Học TậpLớp 10

Hoạt động 1 trang 12 Toán 10 Tập 1 | Cánh diều Giải toán lớp 10

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
Hoạt động 1 trang 12 Toán 10 Tập 1 | Cánh diều Giải toán lớp 10

Với giải Hoạt động 1 trang 12 Toán lớp 10 Cánh diều chi tiết trong Bài 2: Tập hợp. Các phép toán trên tập hợp giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Toán 10. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Giải bài tập Toán lớp 10 Bài 2: Tập hợp. Các phép toán trên tập hợp.

Bạn đang xem: Hoạt động 1 trang 12 Toán 10 Tập 1 | Cánh diều Giải toán lớp 10

Hoạt động 1 trang 12 Toán lớp 10: Ở lớp 6, ta đã làm quen với khái niệm tập hợp, kí hiệu và cách viết tập hợp, phần tử thuộc tập hợp. Hãy nêu cách cho một tập hợp.

Lời giải:

Có hai cách cho một tập hợp:

+) Liệt kê các phần tử của tập hợp.

Chẳng hạn: A = {0; 1; 2; 3; 4; 5}

+) Chỉ ra tính chất đặc trưng của tập hợp đó.

Chẳng hạn: A = {xN|0x5}

Xem thêm các bài giải Toán lớp 10 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Câu hỏi khởi động trang 12 Toán lớp 10: Làm thế nào để diễn tả mối quan hệ giữa tập hợp A và tập hợp B?…….

Hoạt động 2 trang 12 Toán lớp 10Người ta còn minh họa tập hợp bằng một vòng kín, mỗi phần tử của tập hợp được biểu diễn bởi một chấm bên trong vòng kín, còn phần tử không thuộc tập hợp đó được biểu diễn bởi một chấm bên ngoài  vòng kín (Hình 1). Cách minh họa tập hợp như vậy được gọi là biểu đồ Ven….

Hoạt động 3 trang 12 Toán lớp 10Nêu số phần tử của mỗi tập hợp sau:…

Luyện tập vận dụng 1 trang 13 Toán lớp 10Nêu số phần tử của mỗi tập hợp sau:….

Hoạt động 4 trang 13 Toán lớp 10Cho hai tập hợp:….

Luyện tập vận dụng 2 trang 13 Toán lớp 10Cho hai tập hợp:….

Hoạt động 5 trang 14 Toán lớp 10Cho hai tập hợp:…

Luyện tập vận dụng 3 trang 14 Toán lớp 10Cho hai tập hợp:…

Hoạt động 6 trang 14 Toán lớp 10Lớp trưởng lập hai danh sách các bạn đăng kí tham gia câu lạc bộ thể thao như sau (biết trong lớp không có hai bạn nào cùng tên):…

Hoạt động 7 trang 15 Toán lớp 10Hai trường dự định tổ chức giải thi đấu thể thao cho học sinh lớp 10….

Luyện tập vận dụng 4 trang 15 Toán lớp 10Cho hai tập hợp:…

Hoạt động 8 trang 15 Toán lớp 10Gọi R là tập hợp các số thực, I là tập hợp các số vô tỉ. Khi đó IR. Tìm tập hợp những số thực không phải là số vô tỉ….

Hoạt động 9 trang 16 Toán lớp 10Cho hai tập hợp: A = {2; 3; 5; 7; 14}, B = {3; 5; 7; 9; 11}….

Luyện tập vận dụng 5 trang 16 Toán lớp 10: Cho hai tập hợp:…

Bài 1 trang 18 Toán lớp 10: Cho tập hợp X={a;b;c}. Viết tất cả các tập con của tập hợp X….

Bài 2 trang 18 Toán lớp 10: Sắp xếp các tập hợp sau theo quan hệ ““:…

Bài 3 trang 18 Toán lớp 10: Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số:…

Bài 4 trang 18 Toán lớp 10: Gọi A là tập nghiệm của phương trình x2+x2=0,….

Bài 5 trang 18 Toán lớp 10: Tìm D=EG biết E và G lần lượt là tập nghiệm của hai bất phương trình trong mỗi trường hợp sau:…

Bài 6 trang 18 Toán lớp 10: Gọi A là tập nghiệm của đa thức P(x). Viết tập hợp các số thực x sao cho biểu thức 1P(x) xác định….

Bài 7 trang 18 Toán lớp 10: Lớp 10B có 28 học sinh tham gia câu lạc bộ thể thao và 19 học sinh tham gia câu lạc bộ âm nhạc. Biết rằng có 10 học sinh tham gia cả hai câu lạc bộ trên….

Bài 8 trang 18 Toán lớp 10Một nhóm có 12 học sinh chuẩn bị cho hội diễn văn nghệ. Trong danh sách đăng kí tham gia tiết mục múa và tiết mục hát của nhóm đó, có 5 học sinh tham gia tiết mục múa, 3 học sinh tham gia….

Xem thêm các bài giải SGK Toán 10 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Bài 1: Mệnh đề toán học

Bài 2: Tập hợp. Các phép toán trên tập hợp

Bài tập cuối chương 1

Bài 1: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 2: Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
Hoạt động 1 trang 12 Toán 10 Tập 1 | Cánh diều Giải toán lớp 10
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *