Học TậpLớp 10

Giải SBT Vật Lí 10 trang 4 Cánh diều

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
Giải SBT Vật Lí 10 trang 4 Cánh diều

Với lời giải SBT Vật Lí 10 trang 4 chi tiết trong Bài mở đầu: Giới thiệu mục đích học tập môn vật lí sách Cánh diều giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Vật Lí 10. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Giải SBT Vật Lí lớp 10 Bài mở đầu: Giới thiệu mục đích học tập môn vật lí

Bạn đang xem: Giải SBT Vật Lí 10 trang 4 Cánh diều

Bài M5 trang 4 SBT Vật lí 10: Một nhóm học sinh đo được hiệu điện thế giữa hai đầu một điện trở là 10,0±0,3V và cường độ dòng điện qua điện trở là 1,3±0,2A. Viết kết quả tính giá trị của điện trở.

Lời giải:

Giá trị trung bình của điện trở là

R¯=U¯I¯=10,0V1,3A=7,7Ω

Sai số tỉ đối của giá trị hiệu điện thế và sai số tỉ đối của giá trị cường độ dòng điện lần lượt là:

δU=ΔUU¯=0,3V10,0V×100%=3%

δI=ΔII¯=0,2A1,3A×100%=15%

Sử dụng (2), ta có sai số tỉ đối của giá trị điện trở là

δR=δU+δI=18%

ΔR=δR.R¯=18%.7,7=1,4Ω

Kết quả tính giá trị điện trở là: 7,7Ω±1,4Ω

Bài M6 trang 4 SBT Vật lí 10: Trong một thí nghiệm, nhiệt độ của một lượng chất lỏng thay đổi từ 20,0±0,2°C đến 21,5±0,5°C.

a. Tìm giá trị và viết kết quả độ thay đổi nhiệt độ chất lỏng.

b. Nhận xét kết quả thu được.

Lời giải:

a. Độ thay đổi của nhiệt độ là:

21,5°C20,0°C=1,5°C

Sử dụng (1) ta có sai số tuyệt đối của độ thay đổi nhiệt độ là:

0,2°C+0,5°C=0,7°C

Do đó, độ thay đổi nhiệt độ của chất lỏng là:

Δt=1,5±0,7°C

b. Sai số tuyệt đối quá lớn mặc dù các sai số khi đo mỗi đại lượng là nhỏ. Cần chú ý điều này khi thiết kế các thí nghiệm, tránh việc có thể gây ra sai số lớn.

Bài M7 trang 4 SBT Vật lí 10: Giá trị của gia tốc rơi tự do g có thể được xác định bằng cách đo chu kì dao động của con lắc đơn có chiều dài l. Mối quan hệ giữa g, T và l là:

g=4π2lT2

Trong một thí nghiệm, đo được:

l=0,55±0,02m;T=1,50±0,02s

Tìm giá trị và viết kết quả của g.

Lời giải:

Thay các giá trị vào biểu thức đã cho, tính được g là:

g=4π20,55m1,5s2=9,7m/s2

Sai số tỉ đối:

Δll=0,020,55=0,036

ΔTT=0,021,5=0,013

Sử dụng (3) ta có:

Δgg=Δll+2ΔTT=0,036+2×0,013=0,062

Sai số tuyệt đối của giá trị g là:

Δg=9,7m/s2×0,062=0,6m/s2

Do đó, kết quả là:

g=9,7±0,6m/s2

Xem thêm các bài giải sách bài tập Vật Lí 10 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Giải SBT Vật Lí 10 trang 3

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
Giải SBT Vật Lí 10 trang 4 Cánh diều
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button