Học TậpLớp 12

Ca(NO3)2 + NaOH → Ca(OH)2 ↓ + NaNO3 | Ca(NO3)2 ra Ca(OH)2

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
Ca(NO3)2 + NaOH → Ca(OH)2 ↓ + NaNO3 | Ca(NO3)2 ra Ca(OH)2

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình Ca(NO3)2 + 2NaOH → Ca(OH)2 ↓ + 2NaNO3 gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Canxi. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình Ca(NO3)2 + 2NaOH → Ca(OH)2 ↓ + 2NaNO3

Bạn đang xem: Ca(NO3)2 + NaOH → Ca(OH)2 ↓ + NaNO3 | Ca(NO3)2 ra Ca(OH)2

1. Phương trình phản ứng hóa học:

    Ca(NO3)2 + 2NaOH → Ca(OH)2 ↓ + 2NaNO3

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Canxi nitrat phản ứng với natri hidroxit tạo thành canxi hiđroxit ít tan trong dung dịch

3. Điều kiện phản ứng

– Không có

4. Tính chất hóa học

1. Khi sưởi ấm, nó trải qua quá trình phân hủy và giải phóng nitơ dioxide và oxy.

Ca(NO3)2 → CaO + 2 NO2 + 1/2 O2

2. Khi thêm canxi nitrat vào natri cacbonat, kết tủa canxi cacbonat được hình thành để lại natri nitrat trong dung dịch.

Ca(NO3)2 + Na2CO3 → 2 NaNO3 + CaCO3

5. Cách thực hiện phản ứng

– Cho Ca(NO3)2 tác dụng với NaOH

6. Bạn có biết

Một số muối nitrat khác như Mg(NO3)2, Fe(NO3)2, Cu(NO3)2,… cũng có phản ứng với NaOH tạo thành hidroxit không tan

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Thành phần hóa học chính của thạch cao là:

A. CaCO3    

B. Ca(NO3)2.

C. CaSO4    

D. Ca3(PO4)2

Đáp án C

Ví dụ 2: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, kim loại Ca thuộc nhóm

A. IA    

B. IIIA

C. IVA    

D. IIA

Đáp án D

Hướng dẫn giải:

Canxi là một kim loại kiềm thổ thuộc nhóm IIA

Ví dụ 3: Điều nào sau đây không đúng với canxi ?

A. Nguyên tử Ca bị oxi hóa khi Ca tác dụng với H2O    

B. Ion Ca2+ bị khử khi điện phân CaCl2 nóng chảy

C.Nguyên tử Ca bị khử khi Ca tác dụng với H2 .    

D. Ion Ca2+ không bị oxi hóa hay bị khử khi Ca(OH)2 tác dụng với HCl

Đáp án C

Hướng dẫn giải:

Ta có Ca + H2 → CaH2 (canxi hidrua)Trong phương trình này Ca đóng vai trò là chất khử (bị oxi hóa).

8. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Canxi và hợp chất:

Ca(NO3)2 + 2KOH → Ca(OH)2 ↓ + 2KNO3

Ca(NO3)2 + Ba(OH)2 → Ca(OH)2 ↓ + Ba(NO3)2

3Ca(NO3)2 + 2(NH4)3PO4 → Ca3(PO4)2 ↓ + 6NH4NO3

3Ca(NO3)2 + 2Na3PO4 → Ca3(PO4)2 ↓ + 6NaNO3

3Ca(NO3)2 + 2K3PO4 → Ca3(PO4)2 ↓ + 6KNO3

3Ca(NO3)2 + 2Li3PO4 → Ca3(PO4)2 ↓ + 6LiNO3

3Ca(NO3)2 + 2Cs3PO4 → Ca3(PO4)2 ↓ + 6CsNO3

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
Ca(NO3)2 + NaOH → Ca(OH)2 ↓ + NaNO3 | Ca(NO3)2 ra Ca(OH)2
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button