Học TậpLớp 12

Ba(OH)2 + NH4HCO3 → H2O + NH3 + Ba(HCO3)2 | Ba(OH)2 ra Ba(HCO3)2

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
Ba(OH)2 + NH4HCO3 → H2O + NH3 + Ba(HCO3)2 | Ba(OH)2 ra Ba(HCO3)2

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình Ba(OH)2 + 2NH4HCO3 → 2H2O + 2NH3 + Ba(HCO3)2 gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Bari. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình Ba(OH)2 + 2NH4HCO3 → 2H2O + 2NH3 + Ba(HCO3)2

Bạn đang xem: Ba(OH)2 + NH4HCO3 → H2O + NH3 + Ba(HCO3)2 | Ba(OH)2 ra Ba(HCO3)2

1. Phương trình phản ứng hóa học:

    Ba(OH)2 + 2NH4HCO3 → 2H2O + 2NH3 + Ba(HCO3)2

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Khi cho (NH4)2CO3 vào bari hidroxit sinh ra thấy có khí amoniac thoát ra

3. Điều kiện phản ứng

– Không có

4. Tính chất hóa học

– Mang đầy đủ tính chất hóa học của một bazơ mạnh.

Phản ứng với các axit:

Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2+ 2H2O

Phản ứng với oxit axit: SO2, CO2…

Ba(OH)2 + SO2 → BaSO3 + H2O

Ba(OH)2 + 2SO2 → Ba(HSO3)2

Phản ứng với các axit hữu cơ tạo thành muối

2CH3COOH + Ba(OH)2 → (CH3COO)2Ba + 2H2O

Phản ứng thủy phân este

2CH3COOC2H5 + Ba(OH)2 → (CH3COO)2Ba + 2 C2H5OH

Phản ứng với muối:

Ba(OH)2 + CuCl2 → BaCl2 + Cu(OH)2↓

Tác dụng một số kim loại mà oxit, hidroxit của chúng có tính lưỡng tính (Al, Zn…):

Ba(OH)2 + 2Al + 2H2O → Ba(AlO2)2 + 3H2↑

Tác dụng với hợp chất lưỡng tính:

Ba(OH)2 + 2Al(OH)3 → Ba(AlO2)2 + 4H2O

Ba(OH)2 + Al2O3 → Ba(AlO2)2 + H2

5. Cách thực hiện phản ứng

– Cho dung dịch Ba(OH)2 tác dụng với muối (NH4)2CO3

6. Bạn có biết

Tương tự như Ba(OH)2, Ca(OH)2 cũng phản ứng với các muối hidrocacbonat tạo kết tủa trắng

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Chỉ ra phát biểu sai.

A. Tính khử của các kim loại kiềm thổ tăng dần từ Be đến Ba.

B. Năng lượng ion hóa thứ nhất giảm dần từ Be đến Ba.

C. Ở nhiệt độ thường Be không phản ứng với nước còn Mg thì phản ứng chậm.

D. Các kim loại kiềm thổ đều nhẹ hơn nhôm.

Đáp án: D

Hướng dẫn giải

Ba nặng hơn Al vì có D = 3,5g/cm3 > DAl = 2,7g/cm3

Ví dụ 2: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, kim loại bari nhóm

A. IA.

B. IIIA.

C. IVA.

D. IIA.

Đáp án: D

Hướng dẫn giải

Ba thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn

Ví dụ 3: Cho dd Ba(HCO3)2 lần lượt vào các dd: Ca(NO3)2, Na2CO3, KHSO4, Ca(OH)2, HCl. Số trường hợp có tạo ra kết tủa là:

A. 3

B. 2

C. 5

D. 4

Đáp án: A

Hướng dẫn giải

Ba(HCO3)2 + Na2CO3 → BaCO3↓ + 2NaHCO3

Ba(HCO3)2 + 2KHSO4 → BaSO4↓ + K2SO4 + 2CO2 + 2H2O

Ba(HCO3)2 + Ca(OH)2 → BaCO3↓ + CaCO3→ + 2H2O

8. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Bari và hợp chất:

Ba(OH)2 + Ca(HCO3)2 → CaCO3↓ + 2H2O + BaCO3

Ba(OH)2 + Ba(HCO3)2 → 2H2O + 2BaCO3

3Ba(OH)2 + 2FeCl3 → 3BaCl2 + 2Fe(OH)3

Ba(OH)2 + FeCl2 → BaCl2 + Fe(OH)2

3Ba(OH)2 + 2Fe(NO3)3 → 3Ba(NO3)2 + 2Fe(OH)3

Ba(OH)2 + Fe(NO3)2 → Ba(NO3)2 + Fe(OH)2

3Ba(OH)2 + Fe2(SO4)3 → 2Fe(OH)3↓ + 3BaSO4

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
Ba(OH)2 + NH4HCO3 → H2O + NH3 + Ba(HCO3)2 | Ba(OH)2 ra Ba(HCO3)2
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button