Học TậpLớp 12

Ba(OH)2 + H3PO4 → Ba(H2PO4)2 + H2O | Ba(OH)2 ra Ba(H2PO4)2

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
Ba(OH)2 + H3PO4 → Ba(H2PO4)2 + H2O | Ba(OH)2 ra Ba(H2PO4)2

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình Ba(OH)2 + 2H3PO4 → Ba(H2PO4)2 + 2H2O gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Bari. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình Ba(OH)2 + 2H3PO4 → Ba(H2PO4)2 + 2H2O

Bạn đang xem: Ba(OH)2 + H3PO4 → Ba(H2PO4)2 + H2O | Ba(OH)2 ra Ba(H2PO4)2

1. Phương trình phản ứng hóa học:

    Ba(OH)2 + 2H3PO4 → Ba(H2PO4)2 + 2H2O

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Bari hidroxit tác dụng với axit photphoric tạo thành bari đihiđrophotphat

3. Điều kiện phản ứng

– Không có

4. Tính chất hóa học

– Mang đầy đủ tính chất hóa học của một bazơ mạnh.

Phản ứng với các axit:

Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2+ 2H2O

Phản ứng với oxit axit: SO2, CO2…

Ba(OH)2 + SO2 → BaSO3 + H2O

Ba(OH)2 + 2SO2 → Ba(HSO3)2

Phản ứng với các axit hữu cơ tạo thành muối

2CH3COOH + Ba(OH)2 → (CH3COO)2Ba + 2H2O

Phản ứng thủy phân este

2CH3COOC2H5 + Ba(OH)2 → (CH3COO)2Ba + 2 C2H5OH

Phản ứng với muối:

Ba(OH)2 + CuCl2 → BaCl2 + Cu(OH)2↓

Tác dụng một số kim loại mà oxit, hidroxit của chúng có tính lưỡng tính (Al, Zn…):

Ba(OH)2 + 2Al + 2H2O → Ba(AlO2)2 + 3H2↑

Tác dụng với hợp chất lưỡng tính:

Ba(OH)2 + 2Al(OH)3 → Ba(AlO2)2 + 4H2O

Ba(OH)2 + Al2O3 → Ba(AlO2)2 + H2

5. Cách thực hiện phản ứng

– Cho dung dịch Ca(OH)2 tác dụng với dung dịch H3PO4

6. Bạn có biết

Tương tự như Ba(OH)2, một số bazơ khác như LiOH, NaOH, KOH, Ca(OH)2… cũng phản ứng với H3PO4 tạo muối và nước.

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Mô tả nào dưới đây không phù hợp các nguyên tố nhóm IIA

A. Có cùng các electron hóa trị là ns2.

B. Có cùng mạng tinh thể lục phương.

C. Các nguyên tố Be, Mg không tác dụng với nước ở nhiệt độ thường.

D. Mức oxi hoá đặc trưng trong hợp chất là +2.

Đáp án: B

Hướng dẫn giải

Các kim loại kiềm thổ có cấu trúc tinh thể khác nhau

Ví dụ 2: Công thức chung của oxit kim loại Bari và các kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm II là

A. R2O3.     

B. R2O.

C. RO.     

D. RO2.

Đáp án: C

Ví dụ 3: Hiện tượng xảy ra khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch chứa H2SO4 là:

A. xuất hiện kết tủa trắng sau đó tan một phần.

B. có chất khí không màu bay lên.

C. xuất hiện kết tủa trắng,

D. xuất hiện kết tủa trắng sau đó tan hết, dung dịch trong suốt.

Đáp án: C

Hướng dẫn giải

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + H2O

8. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Bari và hợp chất:

Ba(OH)2 + H2S → 2H2O + BaS

Ba(OH)2 + 2H2S → 2H2O + Ba(HS)2

Ba(OH)2 + Na2CO3 → 2NaOH + BaCO3

Ba(OH)2 + K2CO3 → 2KOH + BaCO3

Ba(OH)2 + (NH4)2CO3 → 2H2O + 2NH3 + BaCO3

Ba(OH)2 + 2NaHCO3 → 2H2O + Na2CO3 + BaCO3

Ba(OH)2 + NaHCO3 → H2O + NaOH + BaCO3

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
Ba(OH)2 + H3PO4 → Ba(H2PO4)2 + H2O | Ba(OH)2 ra Ba(H2PO4)2
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button