Học TậpLớp 12

C12H22O11 ra C6H12O6 | Saccarozo ra Glucozo l Saccarozo ra Fructozo l C12H22O11 + H2O → C6H12O6 + C6H12O6

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
C12H22O11 ra C6H12O6 | Saccarozo ra Glucozo l Saccarozo ra Fructozo l C12H22O11 + H2O → C6H12O6 + C6H12O6

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình C12H22O11 + H2O → C6H12O6 + C6H12O6 gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Đồng . Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình C12H22O11 + H2O → C6H12O6 + C6H12O6

Bạn đang xem: C12H22O11 ra C6H12O6 | Saccarozo ra Glucozo l Saccarozo ra Fructozo l C12H22O11 + H2O → C6H12O6 + C6H12O6

1. Phương trình phản ứng thủy phân Saccarozơ

C12H22O11 + H2\overset{H^{+} , t^{\circ } }{\rightarrow} C6H12O6 + C6H12O6

   Saccarozơ                  glucozơ        fructozơ

2. Điều kiện phản ứng xảy ra thủy phân Saccarozơ

Nhiệt độ, axit vô cơ:  HCl, H2SO4

3. Bản chất của Saccarozơ (C12H22O11) trong phản ứng

Khi đun nóng dung dịch saccarozơ có axit vô cơ làm chất xúc tác, saccarozơ bị thủy phân thành glucozo và fructozo. Đây là phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit, phản ứng quan trọng của saccarozo.

4. Tính chất hóa học Saccarozơ

– Saccarozo không  tham gia phản ứng tráng gương

– Saccarozơ thủy phân trong môi trường axit → glucozơ + fructozơ

Phương trình hóa học xảy ra

C12H22O11+ H2O → C6H12O6+ C6H12O6

Saccarozơ                   glucozơ           fructozơ

Sản phẩm của phản ứng thủy phân saccarozơ có tham gia phản ứng tráng gương

Để chứng minh sản phẩm sau thủy phân có khả năng tham gia phản ứng tráng gương, người ta tiến hành cho dung dịch vào AgNO3 trong amoniac có xuất hiện kết tủa Ag màu trắng sáng

C6H12O6+ 8AgNO3 + 4NH3 → 8Ag + 6CO2 + 6NH4NO3

Chú ý phần bài tập: Dựa vào tỉ lệ mol phản ứng, người ta xác định được cả glucozơ và fructozơ đều có khả năng tham gia phản ứng tráng gương.

– Saccarozơ phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam

2C12H22O11 + Cu(OH)2 → (C12H21O11)2Cu + 2H2O

Kết tủa bị tan ra cho dung dịch màu xanh lam.

Phản ứng trên cho thấy saccarozơ có tính chất hóa học của ancol đa chức có hai nhóm –OH cạnh nhau.

5. Bài tập vận dụng

Câu 1. Để phân biệt các dung dịch sau: rượu etylic, glucozơ và axit axetic. Ta có thể dùng

A. giấy quỳ tím và Na

B. Na và dung dịch AgNO3/NH3

C. Na và dung dịch HCl

D. giấy quỳ tím và dung dịch AgNO3/NH3

Lời giải:

Đáp án: D

Giải thích:

Dùng giấy quỳ nhận biết axit axetic (giấy quỳ chuyển đỏ), 2 dung dịch còn lại không làm quỳ chuyển màu.2 chất còn lại dùng dung dịch AgNO3/ NH3 nhận biết, dung dịch nào tạo lớp kim loại trắng sáng (phản ứng tráng gương) là glucozơ. Dung dịch còn lại là rượu etylic

Câu 2. Ứng dụng nào không phải là ứng dụng của glucozơ?

A. Làm thực phẩm dinh dưỡng và thuốc tăng lực

B. Tráng gương, tráng phích

C. Nguyên liệu sản xuất rượu etylic

D. Nguyên liệu sản xuất PVC

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 3. Nhận định nào sau đây không đúng?

A. Trong công nghiệp, glucozơ được điều chế bằng cách thủy phân tinh bột hoặc xenlulozơ

B. Glucozơ là chất dinh dưỡng và làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ em và người ốm

C. Trong mật ong, hàm lượng glucozơ lớn hơn fructozơ.

D. Cả glucozơ và fructozơ đều tham gia phản ứng tráng bạc

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 4. Trong công nghiệp chế tạo ruột phích người ta thường thực hiện phản ứng nào?

