Học TậpLớp 12

Axit axetic ra Ancol etylic | CH3COOH ra C2H5OH l CH3COOH + LiAlH4 + H2O → C2H5OH + LiOH + Al(OH)3

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
Axit axetic ra Ancol etylic | CH3COOH ra C2H5OH l CH3COOH + LiAlH4 + H2O → C2H5OH + LiOH + Al(OH)3

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình CH3COOH + LiAlH4 + H2O → C2H5OH + LiOH + Al(OH)3 gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Đồng . Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình CH3COOH + LiAlH4 + H2O → C2H5OH + LiOH + Al(OH)3

Bạn đang xem: Axit axetic ra Ancol etylic | CH3COOH ra C2H5OH l CH3COOH + LiAlH4 + H2O → C2H5OH + LiOH + Al(OH)3

1. Phương trình từ CH3COOH ra C2H5OH

2CH3COOH + LiAlH4 + 2H2O → 2C2H5OH + LiOH + Al(OH)3

2. Bản chất của các chất tham gia phản ứng

2.1. Bản chất của CH3COOH (Axit axetic)

Trong phản ứng trên CH3COOH là chất khử.

2.2. Bản chất của LiAlH4 (Liti Tetrahidroaluminat)

Trong phản ứng trên LiAlH4 là chất oxi hoá.

3. Tính chất hóa học của Axit axetic

3.1. Tính axit

– Axit axetic là một axit hữu cơ có tính chất của một axit. Tuy nhiên, axit axetic là một axit yếu.

– Phương trình hóa học:

Tính chất hóa học của Axit Axetic | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng

3.2. Tác dụng với rượu etylic

– Axit axetic tác dụng với rượu etylic tạo ra etyl axetat.

Tính chất hóa học của Axit Axetic | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng

– Etyl axetat là chất lỏng, mùi thơm, ít tan trong nước, dùng làm dung môi trong công nghiệp.

– Sản phẩm của phản ứng giữa rượu và axit gọi là este.

3.3. Phản ứng tách nước liên phân tử

– Khi cho tác dụng với P2O5, hai phân tử axit tách đi một phân tử nước tạo thành phân tử anhiđrit axit.

Tính chất hóa học của Axit Axetic | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng

4. Bài tập vận dụng

Câu 1: Cho các phản ứng sau ở điều kiện thích hợp:

(1) Lên men giấm ancol etylic

(2) Oxi hóa không hoàn toàn andehit axetic

(3) Oxi hóa không hoàn toàn Butan

(4) Cho metanol tác dụng với cacbon oxit

Trong những phản ứng trên, số phản ứng tạo ra axit axetic là?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 2: Yếu tố nào không làm tăng hiệu suất phản ứng este hóa giữa axit axetic và etanol?

A. Dùng H2SO4 đặc làm xúc tác

B. Chưng cất este tạo ra

C. Tăng nồng độ axit hoặc ancol

D. Lấy số mol ancol và axit bằng nhau

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 3: Vì sao nhiệt độ sôi của axit thường cao hơn ancol tương ứng?

A. Vì ancol không có liên kết hidro, axit có liên kết hidro

B. Vì liên kết hidro của axit bền hơn của ancol

C. Vì khối lượng phân tử của axit lớn hơn

D. Vì axit có 2 nguyên tử oxi

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 4: Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ từ

A. 2% đến 5%

B. 6% đến 10%

C. 11% đến 14%

D. 15% đến 18%

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 5: Chia a gam axit axetic thành 2 phần bằng nhau:

Phần 1: trung hòa vừa đủ bởi 0,5 lít dung dịch NaOH 0,4 M

Phần 2: thực hiện phản ứng este hóa với ancol etylic thu được m gam este ( giả sử hiệu suất phản ứng là 100%)

Vậy m có giá trị là:

A. 16,7 gam

B. 17,6 gam

C. 16,8 gam

D. 18,6 gam

Lời giải:

Đáp án: B

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
Axit axetic ra Ancol etylic | CH3COOH ra C2H5OH l CH3COOH + LiAlH4 + H2O → C2H5OH + LiOH + Al(OH)3
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button