Học TậpLớp 12

CuO + CH3OH → Cu + HCHO + H2O | CuO ra Cu

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
CuO + CH3OH → Cu + HCHO + H2O | CuO ra Cu

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình CuO + CH3OH → Cu + HCHO + H2O gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Đồng. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình CuO + CH3OH → Cu + HCHO + H2O

Bạn đang xem: CuO + CH3OH → Cu + HCHO + H2O | CuO ra Cu

1. Phương trình phản ứng hóa học:

    CuO + CH3OH → Cu + HCHO + H2O

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

– CuO từ màu đen chuyển sang màu đỏ là Cu.

3. Điều kiện phản ứng

– Nhiệt độ.

4. Tính chất hoá học

– Có đầy đủ tính chất hóa học của một oxit bazơ.

– Dễ bị khử về kim loại đồng.

Tác dụng với axít

    CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

    CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

Tác dụng với oxit axit

    3CuO + P2O5 → Cu3(PO4)2

Tác dụng với các chất khử mạnh: H2, C, CO…

    H2 + CuO Tính chất của Đồng oxit CuO  H2O + Cu

    CO + CuO Tính chất của Đồng oxit CuO  CO2 + Cu

5. Cách thực hiện phản ứng

– Cho hơi CH3OH đi qua ống sứ đựng CuO dư đun nóng.

6. Bạn có biết

– Các ancol bậc 1 khi tác dụng với CuO tạo ra Cu + andehit và H2O

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Cho 4,8g CH3OH phản ứng với CuO dư, đun nóng thu được dung dịch X, cho X vào dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được m gam Ag. Giá trị của m là

A. 16,2     

B. 48,6

C. 32,4     

D. 64,8

Đáp án D

Hướng dẫn giải:

nCH3OH = 0.15 mol

CuO + CH3OH (0,15) → Cu + HCHO (0,15 mol) + H2O

HCHO (0,15) + 4AgNO3 + 6NH3 + H2O → (NH4)2CO3 + 4Ag (0,6 mol) + 4NH4NO3

⇒ mAg = 0,6. 108 = 64,8g.

Ví dụ 2: Cho hơi 8 gam ancol X đơn chức đi qua ống sứ đựng CuO dư nung nóng thu được 11 gam hỗn hợp hơi Y gồm andehit, nước và ancol dư. Hiệu suất phản ứng oxi hóa ancol là

A. 62.5%     

B. 70%

C. 75%     

D. 50%

Đáp án C

Hướng dẫn giải:

RCH2OH + CuO → RCHO + H2O + Cu

Khối lượng tăng là do O trong CuO thêm vào ⇒ nO = nRCH2OH pứ là: (11 – 8)/16 = 0,1875 mol

Vì phản ứng không hoàn toàn ⇒ số mol ban đầu của ancol > 0,1875 ⇒ M ancol < 8/0,1875 < 42,6667 ⇒ ancol là CH3OH

⇒ nCH3OH = 8/32 = 0,25 ⇒ H = 0,1875/0,25 = 75%

Ví dụ 3: Cho m gam ancol no đơn chức X qua bình CuO dư đun nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn khối lượng chất rắn trong bình giảm 0,32g. Hỗn hợp hơi thu được có tỉ khối so với hidro là 15,5. Giá trị của m là

A. 0,92g     

B. 0,46g

C. 0,32g     

D. 0,64g

Đáp án D

Hướng dẫn giải:

RCH2OH + CuO → RCHO + H2O + Cu

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng và bảo toàn nguyên tố có

mgiảm = mO = 0,32g ⇒ nO = nandehit = nancol = 0,32/16 = 0,02 mol

Mhỗn hợp hơi = [0,02.18 + 0,02.(R + 29)] : 0,04 = 31

⇒ R = 15 ⇒ CT của ancol là CH3OH.

⇒ mancol = 0,02. 32 = 0,64g

8. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Đồng (Cu) và hợp chất:

CuO + C2H5OH → Cu + CH3CHO + H2O

Phương trình nhiệt phân: 2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2

Cu(NO3)2 + 2NaOH → Cu(OH)2 + 2NaNO3

Cu(NO3)2 + 2KOH → Cu(OH)2 + 2KNO3

2Cu(NO3)2 + 2H2O → 2Cu + 4HNO3 + O2

Cu(NO3)2 + Fe → Cu + Fe(NO3)2

3Cu(NO3)2 + 2Al → 3Cu + 2Al(NO3)3

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
CuO + CH3OH → Cu + HCHO + H2O | CuO ra Cu
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button