Học TậpLớp 12

CH3COONa + NaOH → CH4↑ + Na2CO3 | NaOH ra Na2CO3

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
CH3COONa + NaOH → CH4↑ + Na2CO3 | NaOH ra Na2CO3

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình CH3COONa + NaOH –CaO,to→ CH4↑ + Na2CO3 gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Natri. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình CH3COONa + NaOH –CaO,to→ CH4↑ + Na2CO3

Bạn đang xem: CH3COONa + NaOH → CH4↑ + Na2CO3 | NaOH ra Na2CO3

1. Phương trình phản ứng hóa học:

    CH3COONa + NaOH –CaO,to→ CH4↑ + Na2CO3

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Có khí không màu thoát ra.

3. Điều kiện phản ứng

– Đun nóng

4. Tính chất hóa học

NaOH Là một bazơ mạnh nó sẽ làm quỳ tím chuyển màu xanh, còn dung dịch phenolphtalein thành màu hồng. Một số phản ứng đặc trưng của Natri Hidroxit được liệt kê ngay dưới đây.

Phản ứng với axit tạo thành muối + nước:

NaOHdd + HCldd→ NaCldd + H2O

Phản ứng với oxit axit: SO2, CO2…

2 NaOH + SO2→ Na2SO3 + H2O

NaOH + SO2→ NaHSO3

Phản ứng với muối tạo bazo mới + muối mới (điều kiện: sau phản ứng phải tạo thành chất kết tủa hoặc bay hơi):

2 NaOH + CuCl2→ 2NaCl + Cu(OH)2↓

Tác dụng với kim loại lưỡng tính:

2 NaOH + 2Al + 2H2O→ 2NaAlO2 + 3H2

2NaOH + Zn → Na2ZnO2 + H2

Tác dụng với hợp chất lưỡng tính:

NaOH + Al(OH)3 → NaAl(OH)4

2NaOH + Al2O3 → 2NaAlO2 + H2O

5. Cách thực hiện phản ứng

– Đun nóng natri axetat khan với hỗn hợp vôi tôi xút.

6. Bạn có biết

– Phản ứng trên dung để điều chế một lượng nhỏ metan trong phòng thí nghiệm.

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Cách điều chế một lượng nhỏ CH4 trong PTN là

A. Đun hỗn hợp CH3COONa khan với H2SO4 đặc.

B. Đun hỗn hợp CH3COONa khan với hỗn hợp vôi tôi xút.

C. Đun hỗn hợp CH3COONa khan với vôi tôi.

D. Đun hỗn hợp Na2CO3 với vôi tôi.

Hướng dẫn giải

Cách điều chế một lượng nhỏ CH4 trong PTN là: Đun hỗn hợp CH3COONa khan với hỗn hợp vôi tôi xút.

Đáp án B.

Ví dụ 2: Thể tích khí metan ở đktc sinh ra khi cho 8,2 gam natri axetat phản ứng hoàn toàn với lượng vôi tôi xút là

A. 2,24 lít.   

B. 4,48 lít.   

C. 3,36 lít.   

D. 6,72 lít.

Hướng dẫn giải

CH3COONa + NaOH → CH4↑ + Na2CO3 | Cân bằng phương trình hóa học

V = 0,1.22,4 = 2,24 lít.

Đáp án A.

Ví dụ 3: Chất nào sau đây được dung để điều chế lượng nhỏ CH4 trong PTN

A. K2CO3 rắn.   

B. KCl rắn.   

C. HCOONa rắn.   

D. CH3COONa rắn.

Hướng dẫn giải

Cách điều chế một lượng nhỏ CH4 trong PTN là đun hỗn hợp CH3COONa khan với hỗn hợp vôi tôi xút.

Đáp án D.

8. Một số phương trình phản ứng hóa học khác của Natri và hợp chất:

H2N-CH2-COOH + NaOH → H2N-CH2-COONa + H2O

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3↓ + 3NaCl

ZnCl2 + 2NaOH → Zn(OH)2↓ + 2NaCl

Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2H2

SiO2 + 2NaOH –to→ Na2SiO3 + H2O

2KOH + 2NaHSO3 → K2SO3 + Na2SO3 + 2H2O

Ca(OH)2 + 2NaHSO3 → Na2SO3 + CaSO3↓ + 2H2O

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
CH3COONa + NaOH → CH4↑ + Na2CO3 | NaOH ra Na2CO3
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button