Học TậpLớp 12

Ba(OH)2 + AlCl3 → Al(OH)3↓ + BaCl2 | Ba(OH)2 ra BaCl2

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
Ba(OH)2 + AlCl3 → Al(OH)3↓ + BaCl2 | Ba(OH)2 ra BaCl2

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình 3Ba(OH)2 + 2AlCl3 → 2Al(OH)3↓ + 3BaCl2 gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Bari. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình 3Ba(OH)2 + 2AlCl3 → 2Al(OH)3↓ + 3BaCl2

Bạn đang xem: Ba(OH)2 + AlCl3 → Al(OH)3↓ + BaCl2 | Ba(OH)2 ra BaCl2

1. Phương trình phản ứng hóa học:

    3Ba(OH)2 + 2AlCl3 → 2Al(OH)3↓ + 3BaCl2

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Khi cho bari hiđroxit phản ứng với nhôm clorua thu được kết tủa keo trắng Al(OH)3

3. Điều kiện phản ứng

– Không có

4. Tính chất hóa học

– Mang đầy đủ tính chất hóa học của một bazơ mạnh.

Phản ứng với các axit:

Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2+ 2H2O

Phản ứng với oxit axit: SO2, CO2…

Ba(OH)2 + SO2 → BaSO3 + H2O

Ba(OH)2 + 2SO2 → Ba(HSO3)2

Phản ứng với các axit hữu cơ tạo thành muối

2CH3COOH + Ba(OH)2 → (CH3COO)2Ba + 2H2O

Phản ứng thủy phân este

2CH3COOC2H5 + Ba(OH)2 → (CH3COO)2Ba + 2 C2H5OH

Phản ứng với muối:

Ba(OH)2 + CuCl2 → BaCl2 + Cu(OH)2↓

Tác dụng một số kim loại mà oxit, hidroxit của chúng có tính lưỡng tính (Al, Zn…):

Ba(OH)2 + 2Al + 2H2O → Ba(AlO2)2 + 3H2↑

Tác dụng với hợp chất lưỡng tính:

Ba(OH)2 + 2Al(OH)3 → Ba(AlO2)2 + 4H2O

Ba(OH)2 + Al2O3 → Ba(AlO2)2 + H2

5. Cách thực hiện phản ứng

– Cho dung dịch Ba(OH)2 tác dụng với muối AlCl3

6. Bạn có biết

Tương tự như Ba(OH)2, các bazơ khác như NaOH, KOH, …cũng phản ứng với AlCl3 tạo kết tủa Al(OH)3

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Hiện tượng xảy ra khi sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch Ba(OH)2 là:

A. Xuất hiện kết tủa trắng.

B. Ban đầu tạo kết tủa trắng, sau đó tan dần.

C. Sau 1 thời gian mới xuất hiện kết tủa trắng.

D. Không xuất hiện kết tủa.

Đáp án: B

Hướng dẫn giải

CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3↓ + H2O (Lúc đầu OH rất dư so với CO2)

BaCO3 + CO2 + H2O → Ba(HCO3)2

Ví dụ 2: Dãy gồm các kim loại có cùng kiểu mạng tinh thể lập phương tâm khối là:

A. Na, K, Ca.     

B. Na, K, Ba.

C. Li, Na, Mg.     

D. Mg, Ca, Ba.

Đáp án: A

Hướng dẫn giải

Na, K, Ca đều có cấu trúc tinh thể lập phương tâm khối

Ví dụ 3: Không gặp Ba và các kim loại kiềm thổ khác trong tự nhiên ở dạng tự do vì:

A. Thành phần của chúng trong thiên nhiên rất nhỏ.

B. Kim loại kiềm thổ hoạt động hóa học mạnh.

C. Kim loại kiềm thổ dễ tan trong nước.

D. Kim loại kiềm thổ là những kim loại điều chế bằng cách điện phân.

Đáp án: B

Hướng dẫn giải

Các kim loại kiểm thổ hoạt động hóa học mạnh nên trong tự nhiên chúng thường tồn tại ở dạng hợp chất.

8. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Bari và hợp chất:

4Ba(OH)2 + 2AlCl3 → 3BaCl2 + 4H2O + Ba(AlO2)2

3Ba(OH)2 + 2Al(NO3)3 → 2Al(OH)3↓ + 3Ba(NO3)2

4Ba(OH)2 + 2Al(NO3)3 → 3Ba(NO3)2 + 4H2O + Ba(AlO2)2

Ba(OH)2 + 2Al(OH)3 → 4H2O + Ba(AlO2)2

Ba(OH)2 + 2Al + 2H2O → 3H2 + Ba(AlO2)2

Ba(OH)2 + Al2O3 → H2O + Ba(AlO2)2

Ba(OH)2 + CrSO4 → Cr(OH)2↓ + BaSO4

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
Ba(OH)2 + AlCl3 → Al(OH)3↓ + BaCl2 | Ba(OH)2 ra BaCl2
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *