Học TậpLớp 12

Ag + H2SO4 → Ag2SO4 + SO2 + H2O | Ag ra Ag2SO4

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
Ag + H2SO4 → Ag2SO4 + SO2 + H2O | Ag ra Ag2SO4

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình 2Ag + 2H2SO4 → Ag2SO4 + SO2 + 2H2O gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Bạc. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình 2Ag + 2H2SO4 → Ag2SO4 + SO2 + 2H2O

Bạn đang xem: Ag + H2SO4 → Ag2SO4 + SO2 + H2O | Ag ra Ag2SO4

1. Phương trình phản ứng hóa học:

    2Ag + 2H2SO4 → Ag2SO4 + SO2 + 2H2O

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Kim loại tan dần tạo thành dung dịch không màu và khí không màu mùi hắc thoát ra.

3. Điều kiện phản ứng

– Dung dịch H2SO4 đặc nóng

4. Tính chất hoá học

a. Tính chất hoá học của Ag

– Bạc kém hoạt động. Ag → Ag+ + 1e

Tác dụng với phi kim

– Bạc không bị oxi hóa trong không khí dù ở nhiệt độ cao.

Tác dụng với ozon

2Ag + O3 → Ag2O + O2

Tác dụng với axit

– Bạc không tác dụng với HCl và H2SO4 loãng, nhưng tác dụng với các axit có tính oxi hóa mạnh, như HNO3hoặc H2SO4 đặc, nóng.

3Ag + 4HNO3 (loãng) → 3AgNO3 + NO + 2H2O

2Ag + 2H2SO4 (đặc, nóng) → Ag2SO4 + SO2 + 2H2O

Tác dụng với các chất khác

– Bạc có màu đen khi tiếp xúc với không khí hoặc nước có mặt hidro sunfua:

4Ag + 2H2S + O2 (kk) → 2Ag2S + 2H2O

– Bạc tác dụng được với axit HF khi có mặt của oxi già:

2Ag + 2HF (đặc) + H2O2 → 2AgF + 2H2O

2Ag + 4KCN (đặc) + H2O2 → 2K[Ag(CN)2] + 2KOH

b. Tính chất hoá học của H2SO4

Axit sunfuric loãng

– Axit sunfuric là một axit mạnh, hóa chất này có đầy đủ các tính chất hóa học chung của axit như:

– Axit sunfuric H2SO4 làm chuyển màu quỳ tím thành đỏ. 

– Tác dụng với kim loại đứng trước H (trừ Pb)

                    Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

– Tác dụng với oxit bazo  

                    FeO + H2SO4 → FeSO4 + H2O

– Tác dụng với bazo

                    H2SO4 + NaOH → NaHSO4 + H2O

                    H2SO4­ + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

– Tác dụng với muối 

                    Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + CO2

                    H2SO4 + 2KHCO3 → K2SO4 + 2H2O + 2CO2

Axit sunfuric đặc

– Axit sunfuric đặc có tính axit mạnh, oxi hóa mạnh với tính chất hóa học nổi bật như:

– Tác dụng với kim loại: 

                        Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O

– Tác dụng với phi kim 

                        C + 2H2SO4 → CO2 + 2H2O + 2SO2 (nhiệt độ)

                        2P + 5H2SO4 → 2H3PO4 + 5SO2 + 2H2O

– Tác dụng với các chất khử khác.

                        2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

– H2SO4 còn có tính háo nước đặc trưng 

                       C12H22O11 + H2SO4 → 12C + H2SO4.11H2O

5. Cách thực hiện phản ứng

– Cho kim loại bạc tác dụng với dung dịch axit sunfric đặc nóng

6. Bạn có biết

– Ag là kim loại có tính khử yếu nên khi phản ứng với H2SO4 đặc chỉ có thể sinh ra sản phẩm khử là SO2

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Cho phương trình hóa học sau:

2Ag + 2H2SO4 → Ag2SO4 + SO2 + 2H2O

Tổng hệ số tối giản của phương trình trên:

A. 6    

B. 7

C. 8    

D. 9

Hướng dẫn:

Phương trình phản ứng: 2Ag + 2H2SO4 → Ag2SO4 + SO2 + 2H2O

Đáp án: C

Ví dụ 2: Cho các chất sau: Fe, Mg; FeSO4; Al; Ag; BaCl2 tác dụng với H2SO4 đặc nguội. Số phản ứng xảy ra là:

A. 1    

B. 2

C. 3    

D. 4

Hướng dẫn:

Fe, Al thụ động trong H2SO4 đặc nguội.

Phương trình phản ứng:

Mg + 2H2SO4 → MgSO4 + SO2 + 2H2O

2Ag + 2H2SO4 → Ag2SO4 + SO2 + 2H2O

2FeSO4 + 2H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 2H2O

BaCl2 + 2H2SO4 → BaSO4 + HCl

Đáp án: D

Ví dụ 3: Cho 21,6 g Ag tác dụng với dung dịch axit sunfuric đặc nóng thu được V lít khí SO2 điều kiện tiêu chuẩn. Giá trị của V là:

A. 2,24 lít    

B. 4,48 lít

C. 1,12 lít    

D. 5,6 lít

Hướng dẫn:

Ta có: nAg = 21,6/108 = 0,2 mol

2Ag + 2H2SO4 → Ag2SO4 + SO2 + 2H2O

Theo phương trình: nSO2 = 1/2.nAg = 1/2. 0,2 = 0,1 mol → VSO2(đktc) = 0,1.22,4 = 2,24 l

Đáp án: A

8. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Bạc (Ag) và hợp chất:

4Ag + 2H2S + O2(không khí) → 2Ag2S + 2H2O

2Ag + 2HF(đặc) + H2O2 → 2AgF + 2H2O

2AgNO3 + Fe → Fe(NO3)2 + 2Ag↓

2AgNO3 + Cu → Cu(NO3)2 + 2Ag↓

2AgNO+ FeCl2 → Fe(NO3)2 + 2AgCl↓

AgNO3 + NaCl → NaNO3 + AgCl↓

AgNO3 + NH4Cl → NH4NO3 + AgCl↓

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
Ag + H2SO4 → Ag2SO4 + SO2 + H2O | Ag ra Ag2SO4
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button