Học TậpLớp 12

H2O + CO2 + Ca(AlO2)2 → Al(OH)3↓ + Ca(HCO3)2 | Ca(AlO2)2 ra Ca(HCO3)2

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
H2O + CO2 + Ca(AlO2)2 → Al(OH)3↓ + Ca(HCO3)2 | Ca(AlO2)2 ra Ca(HCO3)2

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình 4H2O + 2CO2 + Ca(AlO2)2 → 2Al(OH)3↓ + Ca(HCO3)2 gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Canxi. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình 4H2O + 2CO2 + Ca(AlO2)2 → 2Al(OH)3↓ + Ca(HCO3)2

Bạn đang xem: H2O + CO2 + Ca(AlO2)2 → Al(OH)3↓ + Ca(HCO3)2 | Ca(AlO2)2 ra Ca(HCO3)2

1. Phương trình phản ứng hóa học:

    4H2O + 2CO2 + Ca(AlO2)2 → 2Al(OH)3↓ + Ca(HCO3)2

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Canxi aluminat phản ứng với khí cacbonic trong nước tạo kết tủa Al(OH)3

3. Điều kiện phản ứng

– Không có

4. Cách thực hiện phản ứng

– Cho Ca(AlO2)2 tác dụng với CO2

5. Bạn có biết

Tương tự như Ca(AlO2)2, các muối aluminat như NaAlO2 , KAlO2, Ba(AlO2)2…cũng có phản ứng với CO2 tạo kết tủa Al(OH)3

6. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Hãy chọn phản ứng giải thích sự xâm thực của nước mưa với đá vôi và sự tạo thành thạch nhũ trong các hang động

A. Do phản ứng của CO2 trong không khí với CaO thành CaCO3

B. Do CaO tác dụng với SO2 và O2 tạo thành CaSO4

C. Do sự phân huỷ Ca(HCO3)2 → CaCO3 + H2O + CO2

D. Do quá trình phản ứng thuận nghịch CaCO3 + H2O + CO2 ⇌ Ca(HCO3)2 xảy ra trong 1 thời gian rất lâu.

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

– Phản ứng thuận giải thích sự xâm thực của nước mưa có chứa CO2 đối với đá vôi

– Phản ứng nghịch giải thích sự tạo thành thạch nhũ trong các hang động

Ví dụ 2: Không gặp Ca và các kim loại kiềm thổ khác trong tự nhiên ở dạng tự do vì:

A. Thành phần của chúng trong thiên nhiên rất nhỏ.

B. Kim loại kiềm thổ hoạt động hóa học mạnh.

C. Kim loại kiềm thổ dễ tan trong nước.

D. Kim loại kiềm thổ là những kim loại điều chế bằng cách điện phân

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Các kim loại kiểm thổ hoạt động hóa học mạnh nên trong tự nhiên chúng thường tồn tại ở dạng hợp chất.

7. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Canxi và hợp chất:

2HCl + CaO2 → H2O2 + CaCl2

2H2O + 2HCl + Ca(AlO2)2 → 2Al(OH)3↓ + CaCl2

8HCl + Ca(AlO2)2 → 2AlCl3 + 4H2O + CaCl2

HCl + CaHClO → H2O + CaCl2

2CaO.SiO2 + 4H2O → Ca2SiO4.4H2O

6H2O + 3CaO.Al2O3 → Ca3(AlO3)2.6H2O

HCl + Ca(OH)Cl → H2O + CaCl2

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
H2O + CO2 + Ca(AlO2)2 → Al(OH)3↓ + Ca(HCO3)2 | Ca(AlO2)2 ra Ca(HCO3)2
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *