Học TậpLớp 12

Cu(NO3)2 + Al → Cu + Al(NO3)3 | Cu(NO3)2 ra Cu

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
Cu(NO3)2 + Al → Cu + Al(NO3)3 | Cu(NO3)2 ra Cu

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình 3Cu(NO3)2 + 2Al → 3Cu + 2Al(NO3)3 gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Đồng. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình 3Cu(NO3)2 + 2Al → 3Cu + 2Al(NO3)3

Bạn đang xem: Cu(NO3)2 + Al → Cu + Al(NO3)3 | Cu(NO3)2 ra Cu

1. Phương trình phản ứng hóa học:

    3Cu(NO3)2 + 2Al → 3Cu + 2Al(NO3)3

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Thấy có màu đỏ của Cu bám vào thanh Al.

3. Điều kiện phản ứng

– Nhiệt độ phòng.

4. Tính chất hoá học

– Có tính chất hóa học của muối.

Tác dụng với dung dịch bazơ:

    Cu(NO3)2 + 2KOH → Cu(OH)2 + 2KNO3

    Cu(NO3)2 + Ba(OH)2 → Cu(OH)2 + Ba(NO3)2

Phản ứng với các kim loại mạnh hơn ( Mg, Fe, Zn, Al,…):

Cu(NO3)2 + Zn → Zn(NO3)2 + Cu

Cu(NO3)2 + Fe → Fe(NO3)2 + Cu

Cu(NO3)2 + Mg → Mg(NO3)2 + Cu

5. Cách thực hiện phản ứng

– Cho Al tác dụng với dung dịch Cu(NO3)2.

6. Bạn có biết

– Kim loại đứng trước tác dụng được với muối của kim loại đứng sau đẩy kim loại ra khỏi muối.

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Hai kim loại đều phản ứng với dung dịch Cu(NO3)2 giải phóng kim loại Cu là:

A. Fe và Au.     

B. Al và Ag.

C. Cr và Hg.     

D. Al và Fe

Đáp án D

Hướng dẫn giải:

Các kim loại đứng trước Cu đều có thể đẩy Cu2+ ra khỏi muối của nó.

Ví dụ 2: Cho Al tác dụng với dung dịch Y gồm Cu(NO3)2 và AgNO3, sau 1 thời gian thu được dung dịch Z và chất rắn T gồm 3 kim loại. Chất chắc chắn phản ứng hết là

A. Al     

B. Al và AgNO3

C. AgNO3     

D. Al và Cu(NO3)2

Đáp án C

Hướng dẫn giải:

Al + 3AgNO3 → Al(NO3)3 + 3Ag

2Al + 3Cu(NO3)2 → 2Al(NO3)3 + 3Cu

T gồm 3 kim loại nên Al dư ⇒ chất chắc chắn phản ứng hêt là AgNO3.

Ví dụ 3: Cho hỗn hợp bột Al, Fe vào dd chứa Cu(NO3)2 và AgNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn gồm ba kim loại là:

A. Al, Cu, Ag.

B. Fe, Cu, Ag.

C. Al, Fe, Cu.

D. Al, Fe, Ag.

Đáp án B

Hướng dẫn giải:

Thứ tự trong dãy điện hóa: Al > Fe > Cu > Ag.

⇒ Kim loại thu được gồm có Fe, Cu, Ag (đứng sau trong dãy điện hóa).

8. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Đồng (Cu) và hợp chất:

Cu(NO3)2 + Mg → Cu + Mg(NO3)2

Cu(NO3)2 + Zn → Cu + Zn(NO3)2

Cu(NO3)2 + H2S → CuS + 2HNO3

Cu(NO3)2 + Na2S → CuS + 2NaNO3

Cu(NO3)2 + K2S → CuS + 2KNO3

Cu(NO3)2 + 2NH3 + 2H2O → Cu(OH)2 + 2NH4NO3

Phương trình nhiệt phân Cu(OH)2 → CuO + H2O

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
Cu(NO3)2 + Al → Cu + Al(NO3)3 | Cu(NO3)2 ra Cu
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button