Sunday, 26/06/2022 - 09:54|
BUỔI GẶP MẶT ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN THAM DỰ  KÌ THI HỌC SINH GIỎI CÁC MÔN VĂN HÓA VÀ KHOA HỌC KĨ THUẬT CẤP THÀNH PHỐ  NĂM HỌC 2021 – 2022

BUỔI GẶP MẶT ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN THAM DỰ KÌ THI HỌC SINH GIỎI CÁC MÔN VĂN HÓA VÀ KHOA HỌC KĨ THUẬT CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2021 – 2022

“Hiền tài là nguyên khí quốc gia”, đây là một triết lý đã có từ rất lâu trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Tư tưởng đó cũng được thấm nhuần, trở thành triết lý giáo dục của trường THCS Lê Quý Đôn. Vì thế, giáo dục mũi nhọn, đào tạo học sinh giỏi luôn là một mối quan tâm hàng đầu ...