Học TậpLớp 10

https://tailieumoi.vn/bai-viet/35721/bieu-dien-lien-ket-hydrogen-giua-cac-phan-tu-sau-methanol-ch3oh-va-nuoc

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề https://tailieumoi.vn/bai-viet/35721/bieu-dien-lien-ket-hydrogen-giua-cac-phan-tu-sau-methanol-ch3oh-va-nuoc

Với giải Bài 11.8 trang 40 SBT Hóa học lớp 10 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 11: Liên kết hydrogen và tương tác van der waals giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Hóa học 10. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Giải sách bài tập Hóa học lớp 10 Bài 11: Liên kết hydrogen và tương tác van der waals

Bạn đang xem: https://tailieumoi.vn/bai-viet/35721/bieu-dien-lien-ket-hydrogen-giua-cac-phan-tu-sau-methanol-ch3oh-va-nuoc

Bài 11.8 trang 40 SBT Hóa học 10: Biểu diễn liên kết hydrogen giữa các phân tử sau:

a. methanol (CH3OH) và nước.

b. ethylene glycol (HOCH2CH2OH) và nước

Từ đó nhận xét tính tan của methanol và ethylene glycol trong nước.

Lời giải:

a)

Biểu diễn liên kết hydrogen giữa các phân tử

Biểu diễn liên kết hydrogen giữa các phân tử

Do methanol và ethylene glycol tạo được liên kết hydrogen với nước nên methanol và ethylene glycol đều tan vô hạn trong nước.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Hóa học lớp 10 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Bài 11.1 trang 39 SBT Hóa học 10: Hợp chất nào sau đây tạo được liên kết hydrogen liên phân tử?…

Bài 11.2 trang 39 SBT Hóa học 10: Mặc dù chlorine có độ âm điện là 3,16 xấp xỉ với nitrogen là 3,04 nhưng giữa các phân tử HCl không tạo được liên kết hydrogen với nhau, trong khi giữa các phân tử NH3 tạo được liên kết hydrogen với nhau, nguyên nhân là do…

Bài 11.3 trang 39 SBT Hóa học 10: Sơ đồ nào sau đây thể hiện đúng liên kết hydrogen giữa 2 phân tử hydrogen fluoride (HF)?…

Bài 11.4 trang 39 SBT Hóa học 10: Điều nào sau đây đúng khi nói về liên kết hydrogen liên phân tử?…

Bài 11.5 trang 40 SBT Hóa học 10: Điều nào sau đây đúng khi nói về liên kết hydrogen nội phân tử?…

Bài 11.6 trang 40 SBT Hóa học 10: Tương tác van der Waals xuất hiện là do sự hình thành các lưỡng cực tạm thời cũng như các lưỡng cực cảm ứng. Các lưỡng cực tạm thời xuất hiện là do sự chuyển động của…

Bài 11.7 trang 40 SBT Hóa học 10: Trong các khí hiếm sau, khí hiếm có nhiệt độ sôi cao nhất là…

Bài 11.9 trang 40 SBT Hóa học 10: Ethylene glycol (HOCH2CH2OH) là một chất chống đông trong công nghiệp ô tô, hàng không do có khả năng can thiệp vào liên kết hydrogen của nước, làm các phân tử nước khó liên kết hơn, khiến nước khó đóng băng hơn. Biểu diễn liên kết hydrogen liên phân tử và nội phân tử trong ethylene glycol…

Bài 11.10 trang 40 SBT Hóa học 10: Hãy so sánh tương tác van der Waals với liên kết ion…

Bài 11.11 trang 40 SBT Hóa học 10: Thiết bị chụp cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) sử dụng nitrogen lỏng để làm mát nam châm siêu dẫn. Nitrogen lỏng sôi ở – 195,8oC. Dự đoán nhiệt độ sôi của oxygen lỏng sẽ cao hay thấp hơn so với nitrogen lỏng? Giải thích…

Bài 11.12 trang 41 SBT Hóa học 10: Giải thích vì sao các tương tác van der Waals giữa các phân tử có kích thước lớn lại mạnh hơn so với các phân tử có kích thước nhỏ…

Bài 11.13 trang 41 SBT Hóa học 10: Giải thích tại sao ở điều kiện thường, các nguyên tố trong nhóm halogen như fluorine và chlorine ở trạng thái khí, còn bromine ở trạng thái lỏng và iodine ở trạng thái rắn…

Bài 11.14 trang 41 SBT Hóa học 10: Nhiệt độ sôi của các hợp chất với hydrogen của các nguyên tố nhóm VA, VIA và VIIA được biểu diễn qua đồ thị sau:…

Bài 11.15 trang 41 SBT Hóa học 10: So sánh nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của pentane (CH3CH2CH2CH2CH3) và neopentane ((CH3)4C). Giải thích nguyên nhân sự khác biệt trên…

Bài 11.16 trang 41 SBT Hóa học 10: Giải thích vì sao tetrachloromethane (CCl4) tuy là phân tử không cực nhưng có nhiệt độ sôi cao hơn trichloromethane (CHCl3) là phân tử có cực…

Xem thêm các bài giải SBT Hoá học lớp 10 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Bài 10: Liên kết cộng hóa trị

Bài 11: Liên kết hydrogen và tương tác van der waals

Bài 12: Phản ứng oxi hóa – khử và ứng dụng trong cuộc sống

Ôn tập chương 4

Bài 13: Enthalpy tạo thành và biến thiên enthalpy của phản ứng hóa học

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học https://tailieumoi.vn/bai-viet/35721/bieu-dien-lien-ket-hydrogen-giua-cac-phan-tu-sau-methanol-ch3oh-va-nuoc. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button