Tuesday, 25/01/2022 - 06:55|
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 12 TỔ NGOẠI NGỮ CHUYÊN ĐỀ: “ÁP DỤNG LINH HOẠT CÁC NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ TRONG  GIẢNG DẠY TIẾNG ANH”

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 12 TỔ NGOẠI NGỮ CHUYÊN ĐỀ: “ÁP DỤNG LINH HOẠT CÁC NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ TRONG GIẢNG DẠY TIẾNG ANH”

Ngày 2 tháng 12 năm 2021, tổ Ngoại Ngữ tiếp tục thực hiện chuyên đề tháng 12 với chủ đề “Áp dụng linh hoạt các nền tảng công nghệ trong giảng dạy Tiếng Anh” do cô giáo Đỗ Mai Chi thực hiện tại lớp 6A10 trong bài dạy Unit 6 (Our Tet holiday) - Lesson 1: Getting started.