Học TậpLớp 12

Ba(OH)2 + Al(OH)3 → H2O + Ba(AlO2)2 | Ba(OH)2 ra Ba(AlO2)2

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
Ba(OH)2 + Al(OH)3 → H2O + Ba(AlO2)2 | Ba(OH)2 ra Ba(AlO2)2

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình Ba(OH)2 + 2Al(OH)3 → 4H2O + Ba(AlO2)2 gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Bari. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình Ba(OH)2 + 2Al(OH)3 → 4H2O + Ba(AlO2)2

Bạn đang xem: Ba(OH)2 + Al(OH)3 → H2O + Ba(AlO2)2 | Ba(OH)2 ra Ba(AlO2)2

1. Phương trình phản ứng hóa học:

    Ba(OH)2 + 2Al(OH)3 → 4H2O + Ba(AlO2)2

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Khi cho bari hiđroxit phản ứng với nhôm hiđroxit thu được kết tủa keo trắng sau đó tan dần

3. Điều kiện phản ứng

– Không có

4. Tính chất hóa học

– Mang đầy đủ tính chất hóa học của một bazơ mạnh.

Phản ứng với các axit:

Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2+ 2H2O

Phản ứng với oxit axit: SO2, CO2…

Ba(OH)2 + SO2 → BaSO3 + H2O

Ba(OH)2 + 2SO2 → Ba(HSO3)2

Phản ứng với các axit hữu cơ tạo thành muối

2CH3COOH + Ba(OH)2 → (CH3COO)2Ba + 2H2O

Phản ứng thủy phân este

2CH3COOC2H5 + Ba(OH)2 → (CH3COO)2Ba + 2 C2H5OH

Phản ứng với muối:

Ba(OH)2 + CuCl2 → BaCl2 + Cu(OH)2↓

Tác dụng một số kim loại mà oxit, hidroxit của chúng có tính lưỡng tính (Al, Zn…):

Ba(OH)2 + 2Al + 2H2O → Ba(AlO2)2 + 3H2↑

Tác dụng với hợp chất lưỡng tính:

Ba(OH)2 + 2Al(OH)3 → Ba(AlO2)2 + 4H2O

Ba(OH)2 + Al2O3 → Ba(AlO2)2 + H2

5. Cách thực hiện phản ứng

– Cho dung dịch Ba(OH)2 tác dụng với muối Al(OH)3

6. Bạn có biết

Tương tự như Ba(OH)2, các bazơ khác như NaOH, KOH, …cũng phản ứng với Al(OH)3

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Chất phản ứng được với dung dịch H2SO4 tạo ra kết tủa là:

A. BaCl2.     

B. Na2CO3.

C. NaOH.     

D. NaCl

Đáp án: A

Hướng dẫn giải

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2HCl

Ví dụ 2: Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử kim loại kiềm thổ có số electron hóa trị là:

A. 2e     

B. 4e

C. 3e     

D. 1e

Đáp án: A

Ví dụ 3: Chọn nội dung không chính xác khi nói về các nguyên tố nhóm IIA:

A. Đều phản ứng với dung dịch axit

B. Đều phản ứng với oxy

C. Đều có tính khử mạnh

D. Đều phản ứng với nước

Đáp án: D

Hướng dẫn giải

Be không tác dụng với nước

8. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Bari và hợp chất:

Ba(OH)2 + 2Al + 2H2O → 3H2 + Ba(AlO2)2

Ba(OH)2 + Al2O3 → H2O + Ba(AlO2)2

Ba(OH)2 + CrSO4 → Cr(OH)2↓ + BaSO4

4Ba(OH)2 + 3Cr(NO3)3 → 3Ba(NO3)2 + 4H2O + Ba(CrO2)2

Ba(OH)2 + Na2SO4 → 2NaOH + BaSO4

Ba(OH)2 + K2SO4 → 2KOH + BaSO4

Ba(OH)2 + Cs2SO4 → 2CsOH + BaSO4

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
Ba(OH)2 + Al(OH)3 → H2O + Ba(AlO2)2 | Ba(OH)2 ra Ba(AlO2)2
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button