Sunday, 26/06/2022 - 09:10|
CHI ĐOÀN THCS LÊ QUÝ ĐÔN TỔ CHỨC LỚP TÌM HIỂU VỀ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CHO ĐỘI VIÊN ƯU TÚ

CHI ĐOÀN THCS LÊ QUÝ ĐÔN TỔ CHỨC LỚP TÌM HIỂU VỀ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CHO ĐỘI VIÊN ƯU TÚ

“Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng”, chính vì vậy bồi dưỡng cảm tình Đoàn để kết nạp đoàn viên mới là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đoàn. Tổ chức Đoàn muốn vững mạnh, phát triển cả về số lượng và chất lượng để đáp ứng những yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn cách mạng ...