Học TậpLớp 12

Ba(OH)2 + KHCO3 → H2O + K2CO3 + BaCO3↓ | Ba(OH)2 ra BaCO3

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
Ba(OH)2 + KHCO3 → H2O + K2CO3 + BaCO3↓ | Ba(OH)2 ra BaCO3

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình Ba(OH)2 + 2KHCO3 → 2H2O + K2CO3 + BaCO3↓ gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Bari. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình Ba(OH)2 + 2KHCO3 → 2H2O + K2CO3 + BaCO3

Bạn đang xem: Ba(OH)2 + KHCO3 → H2O + K2CO3 + BaCO3↓ | Ba(OH)2 ra BaCO3

1. Phương trình phản ứng hóa học:

    Ba(OH)2 + 2KHCO3 → 2H2O + K2CO3 + BaCO3

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Khi cho KHCO3 vào bari hidroxit sinh ra kết tủa trắng bari cacbonat

3. Điều kiện phản ứng

– Không có

4. Tính chất hóa học

– Mang đầy đủ tính chất hóa học của một bazơ mạnh.

Phản ứng với các axit:

Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2+ 2H2O

Phản ứng với oxit axit: SO2, CO2…

Ba(OH)2 + SO2 → BaSO3 + H2O

Ba(OH)2 + 2SO2 → Ba(HSO3)2

Phản ứng với các axit hữu cơ tạo thành muối

2CH3COOH + Ba(OH)2 → (CH3COO)2Ba + 2H2O

Phản ứng thủy phân este

2CH3COOC2H5 + Ba(OH)2 → (CH3COO)2Ba + 2 C2H5OH

Phản ứng với muối:

Ba(OH)2 + CuCl2 → BaCl2 + Cu(OH)2↓

Tác dụng một số kim loại mà oxit, hidroxit của chúng có tính lưỡng tính (Al, Zn…):

Ba(OH)2 + 2Al + 2H2O → Ba(AlO2)2 + 3H2↑

Tác dụng với hợp chất lưỡng tính:

Ba(OH)2 + 2Al(OH)3 → Ba(AlO2)2 + 4H2O

Ba(OH)2 + Al2O3 → Ba(AlO2)2 + H2

5. Cách thực hiện phản ứng

– Cho dung dịch Ba(OH)2 tác dụng với muối KHCO3

6. Bạn có biết

Tương tự như Ba(OH)2, Ca(OH)2 cũng phản ứng với các muối hidrocacbonat tạo kết tủa trắng

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Dung dịch Ba(OH)2 có thể tác dụng với tất cả các chất trong dãy:

A. NO2, Al2O3, Zn, HCl, KHCO3, MgCl2.

B. CO, Br2, Al, ZnO, H2SO4, FeCl3.

C. HCl, CO2, CuCl2, FeCl3, Al, MgO.

D. SO2, Al, Fe2O3, NaHCO3, H2SO4

Đáp án: A

Hướng dẫn giải

Dung dịch bari hiđroxit có thể phản ứng với NO2, Al2O3, Zn, HCl, KHCO3, MgCl2

Ví dụ 2: Bari có cấu trúc tinh thể theo kiểu nào?

A. Lập phương tâm khối                

B. Lục phương

C. Lập phương tâm diện                

D. Khác

Đáp án: A

Hướng dẫn giải

Bari có cấu trúc tinh thể dạng lập phương tâm khối

Ví dụ 3: Ứng dụng nào sau đây là của bari

A. sản xuất buji

B. sản xuất pháo hoa

C. sản xuất bóng đèn

D. tất cả phương án trên

Đáp án: D

Hướng dẫn giải

Bari được sử dụng chủ yếu trong sản xuất buji, ống chân không, pháo hoa và bóng đèn huỳnh quang,…

8. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Bari và hợp chất:

Ba(OH)2 + NH4HCO3 → 2H2O + NH3 + BaCO3

Ba(OH)2 + 2NH4HCO3 → 2H2O + 2NH3 + Ba(HCO3)2

Ba(OH)2 + Ca(HCO3)2 → CaCO3↓ + 2H2O + BaCO3

Ba(OH)2 + Ba(HCO3)2 → 2H2O + 2BaCO3

3Ba(OH)2 + 2FeCl3 → 3BaCl2 + 2Fe(OH)3

Ba(OH)2 + FeCl2 → BaCl2 + Fe(OH)2

3Ba(OH)2 + 2Fe(NO3)3 → 3Ba(NO3)2 + 2Fe(OH)3

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
Ba(OH)2 + KHCO3 → H2O + K2CO3 + BaCO3↓ | Ba(OH)2 ra BaCO3
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *