Học TậpLớp 12

C2H5Br + NaOH → NaBr + C2H5OH | NaOH ra NaBr

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
C2H5Br + NaOH → NaBr + C2H5OH | NaOH ra NaBr

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình C2H5Br + NaOH –to→ NaBr + C2H5OH gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Natri. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình C2H5Br + NaOH –to→ NaBr + C2H5OH

Bạn đang xem: C2H5Br + NaOH → NaBr + C2H5OH | NaOH ra NaBr

1. Phương trình phản ứng hóa học:

    C2H5Br + NaOH –to→ NaBr + C2H5OH

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Ban đầu chất lỏng trong ống nghiệm tách thành hai lớp. Sau phản ứng chất lỏng trong ống nghiệm trở thành đồng nhất.

3. Điều kiện phản ứng

– Đun sôi nhẹ.

4. Tính chất hóa học

NaOH Là một bazơ mạnh nó sẽ làm quỳ tím chuyển màu xanh, còn dung dịch phenolphtalein thành màu hồng. Một số phản ứng đặc trưng của Natri Hidroxit được liệt kê ngay dưới đây.

Phản ứng với axit tạo thành muối + nước:

NaOHdd + HCldd→ NaCldd + H2O

Phản ứng với oxit axit: SO2, CO2…

2 NaOH + SO2→ Na2SO3 + H2O

NaOH + SO2→ NaHSO3

Phản ứng với muối tạo bazo mới + muối mới (điều kiện: sau phản ứng phải tạo thành chất kết tủa hoặc bay hơi):

2 NaOH + CuCl2→ 2NaCl + Cu(OH)2↓

Tác dụng với kim loại lưỡng tính:

2 NaOH + 2Al + 2H2O→ 2NaAlO2 + 3H2

2NaOH + Zn → Na2ZnO2 + H2

Tác dụng với hợp chất lưỡng tính:

NaOH + Al(OH)3 → NaAl(OH)4

2NaOH + Al2O3 → 2NaAlO2 + H2O

5. Cách thực hiện phản ứng

– Đun nhẹ hỗn hợp gồm NaOH và etyl bromua, đồng thời lắc đều.

6. Bạn có biết

– Các dẫn xuất halogen khác cũng có phản ứng với NaOH tương tự etyl bromua.

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: NAOH không phản ứng với chất nào sau đây?

A. CH3COOH.   

B. CH3Cl.   

C. C2H5Br.   

D. CH3OH.

Hướng dẫn giải

CH3OH không phản ứng với NaOH.

Đáp án D.

Ví dụ 2: Khi đun nóng etyl bromua trong NaOH thu được

A. Etanol.   

B. etilen.   

C. axetilen.   

D. etan.

Hướng dẫn giải

C2H5Br + NaOH C2H5Br + NaOH → NaBr + C2H5OH | Cân bằng phương trình hóa học NaBr + C2H5OH

Đáp án A.

Ví dụ 3: Đun nóng etyl bromua trong NaOH thấy thu được 4,6 gam ancol. Số mol NaOH đã dung để phản ứng là

A. 1.   

B. 0,1.   

C. 0,2.   

D. 0,5.

Hướng dẫn giải

C2H5Br + NaOH → NaBr + C2H5OH | Cân bằng phương trình hóa học

Đáp án B.

8. Một số phương trình phản ứng hóa học khác của Natri và hợp chất:

C2H5Br + NaOH –toC2H5OH→ NaBr + C2H4↑ + H2O

C2H5Cl + NaOH –toC2H5OH→ NaCl + C2H4↑ + H2O

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

Zn + 2NaOH –to→ Na2ZnO2 + H2

NaOH + NaHS → Na2S + H2O

2NaOH + 2KHS → K2S + Na2S + 2H2O

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
C2H5Br + NaOH → NaBr + C2H5OH | NaOH ra NaBr
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button