Học TậpLớp 10

Em hãy dự đoán kết quả đưa ra màn hình sau mỗi câu lênh xuất dữ liệu print()

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
Em hãy dự đoán kết quả đưa ra màn hình sau mỗi câu lênh xuất dữ liệu print()

Với giải Luyện tập 1 trang 97 Tin học lớp 10 Cánh diều chi tiết trong Bài 12: Kiểu dữ liệu xâu kí tự – Xử lí xâu kí tự giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Tin học 10. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Giải bài tập Tin học lớp 10 Bài 12: Kiểu dữ liệu xâu kí tự – Xử lí xâu kí tự

Bạn đang xem: Em hãy dự đoán kết quả đưa ra màn hình sau mỗi câu lênh xuất dữ liệu print()

Luyện tập 1 trang 97 Tin học 10: Em hãy dự đoán kết quả đưa ra màn hình sau mỗi câu lênh xuất dữ liệu print() trong chương trình ở hình bên và sau đó dùng cửa sổ Shell để đối chiếu, kiểm tra kết quả dự đoán.

Tin học 10 Bài 12: Kiểu dữ liệu xâu kí tự - Xử lí xâu kí tự | Cánh diều (ảnh 6)

Trả lời:

– Dự đoán kết quả:
Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam.Nam Khánh sinh ra ở Hà Nội.

(Nối hai xau1 và xau2)

3 (Đếm xem từ kí tự có chỉ mục 6 có bao nhiêu kí tự “N”)

39 (tìm ra chỉ mục đầu tiên của xâu “Khánh”)

ội là (in ra xâu từ chỉ mục thứ 4 đến chỉ mục thứ 8)

Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam.Nam An sinh ra ở Hà Nội. (Thay thế xâu “Khánh” thành xâu “An”)

Tin học 10 Bài 12: Kiểu dữ liệu xâu kí tự - Xử lí xâu kí tự | Cánh diều (ảnh 7)

Xem thêm lời giải bài tập Tin học 10 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Khởi động trang 94 Tin học lớp 10: Em đã từng sử dụng phần mềm xử lí văn bản. Theo em, trong ngôn ngữ lập trình, ngoài kiểu dữ liệu số có cần một kiểu dữ liệu không phải là số dùng cho các bài toán xử lí văn bản hay không? Nếu có dữ liệu như vậy thì nên có những phép xử lí nào trên dữ liệu thuộc kiểu đó?…

Hoạt động 1 trang 94 Tin học 10: Em hãy đọc chương trình sau đây và cho biết mỗi biến: so _hop, khoi_luong_hop, don_vi_kl chứa dữ liệu thuộc kiểu nào?..

Hoạt động 2 trang 96 Tin học 10: Em hãy đọc các chương trình sau đây và cho biết kết quả nhận được khi thực hiện chương trình..

Luyện tập 2 trang 97 Tin học 10: Em hãy viết chương trình nhập từ bàn phím xâu s ghi ngày tháng dạng dd/mm/yyyy, trong đó dd là hai kí tự chỉ ngày, mm là hai kí tự chỉ tháng, yyyy là bốn kí tự chỉ năm. Sau đó đưa ra màn hình ngày, tháng, năm dưới dạng xâu “Ngày dd tháng mm năm yyyy”…

Vận dụng trang 97 Tin học 10: Nhập vào từ bàn phím hai xâu s1 và s2, mỗi xâu không chứa kí tự dấu cách ở đầu và cuối xâu cũng như không chứa hai hay nhiều dầu cách liên tiếp nhau. Nếu xâu không chứa dấu cách thì nó là một từ, trong trường hợp ngược lại, dấu cách là dấu phân tách các từ trong xâu. Ví dụ, xâu “Bước tới Đèo Ngang, bóng xế tà” chứa bảy từ. Em hãy viết chương trình xác định và đưa ra màn hình tổng số từ trong hai xâu s1 và s2 đã cho…

Câu hỏi trang 97 Tin học 10: Trong các câu sau đây, những câu nào đúng ?…

Xem thêm các bài giải SGK Tin học lớp 10 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Bài 11: Thực hành lập trình với hàm và thư viện

Bài 12: Kiểu dữ liệu xâu kí tự – Xử lí xâu kí tự

Bài 13: Thực hành dữ liệu kiểu xâu

Bài 14: Kiểu dữ liệu danh sách – Xử lí danh sách

Bài 15: Thực hành với kiểu dữ liệu danh sách

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
Em hãy dự đoán kết quả đưa ra màn hình sau mỗi câu lênh xuất dữ liệu print()
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button