Học TậpLớp 10

Bài 1.1 trang 11 Toán 10 tập 1 | Giải Toán 10 trang 11 Tập 1 Kết nối tri thức

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
Bài 1.1 trang 11 Toán 10 tập 1 | Giải Toán 10 trang 11 Tập 1 Kết nối tri thức

Với Giải toán lớp 10 trang 11 Tập 1 Kết nối tri thức chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Toán 10. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

 

Bạn đang xem: Bài 1.1 trang 11 Toán 10 tập 1 | Giải Toán 10 trang 11 Tập 1 Kết nối tri thức

Giải Toán 10 trang 11 Tập 1 Kết nối tri thức

Bài 1.1 trang 11 Toán lớp 10: Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề?

a) Trung Quốc là nước đông dân nhất thế giới;

b) bạn học trường nào?

c) Không được làm việc riêng trong giờ học;

d) Tôi sẽ sút bóng trúng xà ngang.

Phương pháp giải:

Mệnh đề là những phát biểu có tính đúng sai.

Câu hỏi, câu cảm thán, câu cầu kiến, … không phải là mệnh đề.

Lời giải:

Câu là mệnh đề là: a.

a) “Trung Quốc là nước đông dân nhất thế giới” là một mệnh đề.

b) “bạn học trường nào?” không là mệnh đề (do không xác định được tính đúng sai).

c) “Không được làm việc riêng trong giờ học” không là mệnh đề (do không xác định được tính đúng sai).

d) “Tôi sẽ sút bóng trúng xà ngang.” không là mệnh đề (do không xác định được tính đúng sai).

Bài 1.2 trang 11 Toán lớp 10: Xác định tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau:

a) π<103;

b) Phương trình 3x+7=0 có nghiệm;

c) Có ít nhất một số cộng với chính nó bằng 0;

d) là hợp số.

Lời giải:

a) Mệnh đề “π<103” đúng vì π3,141592654<103=3,(3);

b) Mệnh đề “Phương trình 3x+7=0 có nghiệm” đúng vì x=73 là nghiệm của phương trình.

c) Mệnh đề “Có ít nhất một số cộng với chính nó bằng 0” đúng vì 0 + 0 = 0

d) Mệnh đề “là hợp số” đúng vì = 2.1011 = 3.673.

Bài 1.3 trang 11 Toán lớp 10: Cho hai câu sau:

P: “Tam giác ABC là tam giác vuông”;

Q: “Tam giác ABC có một góc bằng tổng hai góc còn lại”

Hãy phát biểu mệnh đề tương đương PQ và xét tính đúng sai của mệnh đề này.

Phương pháp giải:

Mệnh đề tương đương PQ ta nói: “P tương đương với Q” hoặc “P là điều kiện cần và đủ để có Q” hoặc “P khi và chỉ khi P”.

Lời giải:

Phát biểu: “Tam giác ABC là tam giác vuông khi và chỉ khi tam giác ABC có một góc bằng tổng hai góc còn lại”.

Mệnh đề này đúng.

Thật vậy, giả sử ba góc của tam giác ABC lần lượt là x,y,z (đơn vị o).

Ta có: tam giác ABC có một góc bằng tổng hai góc còn lại.

Không mất tính tổng quát, giả sử: x=y+z

2x=180o (vì x+y+x=180o).

 x=90o

Vậy tam giác ABC vuông.

Bài 1.4 trang 11 Toán lớp 10: Phát biểu mệnh đề đảo của mỗi mệnh đề sau và xác định tính đúng sai của mệnh đề này.

P: “Nếu số tự nhiên n có chữ số tận cùng là 5 thì n chia hết cho 5”;

Q: “Nếu tứ giác ABCD là hình chữ nhật thì tứ giác ABCD có hai đường chéo bằng nhau”

Phương pháp giải:

Mệnh đề đảo của mệnh đề AB là mệnh đề BA.

Lời giải:

Mệnh đề đảo của mệnh đề P: “Nếu số tự nhiên n chia hết cho 5 thì n có chữ số tận cùng là 5”;

Mệnh đề này sai vì n còn có thể có chữ số tận cùng là 0. Chẳng hạn n = 10, chia hết cho 5 nhưng chữ số tận cùng bằng 0.

Mệnh đề đảo của mệnh đề Q: “Nếu tứ giác ABCD có hai đường chéo bằng nhau thì tứ giác ABCD là hình chữ nhật”

Mệnh đề này sai, chẳng hạn tứ giác ABCD (như hình dưới) – là hình thang cân – có hai đường chéo bằng nhau nhưng tứ giác ABCD không là hình chữ nhật

Bài 1.5 trang 11 Toán lớp 10: Với hai số thực a và b, xét mệnh đề P: “a2<b2” và Q: “0<a<b

a) Hãy phát biểu mệnh đề PQ;

b) Hãy phát biểu mệnh đề đảo của mệnh đề ở câu a.

c) Xác định tính đúng sai của mỗi mệnh đề ở câu a và câu b.

Phương pháp giải:

+) Mệnh đề kéo theo PQ được phát biểu là “Nếu P thì Q”

+) Mệnh đề đảo của mệnh đề PQ là mệnh đề QP

Lời giải:

a) Mệnh đề PQ là: “Nếu a2<b2 thì  0<a<b

b) Mệnh đề QP là: “Nếu 0<a<b thì a2<b2

c) Mệnh đề PQ là: “Nếu a2<b2 thì  0<a<b” sai, chẳng hạn a=3;b=2

 Mệnh đề QP là: “Nếu 0<a<b thì a2<b2” đúng.

Bài 1.6 trang 11 Toán lớp 10: Xác định sai tính năng của đề tài sau và tìm kiếm định dạng đề tài của nó.

Q: “nN,nchia hết chon+1

Phương pháp giải:

Phủ định của đề tài Q: “nX,P(n)”Is the titleQ¯: “nX,P(n)¯”) 

Lời giải:

Mệnh đề Q: “nN,nchia hết chon+1Đúng. Vì0N,01.

Mệnh đề phủ định của mệnh đề Q, ký hiệuQ¯is: “nN,nkhông chia hết chon+1

Bài 1.7 trang 11 Toán lớp 10: Dùng kí hiệu,đề viết các số mệnh đề sau:

P: “Mọi tự nhiên đều có bình phương lớn hơn hoặc bằng chính nó”

Q: “Có một số cộng đồng với chính nó bằng 0”

Lời giải:

P: “n,n2n.

Hỏi: “a,a+a=0.

Xem thêm lời giải Toán 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Giải Toán 10 trang 6 Tập 1 

Giải Toán 10 trang 7 Tập 1 

Giải Toán 10 trang 8 Tập 1 

Giải Toán 10 trang 9 Tập 1 

Giải Toán 10 trang 10 Tập 1 

Giải Toán 10 trang 11 Tập 1 

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
Bài 1.1 trang 11 Toán 10 tập 1 | Giải Toán 10 trang 11 Tập 1 Kết nối tri thức
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button