Học TậpLớp 12

Cu(NO3)2 + NH3 + H2O → Cu(OH)2 + NH4NO3 | Cu(NO3)2 ra Cu(OH)2

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
Cu(NO3)2 + NH3 + H2O → Cu(OH)2 + NH4NO3 | Cu(NO3)2 ra Cu(OH)2

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình Cu(NO3)2 + 2NH3 + 2H2O → Cu(OH)2 + 2NH4NO3 gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Đồng. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình Cu(NO3)2 + 2NH3 + 2H2O → Cu(OH)2 + 2NH4NO3

Bạn đang xem: Cu(NO3)2 + NH3 + H2O → Cu(OH)2 + NH4NO3 | Cu(NO3)2 ra Cu(OH)2

1. Phương trình phản ứng hóa học:

    Cu(NO3)2 + 2NH3 + 2H2O → Cu(OH)2 + 2NH4NO3

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Tạo kết tủa màu xanh sau đó kết tủa tan.

3. Điều kiện phản ứng

– Nhiệt độ phòng.

4. Tính chất hoá học

– Có tính chất hóa học của muối.

Tác dụng với dung dịch bazơ:

    Cu(NO3)2 + 2KOH → Cu(OH)2 + 2KNO3

    Cu(NO3)2 + Ba(OH)2 → Cu(OH)2 + Ba(NO3)2

Phản ứng với các kim loại mạnh hơn ( Mg, Fe, Zn, Al,…):

Cu(NO3)2 + Zn → Zn(NO3)2 + Cu

Cu(NO3)2 + Fe → Fe(NO3)2 + Cu

Cu(NO3)2 + Mg → Mg(NO3)2 + Cu

5. Cách thực hiện phản ứng

– Cho từ từ dung dịch NH3 vào dung dịch Cu(NO3)2

6. Bạn có biết

– Dung dịch amoniac có khả năng làm kết tủa nhiều hidroxit kim loại khi tác dụng với dung dịch muối của chúng.

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Cho từ từ dung dịch NH3 tới dư vào dung dịch Cu(NO3)2. Hiện tượng quan sát được là

A. Dung dịch màu xanh trở thành không màu

B. Đầu tiên xuất hiện kết tủa trắng sau đó tan ra

C. Đầu tiên xuất hiện kết tủa xanh sau đó không tan

D. Đầu tiên xuất hiện kết tủa xanh sau đó kết tủa tan ra.

Đáp án D

Hướng dẫn giải:

Vì cho NH3 vào dung dịch Cu(NO3)2 tạo kết tủa Cu(OH)2 màu xanh, NH3 dư nên Cu(OH)2 + NH3 tạo phức.

Ví dụ 2: Cho từ từ dung dịch NH3 tới dư vào dung dịch chứa các muối Cu(NO3)2, Zn(NO3)2, Fe(NO3)2, Al(NO3)3, Ni(NO3)2, AgNO3 thu được kết tủa. Lọc kết tủa nung trong không khí đến khôi lượng không đổi thu được hỗn hợp các oxit là

A. Ag2O, Fe2O3, Al2O3

B. Fe2O3, Al2O3

C. Ag, NiO, Fe2O3, Al2O3

D. Ag, Fe2O3

Đáp án B

Hướng dẫn giải:

Khi cho NH3 vào các dung dịch muối đó thì tạo các kết tủa lần lượt là Zn(OH)2, Fe(OH)2, Al(OH)3, Ni(OH)2, AgOH.

NH3 dư tạo phức được với Zn(OH)2, Ni(OH)2 và AgOH nên còn lại kết tủa là Fe(OH)2 và Al(OH)3.

Nung trong không khí thì được 2 chất rắn là Fe2O3 và Al2O3.

Ví dụ 3: Cho từ từ 100 ml dung dịch NH3 1M vào 300 ml dung dịch Cu(NO3)2 0,1M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 1,96g     

B. 3,92g

C. 2,94g     

D. 0,98g

Đáp án A

Hướng dẫn giải:

2NH3 + Cu(NO3)2 → Cu(OH)2 + NH4NO3

0,06…….0,03……………0,03

Cu(OH)2 + 4NH3 → [Cu(NH3)4](OH)2

0,01……….0,04

⇒ m↓ = 0,02. 98 = 1,96g

8. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Đồng (Cu) và hợp chất:

Phương trình nhiệt phân Cu(OH)2 → CuO + H2O

Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O

Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + 2H2O

Cu(OH)2 + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + 2H2O

Cu(OH)2 + 4NH3 → [Cu(NH3)4](OH)2

2Cu(OH)2 + CH3CHO → CH3COOH + Cu2O↓ + 2H2O

2Cu(OH)2 + HCHO → HCOOH + Cu2O↓ + 2H2O

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
Cu(NO3)2 + NH3 + H2O → Cu(OH)2 + NH4NO3 | Cu(NO3)2 ra Cu(OH)2
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button