Học TậpLớp 10

https://tailieumoi.vn/bai-viet/26085/giai-sbt-toan-10-trang-101-tap-1-chan-troi-sang-tao

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề https://tailieumoi.vn/bai-viet/26085/giai-sbt-toan-10-trang-101-tap-1-chan-troi-sang-tao

Với lời giải SBT Toán 10 trang 101 Tập 1 chi tiết trong Bài 4: Tích vô hướng của hai vectơ sách Chân trời sáng tạo giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Toán 10. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Giải SBT Toán lớp 10 Bài 4: Tích vô hướng của hai vectơ

Bạn đang xem: https://tailieumoi.vn/bai-viet/26085/giai-sbt-toan-10-trang-101-tap-1-chan-troi-sang-tao

Bài 3 trang 101 SBT Toán 10 Tập 1: Cho nửa đường tròn tâm O có đường kính AB = 2R. Gọi M và N là hai điểm thuộc nửa đường tròn sao cho AM và BN cắt nhau tại I như Hình 5.

a) Chứng minh Sách bài tập Toán 10 Bài 4: Tích vô hướng của hai vectơ - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

b) Tính Sách bài tập Toán 10 Bài 4: Tích vô hướng của hai vectơ - Chân trời sáng tạo (ảnh 1) theo R.

Sách bài tập Toán 10 Bài 4: Tích vô hướng của hai vectơ - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Lời giải:

a) AB là đường kính nên AMB^ = ANB^ = 90° ( góc nội tiếp chắn nửa đường tròn ).

AM  MB và AN ⊥ NB.

Ta có:

 Sách bài tập Toán 10 Bài 4: Tích vô hướng của hai vectơ - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Mà AI ⊥ BM do AM  MB nên Sách bài tập Toán 10 Bài 4: Tích vô hướng của hai vectơ - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Như vậy Sách bài tập Toán 10 Bài 4: Tích vô hướng của hai vectơ - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Tương tự ta có: 

Sách bài tập Toán 10 Bài 4: Tích vô hướng của hai vectơ - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Mà BI ⊥ AN do AN ⊥ NB nên Sách bài tập Toán 10 Bài 4: Tích vô hướng của hai vectơ - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Như vậy Sách bài tập Toán 10 Bài 4: Tích vô hướng của hai vectơ - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

b) Ta có:

 

Sách bài tập Toán 10 Bài 4: Tích vô hướng của hai vectơ - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Bài 4 trang 101 SBT Toán 10 Tập 1: Tính công sinh bởi một lực F có độ lớn 60N kéo một vật dịch chuyển một vectơ d có độ dài 200 m. Biết Fd = 60°.

Lời giải:

Áp dụng công thức tính công ta có:

Sách bài tập Toán 10 Bài 4: Tích vô hướng của hai vectơ - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)= 60.200.cos60° = 6000 (J).

Vậy công sinh bởi lực F bằng 6000 J.

Bài 5 trang 101 SBT Toán 10 Tập 1Cho hai vectơ có độ dài lần lượt là 6 và 8 có tích vô hướng là 24. Tính góc giữa hai vectơ đó.

Lời giải:

Gọi hai vectơ lần lượt là v1v2 và góc giữa hai vectơ là α.

Ta có Sách bài tập Toán 10 Bài 4: Tích vô hướng của hai vectơ - Chân trời sáng tạo (ảnh 1) = 6.8.cos α = 24 Sách bài tập Toán 10 Bài 4: Tích vô hướng của hai vectơ - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Vậy góc giữa hai vectơ đề cho là 60°.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Toán 10 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Giải SBT Toán 10 trang 100 Tập 1

Xem thêm các bài giải SBT Toán 10 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Bài 3: Tích của một số với một vectơ

Bài 4: Tích vô hướng của hai vectơ

Bài tập cuối chương 5

Bài 1: Số gần đúng và sai số

Bài 2: Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng và biểu đồ

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học https://tailieumoi.vn/bai-viet/26085/giai-sbt-toan-10-trang-101-tap-1-chan-troi-sang-tao. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button