Học TậpLớp 12

CH3CH(NH2)COOH ra CH3CH(NH2)COOC2H5 | CH3CH(NH2)COOH + C2H5OH → CH3CH(NH2)COOC2H5 + H2O

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
CH3CH(NH2)COOH ra CH3CH(NH2)COOC2H5 | CH3CH(NH2)COOH + C2H5OH → CH3CH(NH2)COOC2H5 + H2O

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình CH3CH(NH2)COOH + C2H5OH CH3CH(NH2)COOC2H5 + H2O gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình CH3CH(NH2)COOH + C2H5OH CH3CH(NH2)COOC2H5 + H2O

Bạn đang xem: CH3CH(NH2)COOH ra CH3CH(NH2)COOC2H5 | CH3CH(NH2)COOH + C2H5OH → CH3CH(NH2)COOC2H5 + H2O

1. Phản ứng hóa học:

CH3CH(NH2)COOH + C2H5OH Phương trình hóa học | Cân bằng phương trình hóa học CH3CH(NH2)COOC2H5 + H2O

2. Điều kiện phản ứng

– Alanin phản ứng với ancol khi có mặt axit vô cơ mạnh.

3. Cách thực hiện phản ứng

– Nhỏ alanin vào ống nghiệm chứa C2H5OH, sau đó them tiếp một vài giọt HCl đặc.

4. Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Trước phản ứng dung dịch trong ống nghiệm là đồng nhất. Sau phản ứng dung dịch trong ống nghiệm tách thành 2 lớp, do sau phản ứng thu được este, este rất ít tan trong nước.

5. Tính chất hóa học

5.1. Tính chất hóa học của CH3CH(NH2)COOH (Alanin)

a. Tác dụng với dung dịch bazơ (do có nhóm COOH):

CH3CH(NH2)COOH + NaOH → CH3CH(NH2)COONa + H2O

b. Tác dụng với dung dịch axit (do có nhóm NH2):

CH3CH(NH2)COOH + HCl → ClH3N-CH2-COOH

c. Phản ứng este hóa nhóm COOH :

CH3CH(NH2)COOH + C2H5OH Tính chất hóa học của Alanin C3H7NO2 | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng CH3CH(NH2)COOC2H5 + H2O

5.2. Tính chất hóa học của C2H5OH (Rượu Etylic)

a. Rượu etylic có cháy không?

– Rượu etylic tác dụng mạnh với oxi khi đốt nóng.

Tính chất hóa học của Rượu Etylic C2H5OH | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng

b. Rượu etylic có phản ứng với Natri không?

– Rượu etylic tác dụng được với natri, giải phóng khí hiđro.

Tính chất hóa học của Rượu Etylic C2H5OH | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng

c. Phản ứng với axit axetic

– Axit axetic tác dụng với rượu etylic tạo ra etyl axetat.

Tính chất hóa học của Rượu Etylic C2H5OH | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng

– Etyl axetat là chất lỏng, mùi thơm, ít tan trong nước, dùng làm dung môi trong công nghiệp.

– Sản phẩm của phản ứng giữa rượu và axit gọi là este.

6. Bạn có biết

– Tương tự axit cacboxylic, các amino axit phản ứng với ancol khi có mặt axit vô cơ mạnh sinh ra este.

– Sau phản ứng các este thu được hình thành dưới dạng muối.

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Chất phản ứng với C2H5OH với xúc tác thích hợp để tạo este là

A. etylamin.     B. amoni clorua.

C. kali clorua.     D. alanin.

Hướng dẫn: Alanin phản ứng với C2H5OH với xúc tác axit vô cơ mạnh để tạo este.

Đáp án: D

Ví dụ 2: Alanin không phản ứng với chất nào sau?

A. HCl.     B. NaOH.

C. Cu.     D. C2H5OH, xt HCl.

Hướng dẫn: Alanin không phản ứng với Cu.

Đáp án: C

Ví dụ 3: Chất nào sau đây phản ứng với C2H5OH, xúc tác thích hợp không thu được este?

A. Alanin.     B. Glyxin.

C. Anilin.    D. Axit axetic.

Hướng dẫn: Anilin không phản ứng với C2H5OH.

Đáp án: C

8. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Amino Axit và hợp chất:

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
CH3CH(NH2)COOH ra CH3CH(NH2)COOC2H5 | CH3CH(NH2)COOH + C2H5OH → CH3CH(NH2)COOC2H5 + H2O
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button