Học TậpLớp 12

Ca(OH)2 + NH4Br → H2O + NH3 ↑ + CaBr2 | Ca(OH)2 ra CaBr2

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
Ca(OH)2 + NH4Br → H2O + NH3 ↑ + CaBr2 | Ca(OH)2 ra CaBr2

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình Ca(OH)2 + 2NH4Br → 2H2O + 2NH3 ↑ + CaBr2 gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Canxi. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình Ca(OH)2 + 2NH4Br → 2H2O + 2NH3 ↑ + CaBr2

Bạn đang xem: Ca(OH)2 + NH4Br → H2O + NH3 ↑ + CaBr2 | Ca(OH)2 ra CaBr2

1. Phương trình phản ứng hóa học:

    Ca(OH)2 + 2NH4Br → 2H2O + 2NH3 ↑ + CaBr2

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Khi cho canxi hiđroxit phản ứng với amoni bromua tạo thành khí NH3 làm sủi bọt dung dịch

3. Điều kiện phản ứng

– Nhiệt độ: 200oC

4. Tính chất hóa học

– Dung dịch Ca(OH)2 có có tính bazơ mạnh. Mang đầy đủ tính chất của bazơ:

Tác dụng với axit:

Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O

Tác dụng với muối:

Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3↓ + 2NaOH

Tác dụng với oxit axit:

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O

Chú ý: Khi sục từ từ khí CO2 tới dư vào dung dịch Ca(OH)2 thì

    + Ban đầu dung dịch vẩn đục:

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O

    + Sau đó kết tủa tan dần và dung dịch trong suốt:

CO2 + H2O + CaCO3 → Ca(HCO3)2

5. Cách thực hiện phản ứng

– Cho Ca(OH)2 phản ứng với NH4Br

6. Bạn có biết

– Tương tự như Ca(OH)2, một số dung dịch kiềm như NaOH, KOH, … cũng phản ứng với NH4Br tạo khí amoniac

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Thành phần hóa học chính của thạch cao là:

A. CaCO3.    

B. Ca(NO3)2.    

C. CaSO4.    

D. Ca3(PO4)2.

Đáp án C

Ví dụ 2: Không gặp Ca và các kim loại kiềm thổ khác trong tự nhiên ở dạng tự do vì:

A. Thành phần của chúng trong thiên nhiên rất nhỏ.

B. Kim loại kiềm thổ hoạt động hóa học mạnh.

C. Kim loại kiềm thổ dễ tan trong nước.

D. Kim loại kiềm thổ là những kim loại điều chế bằng cách điện phân

Đáp án B

Hướng dẫn giải:

Các kim loại kiểm thổ hoạt động hóa học mạnh nên trong tự nhiên chúng thường tồn tại ở dạng hợp chất.

Ví dụ 3: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của kim loại Ca là:

A. 1s1    

B. 2s1    

C. 4s2    

D. 3s2

Đáp án C

Hướng dẫn giải:

Cấu hình electron của Ca: 1s22s22p63s23p64s2

8. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Canxi và hợp chất:

3Ca(OH)2 + 2Fe(NO3)3 → 3Ca(NO3)2 + 2Fe(OH)3

Ca(OH)2 + 2HCOOC2H5 → 2C2H5OH + (HCOO)2Ca

Ca(OH)2 + Na2SiO3 → 2NaOH + CaSiO3

Ca(OH)2 + 2LiF → CaF2 ↓ + 2LiOH

Ca(OH)2 + 2NH4F → CaF2 ↓+ 2NH4OH

Ca(OH)2 + NH4HF2 → CaF2↓+ H2O + NH4OH

Ca(OH)2 + NaHF2 → CaF2 ↓ + H2O + NaOH

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
Ca(OH)2 + NH4Br → H2O + NH3 ↑ + CaBr2 | Ca(OH)2 ra CaBr2
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button