Học TậpLớp 12

CuCl2 + Fe → FeCl2 + Cu | CuCl2 ra Cu

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
CuCl2 + Fe → FeCl2 + Cu | CuCl2 ra Cu

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình CuCl2 + Fe → FeCl2 + Cu gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Đồng. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình CuCl2 + Fe → FeCl2 + Cu

Bạn đang xem: CuCl2 + Fe → FeCl2 + Cu | CuCl2 ra Cu

1. Phương trình phản ứng hóa học:

    CuCl2 + Fe → FeCl2 + Cu

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Đinh sắt tan dần trong dung dịch và thấy có màu đỏ gạch bám vào đinh sắt.

3. Điều kiện phản ứng

– Nhiệt độ phòng.

4. Tính chất hóa học

– Có tính chất hóa học của muối.

Tác dụng với dung dịch bazơ:

    CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2 + 2NaCl

    CuCl2 + Ba(OH)2 → Cu(OH)2 + BaCl2

Tác dụng với muối:

    2AgNO3 + CuCl2 → Cu(NO3)2 + 2AgCl

5. Cách thực hiện phản ứng

– Cho đinh sắt vào ống nghiệm chứa dung dịch CuCl2.

6. Bạn có biết

– Các kim loại đứng trước đồng trong dãy hoạt động như Fe, Al… tác dụng muối đồng đẩy Cu ra khỏi muối.

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Cho hh X gồm 0,2 mol Fe và 0,1 mol Al tác dụng với dd chứa CuCl2 đến khi phản ứng hoàn toàn thấy khối lượng chất rắn tăng m gam. Giá trị của m là:

A. 7,3 gam     

B. 4,5 gam

C. 12,8 gam     

D. 7,7 gam

Đáp án D

Hướng dẫn giải:

Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu

0,2     →      0,2

2Al + 3CuCl2 → 2AlCl3 + 3Cu

0,1     →      0,15

mtăng = 0,35. 64 – 0,2.56 – 0,1. 27 = 7,7g

Ví dụ 2: Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho kim loại Fe vào dung dịch CuCl2.

(b) Cho Fe(NO3)2 tác dụng với dung dịch HCl.

(c) Cho FeCO3 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng.

(d) Cho Fe3O4 tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư.

Số thí nghiệm tạo ra chất khí là

A. 1     

B. 2

C. 3     

D. 4

Đáp án C

Hướng dẫn giải:

Có 3 thí nghiệm tạo ra chất khí là b, c, d.

Ví dụ 3: Cho các kim loại Fe, Mg, Cu, AgNO3, CuCl2, Fe(NO3)2. Trong số các chất đã cho, số cặp chất có thể tác dụng với nhau là:

A. 6     

B. 7

C. 8     

D. 9

Đáp án C

Hướng dẫn giải:

Có 8 cặp chất: Fe + AgNO3; Mg + AgNO3; Cu + AgNO3; Fe + CuCl2; Mg + CuCl2; Mg + Fe(NO3)2; AgNO3 + CuCl2; AgNO3 + Fe(NO3)2.

8. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Đồng (Cu) và hợp chất:

CuCl2 + Zn → ZnCl2 + Cu

Phản ứng điện phân: CuCl2 → Cl2 + Cu

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

CuO + CO → Cu + CO2

CuO + H2 → Cu + H2O

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
CuCl2 + Fe → FeCl2 + Cu | CuCl2 ra Cu
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button