Học TậpLớp 12

Cu(OH)2 + C6H12O6 → [C6H11O6]2Cu + H2O | Cu(OH)2 ra [C6H11O6]2Cu

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
Cu(OH)2 + C6H12O6 → [C6H11O6]2Cu + H2O | Cu(OH)2 ra [C6H11O6]2Cu

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình Cu(OH)2 + 2C6H12O6 → [C6H11O6]2Cu + 2H2O gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Đồng. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình Cu(OH)2 + 2C6H12O6 → [C6H11O6]2Cu + 2H2O

Bạn đang xem: Cu(OH)2 + C6H12O6 → [C6H11O6]2Cu + H2O | Cu(OH)2 ra [C6H11O6]2Cu

1. Phương trình phản ứng hóa học:

    Cu(OH)2 + 2C6H12O6 → [C6H11O6]2Cu + 2H2O

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Dung dịch tạo phức màu xanh lam

3. Điều kiện phản ứng

– Nhiệt độ thường.

4. Tính chất hoá học

– Có đầy đủ tính chất hóa học của hidroxit không tan.

Tác dụng với axit:

    Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + 2H2O

Phản ứng nhiệt phân:

    Cu(OH)2 Tính chất của Đồng hiđroxit Cu(OH)2 CuO + H2O

Tạo phức chất, hòa tan trong dung dịch amoniac:

    Cu(OH)2 + NH3 → [Cu(NH3)4]2+ + 2OH-

Tạo phức chất, hòa tan trong ancol đa chức có nhiều nhóm –OH liền kề

    Cu(OH)2 + 2C3H5(OH)3 → [C3H5(OH)2O]2Cu + 2H2O

Phản ứng với anđehit

    2Cu(OH)2 + NaOH + HCHO Tính chất của Đồng hiđroxit Cu(OH)2 HCOONa + Cu2O↓ + 3H2O

Phản ứng màu biure

– Trong môi trường kiềm, peptit tác dụng với Cu(OH)2 cho hợp chất màu tím. Đó là màu của phức chất tạo thành giữa peptit có từ hai liên kết peptit trở lên tác dụng với ion đồng.

5. Cách thực hiện phản ứng

– Cho dung dịch NaOH vào dung dịch CuSO4 sau đó cho dung dịch glucozo vào

6. Bạn có biết

– Các ancol đa chức có nhóm –OH liền kề tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo phức màu xanh lam. Glucozo còn tác dụng với Cu(OH)2/OH tạo kết tủa đỏ gạch.

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Để phân biệt các dung dịch glucozơ, saccarozơ và anđehit axetic có thể dùng chất nào trong các chất sau làm thuốc thử ?

A. Cu(OH)2/OH      B. NaOH

C. HNO3      D. AgNO3/NH3

Đáp án A

Hướng dẫn giải:

– Saccarozơ, glucozơ: dung dịch màu xanh lam; anđêhit axetic: kết tủa đỏ gạch → nhận ra anđêhit axetic

– Đun nóng các dung dịch màu xanh lam, lọ nào cho kết tủa đỏ gạch khi đun nóng là glucozơ

Ví dụ 2: Cacbonhidrat Z tham gia chuyển hóa:

Z –Cu(OH)2/OH→ dung dịch xanh lam –to→ kết tủa đỏ gạch

Vậy Z không thể là chất nào trong các chất cho dưới đây?

A. Saccarozo      B. Glucozo

C. Mantozo      D. Fructozo

Đáp án A

Hướng dẫn giải:

Saccarozo không phản ứng với Cu(OH)2/OH

Ví dụ 3: Để chúng minh trong phân tử glucozo có 5 nhóm hidroxyl người ta cho dung dịch glucozo phản ứng với:

A. AgNO3/NH3, to     B. Kim loại K

C. Anhidrit axetic      D.Cu(OH)2/OH

Đáp án C

8. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Đồng (Cu) và hợp chất:

2Cu(OH)2 + CH3CHO → CH3COOH + Cu2O↓ + 2H2O

2Cu(OH)2 + HCHO → HCOOH + Cu2O↓ + 2H2O

2Cu(OH)2 + HCOOH → CO2 + Cu2O↓ + 3H2O

Cu(OH)2 + 2C3H5(OH)3 → [C3H5(OH)2O]2Cu + 2H2O

Cu(OH)2 + 2C2H4(OH)2 → [C2H4(OH)O]2Cu + 2H2O

Cu(OH)2 + 2C12H22O11 → [C12H21O11]2Cu + 2H2O

Cu(OH)2 + 2CH3COOH → (CH3COO)2Cu + 2H2O

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
Cu(OH)2 + C6H12O6 → [C6H11O6]2Cu + H2O | Cu(OH)2 ra [C6H11O6]2Cu
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button