Học TậpLớp 12

CH3COONa là chất điện li mạnh hay yếu | Phương trình điện li CH3COONa

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
CH3COONa là chất điện li mạnh hay yếu | Phương trình điện li CH3COONa

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình điện li CH3COONa gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình điện li CH3COONa

Bạn đang xem: CH3COONa là chất điện li mạnh hay yếu | Phương trình điện li CH3COONa

1. Viết phương trình điện li của CH3COONa

CH3COONa →CH3COO + Na+

2. CH3COONa là chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hoà tan đều phân li ra ion, gồm:

Các axit mạnh: HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HI, HClO4, HClO3

Các dung dịch bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2,…

Hầu hết các muối như: CH3COONa, NaCl, NaNO3, KCl,….

Phương trình điện li của chất điện li mạnh sử dụng mũi tên 1 chiều (→)

3. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. CH3COOH

B. HF

C. CH3COONa

D. Sn(OH)2

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 2. Dãy các chất điện li mạnh?

A. NaCl, CH3COONa, HBr, NaOH.

B. NaCl, CH3COOH, HCl, KOH.

C. NaCl, CH3COOH, HCl, CH3COONa.

D. CuSO4, H2S, H2SO4, CH3COONa.

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 3. Dung dịch nào sau đây không dẫn điện được?

A. HCl

B. C6H12O6

C. NaCl

D. CH3COONa

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 4. Dãy gồm các chất điện li yếu là

A. H2S, H3PO4, CH3COOH, Mg(OH)2.

B. BaSO4, H2S, CH3COONa, HCl

C. Na2SO3, CH3COONa, BaCl2, CH3COOH.

D. CuSO4, NaCl, HCl, CH3COONa.

Lời giải:

Đáp án: A

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
CH3COONa là chất điện li mạnh hay yếu | Phương trình điện li CH3COONa
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button