Học TậpLớp 12

C + Ca3(PO4)2 → CaO + CO↑ + P | Ca3(PO4)2 ra CaO

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
C + Ca3(PO4)2 → CaO + CO↑ + P | Ca3(PO4)2 ra CaO

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình 5C + Ca3(PO4)2 → 3CaO + 5CO↑ + 2P gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Canxi. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình 5C + Ca3(PO4)2 → 3CaO + 5CO↑ + 2P

Bạn đang xem: C + Ca3(PO4)2 → CaO + CO↑ + P | Ca3(PO4)2 ra CaO

1. Phương trình phản ứng hóa học:

    5C + Ca3(PO4)2 → 3CaO + 5CO↑ + 2P

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Than cốc phản ứng với canxi photphat thu được canxi oxit, photpho và khí CO

3. Điều kiện phản ứng

– Không có

4. Tính chất hóa học

– Canxi Photphat có thể tác dụng được với axit kể cả axit yếu như H3PO4 với hiện tượng đó là Canxi phophat tan dần ra.

    • Ca3(PO4)2 + 4H3PO4  3Ca(H2PO4)2.
    • Ca3(PO4)2 + 2H2SO4  Ca(H2PO4)2 + 2CaSO4

– Canxi Photphat có thể tác dụng được với nguyên tử Cacbon dưới xúc tác nhiệt độ là 900 – 1000 độ C và giải phóng khí CO.

    • 8C + Ca3(PO4)2  Ca3P2 + 8CO

– Canxi Photphat có thể tác dụng được với kim loại như sau.

    • 16Al + 3Ca3(PO4)2  8Al2O3 + 3Ca3P2.

5. Cách thực hiện phản ứng

– Cho than cốc tác dụng với canxi photphat

6. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Có thể dùng CaO (ở thể rắn) để làm khô các chất khí nào sau đây?

A. NH3, O2, N2, CH4, H2.

B. NH3, SO2, CO, Cl2

C. N2, NO2, CO2, CH4, H2.

D. N2, Cl2, O2, CO2

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

CaO là oxit bazo, nếu khí có nước sẽ tạo ra Ca(OH)2, nên các khí thỏa mãn cần không tác dụng với bazo.

Ví dụ 2: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, kim loại Ca thuộc nhóm

A. IA.      

B. IIIA.      

C. IVA.      

D. IIA.

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Canxi là một kim loại kiềm thổ thuộc nhóm IIA

Ví dụ 3: Điều nào sau đây không đúng với canxi ?

A. Nguyên tử Ca bị oxi hóa khi Ca tác dụng với H2O

B. Ion Ca2+ bị khử khi điện phân CaCl2 nóng chảy

C. Nguyên tử Ca bị khử khi Ca tác dụng với H2

D. Ion Ca2+ không bị oxi hóa hay bị khử khi Ca(OH)2 tác dụng với HCl

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Ta có Ca + H2 → CaH2 (canxi hidrua) .

Trong phương trình này Ca đóng vai trò là chất khử (bị oxi hóa).

7. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Canxi và hợp chất:

5C + Ca3(PO4)2 + 3SiO2 → 5CO↑ + 2P + 3CaSiO3

16Al + 3Ca3(PO4)2 → 8Al2O3 + 3Ca3P2

2CaHPO4 → H2O + Ca2P2O7

3CaHPO4 → Ca3(PO4)2 + H3PO4

2HNO3 + CaHPO4 → Ca(NO3)2 + H3PO4

Ca(H2PO4)2 + Ca(OH)2 → 2H2O + 2CaHPO4

Ca(H2PO4)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H3PO4

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
C + Ca3(PO4)2 → CaO + CO↑ + P | Ca3(PO4)2 ra CaO
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button