Học TậpLớp 12

HClO4 là chất điện li mạnh hay yếu | Phương trình điện li HClO4

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
HClO4 là chất điện li mạnh hay yếu | Phương trình điện li HClO4

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình điện li HClO4 gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình điện li HClO4

Bạn đang xem: HClO4 là chất điện li mạnh hay yếu | Phương trình điện li HClO4

1. Viết phương trình điện li của HClO4

 

HClO4 → H+ + ClO4– 

2. HClO4 là chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh là một dung dịch/chất tan hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li ra ion.

Cùng với các axit như HCl, HNO3, H2SO4,… thì HClO4 cũng là một trong số những chất điện li mạnh. HClO4 là hợp chất rất dễ tan trong nước và tạo với nước các hidrat HClO4.nH2O (n = 1,2,3).

3. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Nước đóng vai trò gì trong quá trình điện li các chất tan trong nước?

A. Môi trường điện li.

B. Dung môi không phân cực.

C. Dung môi phân cực.

D. Tạo liên kết hiđro với các chất tan.

Lời giải:

Đáp án: C

Trong phân tử H2O, liên kết O−H là liên kết cộng hóa trị có cực, cặp e chung lệch về phía oxi

=> oxi tích điện âm, ở H tích điện dương.

Khi quá trình điện li xảy ra tương tác giữa các phân tử nước có cực và các ion chuyển động không ngừng làm cho các chất điện li dễ dàng tan trong nước

=> nước đóng vai trò dung môi phân cực.

Câu 2. Dung dịch chất nào sau đây không dẫn điện được?

A. HCl trong C6H6 (benzen).

B. CH3COONa trong nước.

C. Ca(OH)2 trong nước.

D. NaHSO4 trong nước.

Lời giải:

Đáp án: A

Dung dịch chất không dẫn điện được là: HCl trong C6H6 (benzen).

Câu 3. Dãy nào dưới dây chỉ gồm chất điện li mạnh?

A. HF, Na2S, Ca(OH)2, Na2CO3.

B. H2SO4, NaOH, NaCl, HF.

C. HNO3, H2SO4, KOH, K2SiO3.

D. Ba(OH)2, NaOH, CH3COOH, NaCl.

Lời giải:

Đáp án: C

Dãy chỉ gồm chất điện li mạnh: HNO3, H2SO4, KOH, K2SiO3.

HNO3 → H++ NO3

H2SO4 ⇔ 2H+ + SO42-

KOH → K+ + OH

K2SiO3→ 2K+ + SiO32- 

Câu 4. Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li yếu?

A. HCl, H2SO3, H2SO4, HCl

B. H2CO3, H3PO4, CH3COOH, Ba(OH)2.

C. H2S, CH3COOH, HClO, HF

D. H2CO3, H2SO4, HClO, Fe2(SO4)3.

Lời giải:

Đáp án: C

Dãy chất trong nước đều là chất điện li yếu là H2S, CH3COOH, HClO, HF

H2S ⇄ H+ + HS

HS ⇆ H+ +S2−

CH3COOH ⇔ CH3COO + H+

HClO ⇌ H+ + ClO

HF ⇌ H+ + F

Câu 5. Dãy các chất điện li mạnh?

A. AgCl, CH3COONa, HBr, NaOH.

B. NaCl, CH3COOH, HCl, NaOH.

C. NaCl, CH3COOH, HCl, Ca(OH)2.

D. CuSO4, H2S, H2SO4, KOH.

Lời giải:

Đáp án: A

A. Đúng

B,C Loại CH3COOH là chất điện li yếu

D. Loại H2S là chất điện li yếu

Câu 6. Tính thể tích dung dịch Ba(OH)2 0,5M có chứa số mol ion OH bằng số mol ion H+ có trong 400 ml dung dịch H2SO4 1M?

A. 0,2 lít

B. 0,1 lít

C. 0,4 lít

D. 0,8 lít

Lời giải:

Đáp án: D

nH2SO4= 0,4 (mol)

Phương trình điện li

H2SO→ 2H+ + SO42-

nOH−=  nH+ = 2nH2SO4= 2.0,4 = 0,8 (mol)

Phương trình điện li

Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH

nBa(OH)2 =12nOH−= 12.0,8 = 0,4 (mol)

=> VBa(OH)2 = nCM0,40,5 = 0,8 (l)

Câu 7. Dung dịch của các axit, bazơ, muối dẫn được điện:

A. Do axit, bazơ, muối có khả năng phân li ra ion trong dung dịch

B. Do các ion hợp phần có khả năng dẫn điện

C. Do có sự di chuyển của electron tạo thành dòng electron

D. Do phân tử của chúng dẫn được điện

Đáp án A

Do axit, bazơ, muối có khả năng phân li ra ion trong dung dịch

Dung dịch của các axit, bazơ, muối dẫn được điện vì do axit, bazơ, muối có khả năng phân li ra ion trong dung dịch.

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
HClO4 là chất điện li mạnh hay yếu | Phương trình điện li HClO4
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button