giống nhau giữa quá trình nguyên phân ở tế bào thực vật và động vật?…

Bài 19.21 trang 58 sách bài tập Sinh học 10: Nêu ý nghĩa của quá trình nguyên phân…

Bài 19.22 trang 58 sách bài tập Sinh học 10: Nguyên phân là nền tảng, là cơ sở khoa học ứng dụng của kĩ thuật nào trong thực tiễn?…

Bài 19.23 trang 58 sách bài tập Sinh học 10: Tại sao các nhiễm sắc thể kép lại xoắn tới mức cực đại rồi mới phân chia nhiễm sắc tử nhưng…

Bài 19.24 trang 58 sách bài tập Sinh học 10: Tại sao nói giảm phân II và nguyên phân có bản chất giống nhau?…

Bài 19.25 trang 58 sách bài tập Sinh học 10: Trình bày ý nghĩa của việc các nhiễm sắc thể tương đồng bắt cặp với nhau?…

Bài 19.26 trang 58 sách bài tập Sinh học 10: Ở ruồi giấm, có bộ nhiễm sắc thể 2n = 8. Một tế bào sinh dưỡng nguyên phân…

Bài 19.27 trang 58 sách bài tập Sinh học 10: Lấy 50 tế bào soma từ một cây mầm cho nguyên phân liên tiếp nhiều lần thì…

Bài 19.28 trang 58 sách bài tập Sinh học 10: Một tế bào trứng của một loài thụ tinh với sự tham gia của 1048576 tinh trùng, số tế…

Bài 19.29 trang 58 sách bài tập Sinh học 10: Ở một loài cá, số lượng nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 28. Tổng số tế bào sinh tinh…

Bài 19.30 trang 59 sách bài tập Sinh học 10: Hợp tử của một loài nguyên phân cho 2 tế bào A và B. Tế bào A nguyên phân…

Bài 19.31 trang 59 sách bài tập Sinh học 10: Một tế bào sinh dục sơ khai của thỏ 2n = 44, sau một số đợt nguyên phân liên tiếp…

Bài 19.32 trang 59 sách bài tập Sinh học 10: Một hợp tử của một loài sinh vật sau 7 đợt nguyên phân liên tiếp, môi trường nội bào cung cấp…

Bài 19.33 trang 59 sách bài tập Sinh học 10: Bộ nhiễm sắc thể của mèo 2n = 38, tổng số tế bào sinh tinh và tế bào sinh trứng là 320, tổng số…

Bài 19.34 trang 59 sách bài tập Sinh học 10: Có 10 tế bào sinh dục sơ khai đực của ruồi giấm nguyên phân với số đợt bằng nhau…

Bài 19.35 trang 59 sách bài tập Sinh học 10: Ở mỗi cặp nhiễm sắc thể tương đồng của cá thể cái xét một cặp gene dị hợp…

Xem thêm các bài giải SBT Sinh học lớp 10 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Bài 18: Chu kì tế bào

Bài 19: Quá trình phân bào

Bài 20: Thực hành: Quan sát tiêu bản các kì phân bào nguyên phân và giảm phân

Bài 21: Công nghệ tế bào

Ôn tập chương 4

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học https://tailieumoi.vn/bai-viet/43492/trong-nguyen-phan-su-phan-chia-nhan-te-bao-trai-qua-may-ki. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button