Học TậpLớp 12

Ba + H2O → Ba(OH)2 + H2 ↑ | Ba ra Ba(OH)2

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
Ba + H2O → Ba(OH)2 + H2 ↑ | Ba ra Ba(OH)2

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2 ↑ gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Bari. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2 ↑

Bạn đang xem: Ba + H2O → Ba(OH)2 + H2 ↑ | Ba ra Ba(OH)2

1. Phương trình phản ứng hóa học:

    Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2 

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng.

Chất rắn bari (Ba) tan dần trong nước và tạo ra Hidro (H2) sủi bọt khí dung dịch, dung dịch thu được Ba(OH)2 làm quỳ tím chuyển xanh.

3. Điều kiện phản ứng

– Không có

4. Bản chất của các chất tham gia phản ứng

4.1. Bản chất của Ba (Bari)

– Trong phản ứng trên Ba là chất khử.

– Ba là chất khử mạnh. Trong môi trường nhiệt độ thường, Ba có khả năng khử nước cực mãnh liệt.

4.2. Bản chất của H2O (Nước)

Trong phản ứng trên H2O là chất oxi hoá.

5. Tính chất hóa học

– Bari là kim loại kiềm thổ có tính khử mạnh.

Ba → Ba2+ + 2e

a. Tác dụng với phi kim (oxi, halogen….)

2Ba + O2 → 2BaO

Ba + Cl2 →BaCl2

b. Tác dụng với axit

– Với dung dịch axit HCl:

Ba + 2HCl → BaCl2 + H2

– Với dung dịch HNO3:

Ba + 4HNO3 đặc → Ba(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O.

Lưu ý: Kim loại Ba dễ dàng phản ứng với hầu hết axit, với ngoại lệ là axit sunfuric, phản ứng dừng lại khi tạo thành lớp muối không tan trên bề mặt là bari sulfat.

c. Tác dụng với nước

– Ở nhiệt độ thường, Ba khử nước mãnh liệt.

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

6. Cách thực hiện phản ứng

– Cho Bari phản ứng với nước tạo ra bari hidroxit và khí hidro

7. Bạn có biết

Tương tự Ba một số kim loại kiềm thổ cũng tác dụng với nước ở nhiệt độ thường như Ca, Sr tạo dung dịch bazơ tương ứng.

8. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Kim loại phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường là:

A. Ag.     

B. Fe.

C. Cu.     

D. Ba.

Đáp án D.

Hướng dẫn giải:

Bari phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường

Ví dụ 2: Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường thu được dung dịch có môi trường kiềm là:

A. Na, Ba, K     

B. Be, Na, Ca

C. Na, Fe, K     

D. Na, Cr, K

Đáp án A.

Hướng dẫn giải:

Các kim loại kiềm, kiềm thổ đều tác dụng với H2O ở nhiệt độ thường (trừ Be không phản ứng với H2O ở bất kì nhiệt độ nào)

Ví dụ 3: Dãy gồm các chất đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường là:

A. MgO, K, Ca

B. Na­2O, K, Ba

C. BeO, Na, Ba

D. Be, Na, CaO

Đáp án B

Hướng dẫn giải:

A sai vì MgO không tác dụng

B đúng

Na2O + H2O → 2NaOH

2K + 2H2O → 2KOH + H2

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

C sai vì BeO không tác dụng

D sai vì Be không tác dụng

Ví dụ 4: Cho các kim loại sau: K, Fe, Ba, Cu, Na, Ca, Ag, Li. Số kim loại tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường là:

A. 4.

B. 5.

C. 6.

D. 7.

Đáp án B

Hướng dẫn giải:

Các kim loại tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường là: K, Ba, Na, Ca, Li

Ví dụ 5: Trong nhóm kim loại kiềm thổ:

A. Tính khử của kim loại tăng khi bán kính nguyên tử tăng

B. Tính khử của kim loại tăng khi bán kính nguyên tử giảm

C. Tính khử của kim loại giảm khi bán kính nguyên tử tăng

D. Tính khử của kim loại không đổi khi bán kính nguyên tử giảm

Đáp án A

Ví dụ 6: Những đặc điểm nào sau đây không là chung cho các kim loại kiềm?

A. số oxi hoá của nguyên tố trong hợp chất

B. số lớp electron

C. số electron ngoài cùng của nguyên tử

D. cấu tạo đơn chất kim loại

Đáp án B

9. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Bari và hợp chất:

Ba + H2SO4 → H2 ↑ + BaSO4 ↓

Ba + 2HCl → BaCl2 + H2

Ba + Cl2 → BaCl2

3Ba + N2 → Ba3N2

Ba + H2 → BaH2

Ba + S → BaS

Ba + F2 → BaF2

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
Ba + H2O → Ba(OH)2 + H2 ↑ | Ba ra Ba(OH)2
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button