Học TậpLớp 12

CuCl2 + Mg → MgCl2 + Cu | CuCl2 ra Cu

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
CuCl2 + Mg → MgCl2 + Cu | CuCl2 ra Cu

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình CuCl2 + Mg → MgCl2 + Cu gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Đồng. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình CuCl2 + Mg → MgCl2 + Cu

Bạn đang xem: CuCl2 + Mg → MgCl2 + Cu | CuCl2 ra Cu

1. Phương trình phản ứng hóa học:

    CuCl2 + Mg → MgCl2 + Cu

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Mg tan dần trong dung dịch.

3. Điều kiện phản ứng

– Nhiệt độ phòng.

4. Tính chất hóa học

– Có tính chất hóa học của muối.

Tác dụng với dung dịch bazơ:

    CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2 + 2NaCl

    CuCl2 + Ba(OH)2 → Cu(OH)2 + BaCl2

Tác dụng với muối:

    2AgNO3 + CuCl2 → Cu(NO3)2 + 2AgCl

5. Cách thực hiện phản ứng

– Cho Mg vào ống nghiệm chứa dung dịch CuCl2.

6. Bạn có biết

– Các kim loại đứng trước đồng trong dãy hoạt động như Fe, Al.. tác dụng muối CuCl2 đẩy Cu ra khỏi muối.

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Các kim loại nào sau đây đều phản ứng với dung dịch CuCl2 ?

A. Na, Mg, Ag;     

B. Fe, Na, Mg;

C. Ba, Mg, Hg;     

D. Na, Ba, Ag.

Đáp án B

Hướng dẫn giải:

Các kim loại Ag, Hg đứng sau Cu trong dãy hoạt động nên không thể đẩy Cu ra khỏi muối.

Ví dụ 2: Cho 0,8 mol bột Mg vào dd chứa 0,6 mol FeCl3 và 0,2 mol CuCl2. Sau khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn A và dd B cô cạn dd B thu được bao nhiêu gam chất rắn?

A. 114,1g     

B. 104,7g

C. 123,7g     

D. 29,6g

Đáp án A

Hướng dẫn giải:

Mg + 2Fe3+ → Mg2+ + 2Fe2+

0,3……0,6……………….0,3………………..0,6

Mg + Cu2+ → Cu + Mg2+

0,2….0,2………………0,2……0,2

Mg + Fe2+ → Fe + Mg2+

0,3….0,3……………….0,3…..0,3

⇒ B gồm FeCl2: 0,3 mol

MgCl2: 0,8 mol

⇒ chất rắn = 114,1 g

Ví dụ 3: Cho hh X gồm 0,1 mol Fe và 0.1 mol Al tác dụng với dd chứa 0,2 mol CuCl2 đến khi phản ứng hoàn toàn thấy khối lượng chất rắn tăng m gam. Giá trị của m là:

A. 7,3 gam     

B. 4,5 gam

C. 12,8 gam     

D. 7,7 gam

Đáp án A

Hướng dẫn giải:

Khi cho hỗn hợp vào muối thì nhôm phản ứng trước

2Al → 3Cu        

0,1 → 0,15 

mtăng = 0,15.64 – 0,1.27 = 6,9 gam

Fe →     Cu     

0,05 ← 0,05

mtăng = 0,05.64 – 0,05.56 = 0,4 gam

⇒ m = 7,3

8. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Đồng (Cu) và hợp chất:

3CuCl2 + 2Al → 2AlCl3 + 3Cu

CuCl2 + Fe → FeCl2 + Cu

CuCl2 + Zn → ZnCl2 + Cu

Phản ứng điện phân: CuCl2 → Cl2 + Cu

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
CuCl2 + Mg → MgCl2 + Cu | CuCl2 ra Cu
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button