Học TậpLớp 12

Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O | Ca(HCO3)2 ra CaCO3

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O | Ca(HCO3)2 ra CaCO3

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → 2CaCO3↓ + 2H2O gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Canxi. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → 2CaCO3↓ + 2H2O

Bạn đang xem: Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O | Ca(HCO3)2 ra CaCO3

1. Phương trình phản ứng hóa học:

    Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → 2CaCO3↓ + 2H2O

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Canxi hiđrocacbonat phản ứng với canxi hiđroxit tạo thành kết tủa trắng canxi cacbonat

3. Điều kiện phản ứng

– Không có

4. Tính chất hóa học

– Tác dụng với axit mạnh

Ca(HCO3)2 + H2SO4 → CaSO4 + 2H2O + 2CO2

– Tác dụng với dung dịch bazơ

Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → 2CaCO3 + 2H2O

Ca(HCO3)2 + 2NaOH → CaCO3 + Na2CO3 + 2H2O

– Bị phân hủy bởi nhiệt độ:

Ca(HCO3)2 to→ CaCO3 + H2O + CO2

5. Cách thực hiện phản ứng

– Cho Ca(HCO3)2 tác dụng với Ca(OH)2

6. Bạn có biết

Ba(HCO3)2, NaHCO3, KHCO3 cũng có phản ứng tương tự tạo kết tủa CaCO3

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl2 là:

A. nhiệt phân CaCl2

B. dùng Na khử Ca2+ trong dung dịch CaCl2

C. điện phân dung dịch CaCl2

D. điện phân CaCl2 nóng chảy

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Phương pháp thích hợp để điều chế Ca từ CaCl2 là điện phân CaCl2 nóng chảy vì đây là kim loại có tính khử mạnh.

Ví dụ 2: Khi cho kim loại Ca vào các chất dưới đây, trường hợp nào không có phản ứng của Ca với nước?

A. dung dịch CuSO4 vừa đủ.      

B. dung dịch HCl vừa đủ.

C. dung dịch NaOH vừa đủ.      

D. H2O.

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

– Khi cho Ca vào dung dịch HCl

Ca + 2HCl → CaCl2 + H2 

→ Ca không phản ứng với H2O trong dung dịch HCl

Ví dụ 3: Điều nào sai khi nói về CaCO3

A. Là chất rắn, màu trắng, không tan trong nước.

B. Không bị nhiệt phân hủy.

C. Bị nhiệt phân hủy tạo ra CaO và CO2.

D. Tan trong nước có chứa khí cacbonic.

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Phương trình nhiệt phân: CaCO3 → CaO + CO2

8. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Canxi và hợp chất:

Ca(HCO3)2 + 2NaHSO4 → 2H2O + Na2SO4 + 2CO2↑ + CaSO4

Ca(HCO3)2 + Na2CO3 → CaCO3↓ + 2NaHCO3

Al2(SO4)3 + 3Ca(HCO3)2 → 2Al(OH)3 + 6CO2↑ + 3CaSO4

Ca(HCO3)2 + 2C17H35COOH → 2H2O + 2CO2↑ + Ca(C17H35COO)2

Ca(HCO3)2 + 2CH3COOH → (CH3COO)2Ca + 2H2O + 2CO2

2Ca(HCO3)2 + O2 + 2SO2 → 2H2O + 4CO2↑ + 2CaSO4

Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 → 3CaSO4↓ + 2H3PO4

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O | Ca(HCO3)2 ra CaCO3
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button