Học TậpLớp 12

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O | NaOH ra C6H5ONa

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O | NaOH ra C6H5ONa

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Natri. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

Bạn đang xem: C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O | NaOH ra C6H5ONa

1. Phương trình phản ứng hóa học:

    C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Phenol hầu như không tan trong nước lạnh nhưng tan trong dung dịch NaOH.

3. Điều kiện phản ứng

– Điều kiện thường.

4. Tính chất hóa học

NaOH Là một bazơ mạnh nó sẽ làm quỳ tím chuyển màu xanh, còn dung dịch phenolphtalein thành màu hồng. Một số phản ứng đặc trưng của Natri Hidroxit được liệt kê ngay dưới đây.

Phản ứng với axit tạo thành muối + nước:

NaOHdd + HCldd→ NaCldd + H2O

Phản ứng với oxit axit: SO2, CO2…

2 NaOH + SO2→ Na2SO3 + H2O

NaOH + SO2→ NaHSO3

Phản ứng với muối tạo bazo mới + muối mới (điều kiện: sau phản ứng phải tạo thành chất kết tủa hoặc bay hơi):

2 NaOH + CuCl2→ 2NaCl + Cu(OH)2↓

Tác dụng với kim loại lưỡng tính:

2 NaOH + 2Al + 2H2O→ 2NaAlO2 + 3H2

2NaOH + Zn → Na2ZnO2 + H2

Tác dụng với hợp chất lưỡng tính:

NaOH + Al(OH)3 → NaAl(OH)4

2NaOH + Al2O3 → 2NaAlO2 + H2O

5. Cách thực hiện phản ứng

– Nhỏ 2ml NaOH đặc vào ống nghiệm chứa 1 ít phenol.

6. Bạn có biết

– phản ứng trên chứng tỏ phenol có tính axit.

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: NaOH không phản ứng với chất nào sau đây?

A. CH3Br.   

B. C6H5OH.   

C. C2H5Cl.   

D. CH4.

Hướng dẫn giải

CH4 không phản ứng với NaOH.

Đáp án D.

Ví dụ 2: Khối lượng NaOH co trong dung dịch cần dung để phản ứng hoàn toàn với 0,1 mol phenol là

A. 5,6 gam.   

B. 0,56 gam.   

C. 4 gam.   

D. 1,12 gam.

Hướng dẫn giải

C6H5OH  + NaOH → C6H5ONa + H2O | Cân bằng phương trình hóa học

Đáp án C.

Ví dụ 3: Cho 0,4g NaOH hòa tan vào nước được dung dịch X. Lượng dung dịch X trên phản ứng vừa đủ với lượng phenol có số mol là

A. 0,1 mol.   

B. 1 mol.   

C. 0,01 mol.   

D. 0,2 mol.

Hướng dẫn giải

C6H5OH  + NaOH → C6H5ONa + H2O | Cân bằng phương trình hóa học

Đáp án C.

8. Một số phương trình phản ứng hóa học khác của Natri và hợp chất:

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

Zn + 2NaOH –to→ Na2ZnO2 + H2

NaOH + NaHS → Na2S + H2O

2NaOH + 2KHS → K2S + Na2S + 2H2O

2NaOH + 2KHSO3 → K2SO3 + Na2SO3 + 2H2O

2NaOH + 2KHCO3 → K2CO3 + Na2CO3 + 2H2O

CH3COONa + NaOH –CaO,to→ CH4↑ + Na2CO3

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O | NaOH ra C6H5ONa
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button