A. Cho anđehit fomic tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.

B. Cho mantozơ tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.

C. Cho anđehit oxalic tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.

D. Cho glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.

Lời giải:

Đáp án: D

Giải thích:

Trong công nghiệp người ta dùng glucozơ thực hiện phản ứng tráng gương, tráng ruột phích.

CH2OH[CHOH]4CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2\overset{t^{o} }{\rightarrow} CH2OH[CHOH]4COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

Câu 5. Cho các phản ứng sau:

1) Tạo kết tủa đỏ gạch khi đun nóng với Cu(OH)2.

2) Lên men thành ancol (rượu) etylic.

3) Tạo este chứa 5 gốc axit trong phân tử.

4) Hoà tan Cu(OH)2 ở nhiêt độ thường tạo dung dịch màu xanh lam

Số thí nghiệm dùng để chứng minh cấu tạo của glucozơ?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Lời giải:

Đáp án: C

Giải thích:

Tạo kết tủa đỏ gạch khi đun nóng với Cu(OH)2 => Glucozơ có nhóm CHOTạo este chứa 5 gốc axit trong phân tử => Glucozơ có 5 nhóm OHHoà tan Cu(OH)2 ở nhiêt độ thường tạo dung dịch màu xanh lam => Glucozơ có nhóm OH cạnh nhau

Câu 6. Trong thực tế Saccarozơ có những ứng dụng gì quan trọng:

A. Nguyên liệu chính trong công nghiệp thực phẩm, thức ăn cho người, pha chế thuốc

B. Nguyên liệu sản xuất thuốc nhuộm, sản xuất giấy, là thức ăn cho người

C. Làm thức ăn cho người, tráng gương, tráng ruột phích

D. Làm thức ăn cho động vật, sản xuất gỗ, giấy, thuốc nhuộm

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 7. Cho 3 dung dịch sau đây: glucozơ, saccarozơ và fructozơ có tính chất chung nào dưới đây?A. Phản ứng với Cu(OH)2 có nhiệt độ tạo ra kết tủa đỏ gạch.B. Hòa tan vào dung dịch Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam.C. Đều tác dụng với dung  dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa Ag.D. Đều tham gia phản ứng thủy phân.Lời giải:Đáp án: BGiải thích:Cho 3 dung dịch sau đây: glucozơ, saccarozơ và fructozơ có tính chất chung là:Hòa tan vào dung dịch Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam.Cu(OH)2 + C6H12O6→ [C6H11O6]2Cu + H2Oglucozơ2C12H22O11 + Cu(OH)2→ (C12H21O11)2Cu + 2H2OsaccarozơCu(OH)2 + C6H12O6 → [C6H11O6]2Cu + H2OfructozơCâu 8. 3 chất Saccarozo, tinh bột, xenlulozo đều có thể tham gia vào phản ứng:A. Tráng gươngB. Thủy phân.C. Với Cu(OH)2.D. Đổi màu iot.Lời giải:Đáp án: BGiải thích:
Cho 3 dung dịch sau đây: glucozơ, saccarozơ và fructozơ có tính chất chung là:Hòa tan vào dung dịch Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam.
Câu 9. Hai chất nào dưới đây là đồng phân của nhau làA. Saccarozơ và FructozơB. Xenlulozơ và tinh bộtC. Saccarozơ và glucozơ.D. Fructozơ và glucozơ.Lời giải:Đáp án: DGiải thích:
Hai chất nào dưới đây là đồng phân của nhau là Fructozơ và glucozơ có cùng công thức phân tử là C6H12O6
Câu 10. Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2 và chất nào dưới đâyA. C2H5OHB. CH3CHO.C. CH3COOH.D. HCOOCH3.Lời giải:Đáp án: ACâu 11. Trong công nghiệp, glucozo được sản xuất từA. tinh bột bằng phản ứng thủy phânB. mật ongC. từ một số loại quả chín chứa nhiều glucozoD. từ đường saccarozo bằng phản ứng thủy phânLời giải:Đáp án: A

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
C12H22O11 ra C6H12O6 | Saccarozo ra Glucozo l Saccarozo ra Fructozo l C12H22O11 + H2O → C6H12O6 + C6H12O6
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button