Học TậpLớp 12

Ba(OH)2 + Mg(HCO3)2 → MgCO3↓ + BaCO3↓ + H2O | Mg(HCO3)2 ra MgCO3

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
Ba(OH)2 + Mg(HCO3)2 → MgCO3↓ + BaCO3↓ + H2O | Mg(HCO3)2 ra MgCO3

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình Ba(OH)2 + Mg(HCO3)2 → MgCO3↓ + BaCO3↓ + 2H2O gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Magie. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình Ba(OH)2 + Mg(HCO3)2 → MgCO3↓ + BaCO3↓ + 2H2O

Bạn đang xem: Ba(OH)2 + Mg(HCO3)2 → MgCO3↓ + BaCO3↓ + H2O | Mg(HCO3)2 ra MgCO3

1. Phương trình phản ứng hóa học:

    Ba(OH)2 + Mg(HCO3)2 → MgCO3↓ + BaCO3↓ + 2H2O

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

– xuất hiện kết tủa trắng.

3. Điều kiện phản ứng

– điều kiện thường.

4. Tính chất hóa học

Magie bicarbonat được hình thành thông qua phản ứng của các dung dịch loãng của axit cacbonic (chẳng hạn như nước seltzer) và magie hydroxit (sữa magie). Magie bicarbonat chỉ tồn tại trong dung dịch nước. Làm khô dung dịch thu được, magie bicacbonat bị phân hủy, tạo ra magie cacbonat, cacbon dioxit và nước:

Mg2 + + 2 HCO3− → MgCO3 + CO2 + H2O

5. Cách thực hiện phản ứng

– Nhỏ từ từ Mg(HCO3)2 vào ống nghiệm có chứa Ba(OH)2.

6. Bạn có biết

– Mg(HCO3)2 có thể phản ứng với các dung dịch kiềm để thu được muối cacbonat.

– Khi cho Mg(HCO3)2 phản ứng với Ba(OH)2 hoặc Ba(OH)2 thu được kết tủa trắng.

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Nhỏ từ từ Mg(HCO3)2 vào ống nghiệm có chứa Ba(OH)2. Hiện tượng thu được là

A. xuất hiện kết tủa trắng.

B. có khí không màu thoát ra.

C. xuất hiện kết tủa trắng sau đó kết tủa tan.

D. không có hiện tượng gì.

Hướng dẫn giải:

Ba(OH)2 + Mg(HCO3)2 → MgCO3 ↓ + BaCO3 ↓ + 2H2O

BaCO3, MgCO3: kết tủa trắng.

Đáp án A.

Ví dụ 2: Mg(HCO3)2 không phản ứng với chất nào sau?

A. Na2CO3.   

B. KOH.   

C. NaOH.   

D. Mg(OH)2.

Hướng dẫn giải:

Mg(OH)2 không phản ứng với Mg(HCO3)2

Đáp án D.

Ví dụ 3: Dùng chất nào sau đây để trung hòa muối axit, tạo kết tủa làm mất tính cứng tạm thời của nước?

A. Ca(OH)2.   

B. Mg(OH)2.   

C. Cu(OH)2.   

D. Fe(OH)2.

Hướng dẫn giải:

làm mềm nước cứng tạm thời bằng Ca(OH)2.

Đáp án A.

8. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Magie và hợp chất:

Mg(HCO3)2 + 2HCl → MgCl2 + 2CO2↑ + 2H2O

Mg(HCO3)2 + 2HBr → MgBr2 + 2CO2↑ + 2H2O

Mg(HCO3)2 + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + 2CO2↑ + 2H2O

Mg(HCO3)2 + H2SO4 → MgSO4 + 2CO2↑ + 2H2O

2Mg(NO3)2 –to→ 2MgO + 4NO2 ↑ + O2 ↑

Mg(NO3)2 + 2NaOH → Mg(OH)2 ↓ + 2NaNO3

Mg(NO3)2 + 2KOH → Mg(OH)2 ↓ + 2KNO3

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
Ba(OH)2 + Mg(HCO3)2 → MgCO3↓ + BaCO3↓ + H2O | Mg(HCO3)2 ra MgCO3
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button