Học TậpLớp 12

Ca3(PO4)2 + SiO2 → P2O5 + CaSiO3 | Ca3(PO4)2 ra CaSiO3

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
Ca3(PO4)2 + SiO2 → P2O5 + CaSiO3 | Ca3(PO4)2 ra CaSiO3

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình 2Ca3(PO4)2 + 6SiO2 → 2P2O5 + 6CaSiO3 gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Canxi. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình 2Ca3(PO4)2 + 6SiO2 → 2P2O5 + 6CaSiO3

Bạn đang xem: Ca3(PO4)2 + SiO2 → P2O5 + CaSiO3 | Ca3(PO4)2 ra CaSiO3

1. Phương trình phản ứng hóa học:

    2Ca3(PO4)2 + 6SiO2 → 2P2O5 + 6CaSiO3

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Cho silic đioxit phản ứng với canxi photphat thu được điphotpho pentaoxit và canxi metasilicat

3. Điều kiện phản ứng

– Không có

4. Tính chất hóa học

– Canxi Photphat có thể tác dụng được với axit kể cả axit yếu như H3PO4 với hiện tượng đó là Canxi phophat tan dần ra.

    • Ca3(PO4)2 + 4H3PO4  3Ca(H2PO4)2.
    • Ca3(PO4)2 + 2H2SO4  Ca(H2PO4)2 + 2CaSO4

– Canxi Photphat có thể tác dụng được với nguyên tử Cacbon dưới xúc tác nhiệt độ là 900 – 1000 độ C và giải phóng khí CO.

    • 8C + Ca3(PO4)2  Ca3P2 + 8CO

– Canxi Photphat có thể tác dụng được với kim loại như sau.

    • 16Al + 3Ca3(PO4)2  8Al2O3 + 3Ca3P2.

5. Cách thực hiện phản ứng

– Cho SiO2 tác dụng với canxi photphat

6. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Kim loại Ca được điều chế bằng phương pháp điện phân

A. nóng chảy Ca(OH)2.      

B. dung dịch CaCl2.

C. nóng chảy CaO.      

D. nóng chảy CaCl2.

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Phương pháp cơ bản điều chế canxi cũng như các kim loại kiềm thổ khác là điện phân nóng chảy muối của chúng.

Ví dụ 2: Hợp chất nào của canxi được dùng để đúc tượng, bó bột khi gãy xương?

A. Thạch cao nung nóng (CaSO4.H2O)

B. Thạch cao sống (CaSO4.2H2O)

C. Đá vôi (CaCO3)

D. Vôi sống CaO

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Thạch cao nung (CaSO4.H2O) thường được đúc tượng, đúc các mẫu chi tiết tinh vi dùng trang trí nội thật, làm phấn viết bảng, bó bột khi gãy xương

Ví dụ 3: Không gặp Ca và các kim loại kiềm thổ khác trong tự nhiên ở dạng tự do vì:

A. Thành phần của chúng trong thiên nhiên rất nhỏ.

B. Kim loại kiềm thổ hoạt động hóa học mạnh.

C. Kim loại kiềm thổ dễ tan trong nước.

D. Kim loại kiềm thổ là những kim loại điều chế bằng cách điện phân

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Các kim loại kiểm thổ hoạt động hóa học mạnh nên trong tự nhiên chúng thường tồn tại ở dạng hợp chất.

7. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Canxi và hợp chất:

8C + Ca3(PO4)2 → Ca3P2 + 8CO↑

5C + Ca3(PO4)2 → 3CaO + 5CO↑ + 2P

5C + Ca3(PO4)2 + 3SiO2 → 5CO↑ + 2P + 3CaSiO3

16Al + 3Ca3(PO4)2 → 8Al2O3 + 3Ca3P2

2CaHPO4 → H2O + Ca2P2O7

3CaHPO4 → Ca3(PO4)2 + H3PO4

2HNO3 + CaHPO4 → Ca(NO3)2 + H3PO4

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
Ca3(PO4)2 + SiO2 → P2O5 + CaSiO3 | Ca3(PO4)2 ra CaSiO3
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button