Học TậpLớp 12

Ca(OH)2 + CHCl2CH2Cl → H2O + CaCl2 + CH2CHCl | Ca(OH)2 ra CaCl2

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
Ca(OH)2 + CHCl2CH2Cl → H2O + CaCl2 + CH2CHCl | Ca(OH)2 ra CaCl2

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình Ca(OH)2 + 2CHCl2CH2Cl → 2H2O + CaCl2 + 2CH2CHCl gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Canxi. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình Ca(OH)2 + 2CHCl2CH2Cl → 2H2O + CaCl2 + 2CH2CHCl

Bạn đang xem: Ca(OH)2 + CHCl2CH2Cl → H2O + CaCl2 + CH2CHCl | Ca(OH)2 ra CaCl2

1. Phương trình phản ứng hóa học:

    Ca(OH)2 + 2CHCl2CH2Cl → 2H2O + CaCl2 + 2CH2CHCl

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Khi cho canxi hiđroxit phản ứng với 1,1,2-tricloetan tạo thành canxi clorua và vinyl clorua.

3. Điều kiện phản ứng

– Dung môi: nước

4. Tính chất hóa học

– Dung dịch Ca(OH)2 có có tính bazơ mạnh. Mang đầy đủ tính chất của bazơ:

Tác dụng với axit:

Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O

Tác dụng với muối:

Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3↓ + 2NaOH

Tác dụng với oxit axit:

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O

Chú ý: Khi sục từ từ khí CO2 tới dư vào dung dịch Ca(OH)2 thì

    + Ban đầu dung dịch vẩn đục:

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O

    + Sau đó kết tủa tan dần và dung dịch trong suốt:

CO2 + H2O + CaCO3 → Ca(HCO3)2

5. Cách thực hiện phản ứng

– Cho Ca(OH)2 phản ứng với CHCl2CH2Cl trong dung môi nước

6. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Vôi sống sau khi sản xuất phải được bảo quản trong bao kín. Nếu để lâu ngày trong không khí, vôi sống sẽ “chết”. Hiện tượng này được giải thích bằng phản ứng nào dưới đây ?

A. Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

B. CaO + CO2 → CaCO3

C. CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2

D. CaO + H2O → Ca(OH)2

Đáp án B

Hướng dẫn giải:

Nếu để vôi sống lâu ngày trong không khí thì vôi sống sẽ tac dụng với khí cacbonic có trong không khí để tạo thành kết tủa CaCO3, không tạo thành vôi tôi được nữa

Ví dụ 2: Canxi có cấu tạo mạng tinh thể kiểu nào trong các kiểu mạng sau:

A. Lục phương.    

B. Lập phương tâm khối.

C. Lập phương tâm diện.    

D. Tứ diện đều.

Đáp án C

Ví dụ 3: Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl2 là:

A. nhiệt phân CaCl2

B. dùng Na khử Ca2+ trong dung dịch CaCl2

C. điện phân dung dịch CaCl2

D. điện phân CaCl2 nóng chảy

Đáp án D

Hướng dẫn giải:

Phương pháp thích hợp để điều chế Ca từ CaCl2 là điện phân CaCl2 nóng chảy vì đây là kim loại có tính khử mạnh.

7. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Canxi và hợp chất:

Ca(OH)2 + 2CH2OH-CH2Cl ⇄ 2H2O+ CaCl2 + 2(CH2CH2)O↑

Ca(OH)2 + 2NaClO → 2NaOH + Ca(ClO)2

Ca(OH)2 + NH4HCO3 → CaCO3 ↓ + 2H2O + NH3

3Ca(OH)2 + 2NH4H2PO4 → Ca3(PO4)2 ↓ + 6H2O + 2NH3

Ca(OH)2 + 2NH4NO3 → Ca(NO3)2 + 2H2O + 2NH3

Ca(OH)2 + 2NH4Br → 2H2O + 2NH3 ↑ + CaBr2

3Ca(OH)2 + 2Fe(NO3)3 → 3Ca(NO3)2 + 2Fe(OH)3

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
Ca(OH)2 + CHCl2CH2Cl → H2O + CaCl2 + CH2CHCl | Ca(OH)2 ra CaCl2
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button