Học TậpLớp 12

Ca(OH)2 + CH3COOH → (CH3COO)2Ca ↓ + H2O | Ca(OH)2 ra (CH3COO)2Ca

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
Ca(OH)2 + CH3COOH → (CH3COO)2Ca ↓ + H2O | Ca(OH)2 ra (CH3COO)2Ca

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình Ca(OH)2 + 2CH3COOH → (CH3COO)2Ca ↓ + 2H2O gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Canxi. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình Ca(OH)2 + 2CH3COOH → (CH3COO)2Ca ↓ + 2H2O

Bạn đang xem: Ca(OH)2 + CH3COOH → (CH3COO)2Ca ↓ + H2O | Ca(OH)2 ra (CH3COO)2Ca

1. Phương trình phản ứng hóa học:

    Ca(OH)2 + 2CH3COOH → (CH3COO)2Ca ↓ + 2H2O

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Canxi hidroxit tác dụng với axit photphoric tạo thành chất rắn màu trắng canxi axetat.

3. Điều kiện phản ứng

– Không có

4. Tính chất hóa học

– Dung dịch Ca(OH)2 có có tính bazơ mạnh. Mang đầy đủ tính chất của bazơ:

Tác dụng với axit:

Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O

Tác dụng với muối:

Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3↓ + 2NaOH

Tác dụng với oxit axit:

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O

Chú ý: Khi sục từ từ khí CO2 tới dư vào dung dịch Ca(OH)2 thì

    + Ban đầu dung dịch vẩn đục:

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O

    + Sau đó kết tủa tan dần và dung dịch trong suốt:

CO2 + H2O + CaCO3 → Ca(HCO3)2

5. Cách thực hiện phản ứng

– Cho dung dịch Ca(OH)2 tác dụng với axit axetic

6. Bạn có biết

Tương tự như Ca(OH)2, một số bazơ khác như NaOH, KOH, Ba(OH)2… cũng phản ứng với CH3COOH tạo muối axetat và nước.

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, kim loại Ca thuộc nhóm

A. IA.    

B. IIIA.    

C. IVA.    

D. IIA.

Đáp án D

Hướng dẫn giải:

Canxi là một kim loại kiềm thổ thuộc nhóm IIA

Ví dụ 2: Canxi có cấu tạo mạng tinh thể kiểu nào trong các kiểu mạng sau:

A. Lục phương.    

B. Lập phương tâm khối.

C. Lập phương tâm diện.    

D. Tứ diện đều.

Đáp án C

Ví dụ 3: Khi cho kim loại Ca vào các chất dưới đây, trường hợp nào không có phản ứng của Ca với nước ?

A. dung dịch CuSO4 vừa đủ.    

B. dung dịch HCl vừa đủ.

C. dung dịch NaOH vừa đủ.    

D. H2O.

Đáp án B

Hướng dẫn giải:

– Khi cho Ca vào dung dịch HCl

Ca + 2HCl → CaCl2 + H2 

→ Ca không phản ứng với H2O trong dung dịch HCl

8. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Canxi và hợp chất:

Ca(OH)2 + CO → CaCO3 ↓ + H2 ↑

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 ↓ + H2O

Ca(OH)2 + 2CO2 → Ca(HCO3)2

Ca(OH)2 + Cl2 → CaOCl2 + H2O

2Ca(OH)2 + 2Cl2 → 2H2O + CaCl2 + Ca(ClO)2

6Ca(OH)2 + 6Cl2 → 6H2O + 5CaCl2 + Ca(ClO3)2

Ca(OH)2 + SO2 → H2O + CaSO3

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
Ca(OH)2 + CH3COOH → (CH3COO)2Ca ↓ + H2O | Ca(OH)2 ra (CH3COO)2Ca
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button