Học TậpLớp 12

H2N-CH2-COOH + NaOH → H2N-CH2-COONa + H2O – H2N | NaOH ra H2N – CH2-COONa

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
H2N-CH2-COOH + NaOH → H2N-CH2-COONa + H2O – H2N | NaOH ra H2N – CH2-COONa

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình H2N-CH2-COOH + NaOH → H2N-CH2-COONa + H2O gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Natri. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình H2N-CH2-COOH + NaOH → H2N-CH2-COONa + H2O

Bạn đang xem: H2N-CH2-COOH + NaOH → H2N-CH2-COONa + H2O – H2N | NaOH ra H2N – CH2-COONa

1. Phương trình phản ứng hóa học:

    H2N-CH2-COOH + NaOH → H2N-CH2-COONa + H2O

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Ban đầu ống nghiệm đựng NaOH và phenolphtalein có màu hồng, sau khi nhỏ glyxin màu của dung dịch trong ống nghiệm thay đổi.

3. Điều kiện phản ứng

– Phản ứng xảy ra ở điều kiện thường.

4. Tính chất hóa học

NaOH Là một bazơ mạnh nó sẽ làm quỳ tím chuyển màu xanh, còn dung dịch phenolphtalein thành màu hồng. Một số phản ứng đặc trưng của Natri Hidroxit được liệt kê ngay dưới đây.

Phản ứng với axit tạo thành muối + nước:

NaOHdd + HCldd→ NaCldd + H2O

Phản ứng với oxit axit: SO2, CO2…

2 NaOH + SO2→ Na2SO3 + H2O

NaOH + SO2→ NaHSO3

Phản ứng với muối tạo bazo mới + muối mới (điều kiện: sau phản ứng phải tạo thành chất kết tủa hoặc bay hơi):

2 NaOH + CuCl2→ 2NaCl + Cu(OH)2↓

Tác dụng với kim loại lưỡng tính:

2 NaOH + 2Al + 2H2O→ 2NaAlO2 + 3H2

2NaOH + Zn → Na2ZnO2 + H2

Tác dụng với hợp chất lưỡng tính:

NaOH + Al(OH)3 → NaAl(OH)4

2NaOH + Al2O3 → 2NaAlO2 + H2O

5. Cách thực hiện phản ứng

– Nhỏ từ từ glyxin 10% vào ống nghiệm chứa 1 ml NaOH 10% và 1 giọt phenol phatalein.

6. Bạn có biết

– Phản ứng trên cho thấy glyxin có chứa nhóm chức axit.

– Các amino axit khác cũng có phản ứng với NaOH tương tự glyxin.

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Dãy gồm các chất đều phản ứng với NaOH là

A. anilin, etylamin.

B. amoni clorua, etylamin.

C. kali clorua, amoniac.

D. glyxin, axit sunfuric.

Hướng dẫn: glyxin, axit sunfuric đều phản ứng với NaOH.

Đáp án: D

Ví dụ 2: Khối lượng glyxin cần dung để phản ứng vừa đủ với 0,1 mol NaOH là

A. 7,5g.   

B. 8,0g.

C. 8,5g.    

D. 9,0g.

Hướng dẫn:

H2N-CH2-COOH (0,1) + NaOH (0,1 mol) → H2N-CH2-COONa + H2O

m = 0,1.75 = 7,5 gam.

Đáp án: A

Ví dụ 3: Cho 1,5 gam glyxin phanr ứng vừa đủ với NaOH thu được muối có khối lượng là

A. 1,74g.    

B. 1,84g.

C. 1,94g.    

D. 1,64g.

Hướng dẫn:

H2N-CH2-COOH (0,02) + NaOH → H2N-CH2-COONa (0,02 mol) + H2O

m = 0,02.97 = 1,94 gam.

Đáp án: C

8. Một số phương trình phản ứng hóa học khác của Natri và hợp chất:

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3↓ + 3NaCl

ZnCl2 + 2NaOH → Zn(OH)2↓ + 2NaCl

Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2H2

SiO2 + 2NaOH –to→ Na2SiO3 + H2O

2KOH + 2NaHSO3 → K2SO3 + Na2SO3 + 2H2O

Ca(OH)2 + 2NaHSO3 → Na2SO3 + CaSO3↓ + 2H2O

Ba(OH)2 + 2NaHSO3 → Na2SO3 + BaSO3↓ + 2H2O

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
H2N-CH2-COOH + NaOH → H2N-CH2-COONa + H2O – H2N | NaOH ra H2N – CH2-COONa
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button