Học TậpLớp 12

AlCl3 + NaOH → Al(OH)3↓ + NaCl | NaOH ra Al(OH)3

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
AlCl3 + NaOH → Al(OH)3↓ + NaCl | NaOH ra Al(OH)3

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3↓ + 3NaCl gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Natri. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3↓ + 3NaCl

Bạn đang xem: AlCl3 + NaOH → Al(OH)3↓ + NaCl | NaOH ra Al(OH)3

1. Phương trình phản ứng hóa học:

    AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3↓ + 3NaCl

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Có kết tủa keo trắng xuất hiện.

3. Điều kiện phản ứng

– Điều kiện thường

4. Bản chất của các chất tham gia phản ứng

4.1. Bản chất của AlCl3 (Nhôm clorua)

AlClmang đầy đủ tính chất hoá học của muối nên tác dụng được với dung dịch bazo.

4.2. Bản chất của NaOH (Natri hidroxit)

NaOH là một bazo mạnh nên tác dụng được với muối AlCl3.

5. Tính chất hóa học

5.1. Tính chất hóa học của NaOH

NaOH Là một bazơ mạnh nó sẽ làm quỳ tím chuyển màu xanh, còn dung dịch phenolphtalein thành màu hồng. Một số phản ứng đặc trưng của Natri Hidroxit được liệt kê ngay dưới đây.

Phản ứng với axit tạo thành muối + nước:

NaOHdd + HCldd→ NaCldd + H2O

Phản ứng với oxit axit: SO2, CO2…

2 NaOH + SO2→ Na2SO3 + H2O

NaOH + SO2→ NaHSO3

Phản ứng với muối tạo bazo mới + muối mới (điều kiện: sau phản ứng phải tạo thành chất kết tủa hoặc bay hơi):

2 NaOH + CuCl2→ 2NaCl + Cu(OH)2↓

Tác dụng với kim loại lưỡng tính:

2 NaOH + 2Al + 2H2O→ 2NaAlO2 + 3H2

2NaOH + Zn → Na2ZnO2 + H2

Tác dụng với hợp chất lưỡng tính:

NaOH + Al(OH)3 → NaAl(OH)4

2NaOH + Al2O3 → 2NaAlO2 + H2O

5.2. Tính chất hóa học của AlCl3

– Mang đầy đủ tính chất hóa học của muối

      – Tác dụng với dung dịch bazo:

       AlCl3 + NaOH(vừa đủ) → NaCl + Al(OH)3

      – Tác dụng với dung dịch muối khác:

       AlCl3 + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3

      – Phản ứng với kim loại mạnh hơn:

       3Mg + 2AlCl3 → 3MgCl2 + 2Al

6. Cách thực hiện phản ứng

– nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3

7. Bạn có biết

– Nếu NaOH dư, kết tủa Al(OH)3 sẽ tan theo PTHH

NaOH + Al(OH)3↓ → NaAlO2 (dd) + 2H2O

– Các dung dịch muối nhôm khác cũng có phản ứng với NaOH tương tự AlCl3.

8. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Hiện tượng thu được khi nhỏ từ từ NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3 là

A. có kết tủa keo trắng xuất hiện.

B. xuất hiện kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan.

C. xuất hiện kết tủa nâu đỏ.

D. Không có hiện tượng gì.

Hướng dẫn giải

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3↓ + 3NaCl

NaOH dư, kết tủa Al(OH)3 tan theo PTHH

NaOH + Al(OH)3↓ → NaAlO2(dd) + 2H2O

Đáp án B.

Ví dụ 2: Cho 200 ml dung dịch AlCl3 1M tác dụng với dung dịch NaOH 0,5M thu được một kết tủa keo, đem sấy khô cân được 7,8g. Thể tích dung dịch NaOH 0,5M lớn nhất cần dung là

A. 0,6 lít   

B. 1,9 lít   

C. 1,4 lít   

D. 0,8 lít

Hướng dẫn giải

Ta có: nAl3+ = 0,2 mol; n↓ = 0,1 mol

do n↓ < Al3+ mà đề bài yêu cầu tính thể tích dung dịch NaOH lớn nhất có nghĩa là tính nOH- max

nên nOH- = 4.0,2 – 0,1 = 0,7 mol.

Vậy Vdd(NaOH) = 1,4 lít.

Đáp án C.

Ví dụ 3: Cho 200 ml dung dịch NaOH vào 200 ml dung dịch AlCl3 1M thu được 7,8g kết tủa. Nồng độ mol của dung dịch NaOH đã dùng là

A. 3M   

B. 1,5M hoặc 3,5M   

C. C. 1,5M   

D. 1,4M hoặc 3M

Hướng dẫn giải

Ta có: nAl3+ = 0,2 mol; n↓ = 0,1 mol do n↓ < nAl3+ nên có 2 khả năng:

+ nOH- min thì nOH- = 3.n↓ = 0,3 mol vậy CM(NaOH) = 1,5M

+ nOH- max thì nOH- = 4.nAl3+ – n↓ = 0,7 mol vậy CM(NaOH) = 3,5M

Đáp án B.

9. Một số phương trình phản ứng hóa học khác của Natri và hợp chất:

ZnCl2 + 2NaOH → Zn(OH)2↓ + 2NaCl

Si + 2NaOH + H28 → Na2SiO3 + 2H2

SiO2 + 2NaOH –to→ Na2SiO3 + H2O

2KOH + 2NaHSO3 → K2SO3 + Na2SO3 + 2H2O

Ca(OH)2 + 2NaHSO3 → Na2SO3 + CaSO3↓ + 2H2O

Ba(OH)2 + 2NaHSO3 → Na2SO3 + BaSO3↓ + 2H2O

Phản ứng nhiệt phân: 2NaHSO3 –to→ Na2SO3 +SO2 ↑ + H2O

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
AlCl3 + NaOH → Al(OH)3↓ + NaCl | NaOH ra Al(OH)3
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button