Học TậpLớp 10

https://tailieumoi.vn/bai-viet/43306/dau-la-su-khac-nhau-co-ban-giua-quang-hop-va-ho-hap

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề https://tailieumoi.vn/bai-viet/43306/dau-la-su-khac-nhau-co-ban-giua-quang-hop-va-ho-hap

Với giải Bài 16.4 trang 49 SBT Sinh học lớp 10 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 16: Phân giải các chất và giải phóng năng lượng giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Sinh học 10. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Giải SBT Sinh học lớp 10 Bài 16: Phân giải các chất và giải phóng năng lượng

Bạn đang xem: https://tailieumoi.vn/bai-viet/43306/dau-la-su-khac-nhau-co-ban-giua-quang-hop-va-ho-hap

Bài 16.4 trang 49 sách bài tập Sinh học 10: Đâu là sự khác nhau cơ bản giữa quang hợp và hô hấp?

A. Đây là hai quá trình ngược chiều nhau.

B. Sản phẩm C6H12O6 được tạo ra từ quá trình quang hợp là nguyên liệu của quá trình hô hấp.

C. Quang hợp là quá trình tổng hợp, tích lũy năng lượng còn hô hấp là quá trình phân giải, giải phóng năng lượng.

D. Quang hợp chỉ xảy ra ở thực vật, còn hô hấp xảy ra ở mọi sinh vật.

Lời giải:

Đáp án đúng là: C

Sự khác nhau cơ bản giữa quang hợp và hô hấp: Quang hợp là quá trình tổng hợp, tích lũy năng lượng còn hô hấp là quá trình phân giải, giải phóng năng lượng.

Xem thêm các lời giải sách bài tập Sinh học 10 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Bài 16.1 trang 49 sách bài tập Sinh học 10: Bản chất của quá trình hô hấp tế bào là một chuỗi các phản ứng…

Bài 16.2 trang 49 sách bài tập Sinh học 10: Kết thúc quá trình phân giải hiếu khí, tế bào thu được số phân tử ATP…

Bài 16.3 trang 49 sách bài tập Sinh học 10: Nhận định nào đúng trong các nhận định sau đây?…

Bài 16.5 trang 49 sách bài tập Sinh học 10: Những đặc điểm nào sau đây là đúng khi nói về phân giải kị khí và phân giải hiếu khí?…

Bài 16.6 trang 50 sách bài tập Sinh học 10: Ở giai đoạn đường phân, tổng số phân tử ATP thu được khi phân giải 10 phân tử glucose là…

Bài 16.7 trang 50 sách bài tập Sinh học 10: Kết thúc quá trình phân giải kị khí, tế bào thu được bao nhiêu phân tử ATP?…

Bài 16.8 trang 50 sách bài tập Sinh học 10: Trong quá trình phân giải hiếu khí, một phần năng lượng bị mất đi dưới dạng…

Bài 16.9 trang 50 sách bài tập Sinh học 10: Phân biệt đường phân, chu trình Krebs và chuỗi chuyền electron hô hấp về: vị trí xảy ra, nguyên liệu, sản phẩm và năng lượng….

Bài 16.10 trang 50 sách bài tập Sinh học 10: Điều gì sẽ xảy ra khi tế bào bị thiếu oxygen? Tế bào sẽ đáp ứng với tình trạng bị thiếu oxygen bằng cách nào?…

Bài 16.11 trang 50 sách bài tập Sinh học 10: So sánh quá trình hô hấp tế bào với sự đốt cháy….

Bài 16.12 trang 50 sách bài tập Sinh học 10:Trong tế bào có hai phân tử dự trữ phần lớn năng lượng từ các phản ứng oxi hóa – khử của chu trình Krebs, đó là hai…

Bài 16.13 trang 50 sách bài tập Sinh học 10: Sau khi học xong quá trình phân giải các chất ở tế bào, một bạn đã phát biểu rằng: “Trong ba…

Bài 16.14 trang 50 sách bài tập Sinh học 10: Khi cho một ti thể tinh sạch vào dung dịch đệm có chứa ADP, Pi. Sau đó, lần lượt cho một chất X…

Xem thêm các bài giải SBT Sinh học lớp 10 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Bài 15: Tổng hợp các chất và tích lũy năng lượng

Bài 16: Phân giải các chất và giải phóng năng lượng

Bài 17: Thông tin giữa các tế bào

Ôn tập chương 3

Bài 18: Chu kì tế bào

 

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học https://tailieumoi.vn/bai-viet/43306/dau-la-su-khac-nhau-co-ban-giua-quang-hop-va-ho-hap. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button