Học TậpLớp 12

CaHPO4 → Ca3(PO4)2 + H3PO4 | CaHPO4 ra Ca3(PO4)2

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
CaHPO4 → Ca3(PO4)2 + H3PO4 | CaHPO4 ra Ca3(PO4)2

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình 3CaHPO4 → Ca3(PO4)2 + H3PO4 gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Canxi. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình 3CaHPO4 → Ca3(PO4)2 + H3PO4

Bạn đang xem: CaHPO4 → Ca3(PO4)2 + H3PO4 | CaHPO4 ra Ca3(PO4)2

1. Phương trình phản ứng hóa học:

    3CaHPO4 → Ca3(PO4)2 + H3PO4

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Canxi hiđrophotphat phân hủy tạo thành kết tủa canxi photphat và axit photphoric

3. Điều kiện phản ứng

– Không có

4. Tính chất hóa học

– Nung dicanxi photphat tạo ra dicanxi dphotphat, một chất đánh bóng hữu ích:

2CaHPO4 → Ca2P2O7 + H2O

– Tác dụng với dung dịch bazo

2CaHPO4 + Ca(OH)2 → Ca3(PO4)2 + 2H2O

– Tác dụng với dung dịch axit:

H3PO4 + CaHPO4 → Ca(H2PO4)2

4CaHPO4 + 2H3PO4 → 2Ca2(PO4)3 + 5H2

CaHPO4 + 2HCl → H3PO4 + CaCl2

5. Cách thực hiện phản ứng

– Phân hủy canxi hiđrophotphat dạng huyền phù

6. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, kim loại Ca thuộc nhóm

A. IA.      

B. IIIA.      

C. IVA.      

D. IIA.

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Canxi là một kim loại kiềm thổ thuộc nhóm IIA

Ví dụ 2: Vôi sống sau khi sản xuất phải được bảo quản trong bao kín. Nếu để lâu ngày trong không khí, vôi sống sẽ “chết”. Hiện tượng này được giải thích bằng phản ứng nào dưới đây ?

A. Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

B. CaO + CO2 → CaCO3

C. CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2

D. CaO + H2O → Ca(OH)2

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Nếu để vôi sống lâu ngày trong không khí thì vôi sống sẽ tac dụng với khí cacbonic có trong không khí để tạo thành kết tủa CaCO3, không tạo thành vôi tôi được nữa

Ví dụ 3: Để điều chế Ca từ CaCO3 cần thực hiện ít nhất mấy phản ứng ?

A. 2      

B. 3      

C. 4      

D. 5

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

phản ứng (1): CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

Phản ứng (2): CaCl2 → Ca + Cl2 

7. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Canxi và hợp chất:

2HNO3 + CaHPO4 → Ca(NO3)2 + H3PO4

Ca(H2PO4)2 + Ca(OH)2 → 2H2O + 2CaHPO4

Ca(H2PO4)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H3PO4

Ca(H2PO4)2 + 2NaOH → Ca3(PO4)2↓ + 12H2O + 4Na3PO4

Ca(H2PO4)2 + 2KOH → Ca3(PO4)2↓ + 12H2O + 4K3PO4

Ca(H2PO4)2 + 2NaOH → 2H2O + Na2HPO4 + CaHPO4

Ca(H2PO4)2 + 2KOH → 2H2O + K2HPO4 + CaHPO4

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
CaHPO4 → Ca3(PO4)2 + H3PO4 | CaHPO4 ra Ca3(PO4)2
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button